onsdag 30 juli 2008

Tänk så fantastiskt

Tänk så fantatstiskt att vi lever i ett samhälle där det mångkulturella, det mångreligiösa, det multimänskliga är möjligt! Vi behöver bara läsa våra morgontidningar för att inse att så inte är fallet runt om på vårt arma klot.

Nu när Europride pågår får vi påminna oss om att detta med att vara människa innebär att vara lik och olik. Vi har olika utseeenden, olika språk, olika religioner, olika kulturtraditioner, olika sexuella identiteter - men vi hör ihop. Regnbågsflaggan med dess färgspektra påminner oss om detta (och nu har jag sett dem på SL-bussarna. Tack SL!! Strålande!). Jag förstår inte att någon behöver känna sig hotad, känna sig orolig, bli upprörd över att vi är olika. Kanske handlar denna upprördhet snarare om att man är osäker på sin egen identitet. Ju tryggare man är i sitt eget ju mer kan man glädja sig med sin medbroder och medsyster också i Europridesammanhang. Rädsla skapar den exkluderande fundamentalismen!

Inga kommentarer: