måndag 16 november 2009

En ny biskop, en ny bok och en ny nationaldag.

Igår tog vi emot biskop Eva Brunne i Storkyrkan. Hon välkomnades enligt handbokens ordning för mottagande av en ny biskop med tal, textläsningar och förbön. Nu gläds vi över att ha henne på plats och önskar vår biskop all välsignelse i det innevarande och kommande arbetet!

Jag har varit i Slottskyrkan idag. Verbum inbjöd till en release av Drottning Silvias bönbok och drottningen var själv närvarande. Bönboken är en samling skriven av olika bidragsgivare där drottningen själv har med en bön från sin barndom. Kung Carl XVI Gustaf har bidragit med oerhört fina fotografier som ett gott komplement till texterna. Boken, som kommer ut i handeln den 26 november, kommer att finnas också i Storkyrkoboden. Välkommen in för att köpa den, kanske som en lämplig julklapp till Dig själv eller till någon nära och kär!

Omedelbart efter mötet i Slottskyrkan begav jag mig iväg till riksdagshuset för ett möte med Rikskommittén Sveriges Nationaldag där vi bland annat utvärderade förra firandet på Skansen den 6 juni. Vi enades om att det var festligt men kallt (7 grader och blåsigt). Sedan väckte jag en fråga som jag som Svenska kyrkans representant tycker är oerhört väsentlig: skulle man inte kunna tänka sig ett religiöst inslag på Skansenscenen den 6 juni 2010? Med religiöst inslag menar jag ett interreligiöst inslag med tanke på att våra monoteistiska religioner företräds av så många infödda svenskar och nya svenskar. Man kan väl inte påstå att mitt förslag väckte något större jubel. Snarare avfärdades det ganska snart. Det finns en rädsla bland en del svenskar – en rädsla för religion och detta trots att religionen (och då framför allt det kristna) har betytt och betyder så ofattbart mycket i olika kultursammanhang. Rädslan för religion göder ateismen och göder dessutom främlingsfientlighet. I Sverige borde vi ha råd att ha både mångetniska, mångkulturella och mångreligiösa inslag när vi firar Sverige – ett land som vi älskar. Generositet och öppenhet i mångfaldens tecken borde få prägla firandet – också på Skansens stora scen som många, via TV, är närvarande vid.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Allting nytt - va kul!

Grattis till er nya biskop Eva Brunne.

Vi tog emot vår nya biskop Tuulikki i Härnösandsdomkyrka i lördags - festmässa.

Synd att man inte (vågade) nappa på ditt förslag till nationaldags firandet... Tyvärr tycks religionen vara ett "spöke" för en beslutsfattare, som fegar ur...

Åke, din blogg är spännande! Det är högt och lågt bland många intressanta kommentarer...

Jag kommer igen!

Lars Flemström sa...

Är det inte lite väl tidigt med islam på Skansen? En ganska ny företeelse i Sverige. Och Skansen handlar väl om bygdekultur från den förindustriella tiden?

Hur kan man för resten komma på att gestalta den tiden utan religiösa inslag? Ett avkristnat nationaldagsfirande på Skansen är inte mer rätt än islam på ett historiskt museum (vilket Skansen är).

Det är dock inte alls fel att svenska muslimer firar den svenska nationaldagen! Och det finns ju många psalmer som även muslimer kan sjunga (I pricip alla som inte handlar om en treenig Gud.).

Och jag har ju själv föreslagit en muslim till årets svensk, för hans starka tro. Inte för att jag menar att vi alla ska bli muslimer, eller ens halvmuslimer. Men det skulle inte skada om vi kristna tog vår religion på lika stort allvar!

http://larsflemstroms.blogg.se/2009/july/herren-gav-och-herren-tog-1.html

Att det faktiskt är ett direktcitat ur Bibeln, som det påpekas i en kommentar gör ju inte saken sämre. Det finns många bibelcitat som har blivit till gamla talesätt i Sverige. Men tydligen inte bara i Sverige...

Men den kopplingen kanske ett muslimskt inslag ändå kan höra hemma i nationaldagsfirandet på Skansen. Jag överlämnar härmed förslaget om årets svensk till Åke!

PS. Samtidigt med att jag kan acceptera ett multireligiöst inslag i ett nationaldagsfirande i profan miljö, protesterar jag bestämt mot multireligiösa mässor i såväl kyrkor som moskéer.

Vad det handlade om, när jag föreslog en muslim till årets svensk, var att man ska ta SIN EGEN religion på allvar! Det är just DETTA som många kristna har att lära av fromma muslimer!

Gudstjänster i kyrkor, moskéer och synagogor FÅR INTE urvattnas, i syfte att möjliggöra för "främmande religionsutövare" att delta fullt ut.

Men kanske i profan miljö, under bar himmel. Det är ju samma himmel här i Sverige som i Saudiarabien.

Jonas sa...

Nej tack till olika interreligiösa, tillrättalagda evenemang, däremot kunde ju tv sända några fredagsböner istället - naturligtvis helt utan censur - och att tv-gudtjänsterna på söndagarna skulle ha en mer rättvis fördelning; idag är ju frikyrkorna extremt överrepresenterade och gudtjänsterna från Svenska kyrkan väldigt trista och innehållslösa (tv verkar tro att en gudtjänst bara ska vara lite psalmer, musikinslag och någon menlös betraktelse, Fader vår samt välsignelsen) förutom då det är påsk och direktsändning. Betydligt fler katolska mässor och ortodoxa liturgier, samtidigt bör ju sändningstiden utökas, på 45 minuter hinner man inget.