torsdag 13 maj 2010

Knappast någon raketuppstigning!

Det är fantastiskt så många människor som nu kommer till Storkyrkan för att se den i sin nya dräkt. Jag gläds så över att vi fått möjligheten att få den så fin. Många väljer också att vara med i våra högmässor. Idag firade vi Kristi himmelfärds dag och två av texterna talade om Kristi reella himmelsfärd. Men var den reell i bemärkelsen att den verkligen skedde? Var det en "raketuppstigning" eller var det något annat. Jag vet inte. Evangelisten Lukas vittnar om händelsen i både sitt evanglium och i Apostlagärningarna som är en sorts "Lukas II".

Men för mig vittnar texten om att Gud kan göra det omöjliga. Guds begränsning är inte människans begränsning. Gud kan vi s a s inte ha "koll" på. Vi kan inte stoppa in Gud i mänskliga strukturer. Gud är alltid större. Inkarnationen, Jesu verk på jorden inkluderande korsfästelsen, döden och uppståndelsen är alltid större. Vi kan inte tala om troende och icketroende, frälsta och ickefrälsta, innanför ochg utanför. Gud är större. Gud bryter våra strukturer. Himmel och jord hör ihop på ett för oss ofattbart underbart sätt. Detta handlade min predikan om idag. På måndag läggs den förhoppningsvis på vår hemsida (http://www.stockholmsdomkyrkoforsamling.se/page.php?p=105).

Dessutom fungerade ljudet! Tack gode Gud!

Just nu kan vi inte njuta av vår stora kyrkorgel. Den håller på att förbättras på alla möjliga sätt. Trycket i den ska ökas, den ska intoneras o s v. Vi hoppas att få högtidlighålla dess nya status den 6 juni. Kom gärna och var med i vår högmässa den dagen. Dessutom har vi öppet hus med många olika aktiviteter.

Inga kommentarer: