torsdag 19 maj 2011

Också detta år!

På lördag är det dags igen! Tusentals människor kommer med största sannolikhet att samlas runt om på torg i Stockholm för att i ord och ton manifestera sin tro på Jesus Kristus. Katoliker, lutheraner, pingstvänner, Livets Ordfolk, baptister, svenskkyrkliga, EFS:are, ortodoxa av olika slag, frikyrkliga bortom de klassiska benämningarna. Många, många kommer att vara med. Det är dags för Jesusmanifestation.

Många av dem som samlas på torgen och sedan till en gemensam gudstjänst eller gemensamt möte i Kungsträdgården har en helt annan bibelsyn än vad jag har. De har en helt annan syn på HBTQ, på ämbetsfrågan, på synen på vad det innebär att Jesus är Guds Son, på vad mission innebär, vad frälsning innebär, på vem som får komma till himlen etc, etc. Vi är väldigt olika och står långt ifrån varandra i vissa tolkningsfrågor. Men vi har Jesus tillsammans. Han är vår gemensamme Herre. Honom vill vi följa även om vi förstår själva följandet på olika sätt.

På lördag får vi mötas. man kan vara kritisk till olika organisatoriska frågor i Jesusmanifestationen. Avsändaren är kanske inte så tydlig och de som sitter i ledningsgruppen representerar ingen annan än sig själva (sägs det). Men på lördag är det en annorlunda dag, en dag då vi för några timmar får strunta i olikheterna och komma tillsammans i tacksamhet över att vi på olika sätt får vandra med den uppståndne Herren.

Jag hoppas att Jesusmanifestationen inte ska vara en motmanifestation, mot ett mångreligiöst och mångkulturellt samhälle, mot en förståelse av sexualiteten som inrymmandes samkönade relationer. Om manifestationen rymmer sådant är det en motmanifestation där Jesus Kristus själv kommer i skymundan. Jo, åter igen, vi tror och tolkar olika, men just i olikheten, i mångfalden, kan en rikedom skymta. I vår olikhet får kärleken vara ett kitt som håller oss samman i en gemensam fest.

Jag kommer att vara närvarande i Kungsträdgården (och kanske på något torg). Stockholms domkyrkoförsamling bidrar dessutom till Jesusmanifestationen genom en andakt i S:t Jacobs kyrka kl. 17.30 på lördag. Kom och var med både där och på andra platser! Det är inte en dag bara för dem som har en viss trostolkning. Det är en dag för alla oss som på olika sätt vill ha Jesus i centrum.

Manifestationen är viktig. Också detta år!

17 kommentarer:

nya tant lila sa...

Ja, tänk så olika bild vi kan ha av Jesus!Min Jesus var inte så förtjust i människor som stod i gathörnen och bad så att alla såg det! Det är inte den bild jag har. Och inte kan väl kristendomen bli någon sorts maktdemonstration av att visa att man är många!? Och blir man mera kristen för att man har en massa andra kristna runt sig som inte ens ser på Jesus och det kristna budskapet på samma sätt?
Jag kan inte tänka mig att det är så kristendomen växer!
Kristendomen växer inifrån, av avstånd till våld, av avstånd till underhållningsmord, av avstånd till avrättningar, inte av att man står och gapar och skriker och ber offentligt! Kristendomen växer av att kärlek se, och detta är inte kärlek. Det är ett behov av att visa sig, vilket är något helt annat.

Söderstories sa...

Ja...jag ska minsann ta mig till manifestationen också detta år. För att manifestera (kanske främst för mig själv) att Kristen tro handlar om Jesus och mångfald och är allt annat än åsiktsgemenskap där det gäller att ha de "rätta" åsikterna eller uttrycken eller att "vara" rätt. Samhörigheten som kristna går just rakt igenom våra olikheter som människor, vare sig vi tycker om varann eller ej. Som jag ser det är det just detta som gör att också HBTQ-rörelsen har en självklar plats i Kyrkan. Vi ses i Kungsan!

Åke Bonnier sa...

Bra Söderstories! Vi ses i Kungsan!

Det handlar ju inte om behovet av att visa sig utan om behovet av att visa att det finns en enhet trots en väldig mångfald.

Då kan det paulinska temat, som också återfinns i Pridefestivalen och naturligt som grund i den kristna tron, bli förverkligat:
"Störst bland dem är kärleken". (1 Kor 13:13)

nya tant lila sa...

Åke! Frågan är väl snarast om det verkligen finns en enhet, eller om detta är spel för gallerierna.
Söderstories kan ju försöka ge HBTQ-rörelsen en självklar plats i den här manifestationen!Lycka till!
Själv skulle jag aldrig drömma om att hylla samma Jesus som Å.Green och hans gelikar till exempel. Men vi har naturligtvis olika behov av äkthet och sanning.Och tar olika frågor på olika stort allvar.

Åke Bonnier sa...

nya tant lila! Jag delar Din upprördhet över Åke Greens kända predikan. Jag delar andras upprördhet över marginalisering och utstötning av HBTQ-personer. Jag delar människors starka tveksamhet till fundamentalistiska exkluderande bibeltolkningar. Men en dag om året måste vi kunna komma samman och säga att tron på Jesus Kristus trots allt förenar oss. Vi får vara en Kyrka (med stort K)i mångfald. Sedan skulle jag önska att mångfalden var än större än vad den är idag. Men idag får vi, i vår olikhet, med allt det som sannerligen skiljer oss åt, komma samman och lovsjunga vår gemensamme Herre.

nya tant lila sa...

Jag undrar om det inte är ett typiskt småborgerligt drag att säga "Egentligen är vi överens!" om de mest särskiljande saker!?Lycka till med en kameleontisk Kristus! Jag fattar inte att ni får ihop det!

Jonas sa...

Jag förstår inte att tant lila och andra hela tiden ska tjata om HBTQ och andra bokstäver som är så otroligt viktigt. Inse att det som tanten och andra framför är sekteristiska åsikter som en otroligt liten del av kristenheten tror på och att kristenheten tror att detta absolut inte har något med kristen tro att göra. Inse det och respektera det, det gör inte Tant lila.

nya tant lila sa...

Jonas, det är ännu värre än att inte jag respekterar detta, kyrkomötet inom Svenska kyrkan gör det tydligen inte heller! Så det är kanske inte rätt att kalla oss sekteristiska!Om du nu inte anser att Svenska kyrkan är en sekt.

Jonas sa...

Tant lila, du tror att Svenska kyrkan är hela världens kristenhet; att det just är Svenska kyrkan som äger sanningen i denna fråga, trots det helt uppenbart saknas Bibelstöd. Jag vill nog säga att det är en sekteristisk hållning ja, vilket dock inte gör Svenska kyrkan till en sekt, eftersom man inte blir utkastad om man är troende, varesig som präst eller lekman, och de allra flesta som är kyrkokristna (och som ju inte får rösta i kyrkomötet) de facto tror rätt.

Det synes som du och andralägger hela din energi i just denna fråga och det är ett problem. Lägg istället din energi att upphöja Jesus Kristus utan konstiga reservationer och baktankar.

P-A Jonsson sa...

Tänk vad trött och ledsen jag blir av att en del ska skjuta in sig på de olikheter som finns mellan kristna. Antingen ser man ner på initiativ till gemenskap eller så kallar man varandra för sekteristiska.
Med den synen blir man till slut stående ensam eftersom två personer sällan har identisk syn i alla frågor.
Vore det inte bättre att vi erkände en gemenskap i den kristna trons grunder?
Och sedan kan vi acceptera att vår tro tar sig olika uttryck?


I dagens episteltext skriver Paulus till galaterna: "Du skall älska din nästa som dig själv. Men om ni biter och sliter i varandra är det fara värt att ni gör slut på varandra."

Anders Gunnarsson sa...

PA

Det mest tröttsamma är att HBTQ verkar vara viktigare än allt annat. Om du inte är kvinnoprästbejakare eller HBTQ-kristen, är du en 2:a klassens kristen (t sk. fr den allena saliggörande åsiktsmajoriteten i det styrande skiktet i SvK)!

Sånt gör en ofantligt trött!

Allt gott

P-A Jonsson sa...

Annorzzz,

Det är ju bl a du som går i taket så fort HBTQ och kvinnliga präster råkar nämnas som ett exempel på något inom kyrkan.
Och då kommer direkt den sura slängen mot SvK. DET är om något att betona skillnader och att "bita och slita i varandra".

Läs istället den som t ex Åke Bonnier lyfter fram i sina inlägg, det som är hans fokus: Kristus i centrum.


Och ett litet tillägg:
Som katolik bör man vara mycket försiktig med uttryck som " den allena saliggörande åsiktsmajoriteten i det styrande skiktet".

Anders Gunnarsson sa...

PA

Om SvK omdefinierat sin tro (för att bli populär) och tror rakt motsatt all klassisk kristendom, borde det ringa en klocka...

Istället ska det dras i långbänk hur rätt just "den upplysta nordliga sekten" har och hur fantastiskt det är med olikhet och mångfald av tolkningar...

Joh 17; 1 Kor 1:10ff och Ef 4 vittnar om en annan verklighet. Kyrkan är EN och helig och apostolisk och katolsk. Jag kan glädja mig i att Kristus förenar, men han förenar till ett (liksom dHA)! Splittraren är en annan varelse, som rytande går fram bland samfunden och ser om han kan slita dem i stycken...

Grrr i det religöst PK-svedala!

P-A Jonsson sa...

Annorzzz,

Det är fullständigt gallimatias när du påstår att "SvK omdefinierat sin tro (för att bli populär) och tror rakt motsatt all klassisk kristendom".
Det verkar som om du tror att kristen tro bara handlar om samkönade äktenskap och kvinnliga präster. Men deär tar du totalt fel.

Kyrkan kan ha en enighet utan att för den skull ingå i samma organisatoriska struktur. Därför gör det ständiga tjatet om inordning under KK en diversion från kyrkans verkliga enhet.

Punkt slut från mig.

Anders Gunnarsson sa...

PA

Allt är väl i pluralismens mångfald. Dock så kanske inte allt är så väl!

Vad är då anledningen till PK-omsvägningen i SvK om man inte omdefinierat sin tro (för att bli populär). Finns det en traditionell kristendom som trott så? Finns det bibliskt stöd? Finns det en helig apostolisk och "kata holicos" hållning som motsvarar detta nyskapande hittepå?

Om inte! Vad är det då för ande/protestAndar?

PA: "Det verkar som om du tror att kristen tro bara handlar om samkönade äktenskap och kvinnliga präster."
AG: Det är ju rent trams! Har du läst min hemsida? Jag har skrivit kanske två (av flera hundra) artiklar med det för ögonen (och då helt förkastande, medan Svk har dessa ståndpunkter som centrala för prästrekrytering)! Jag gick ur SvK för att man inte kan leva som kata holicos kristen där, men för mig - personligen - är prästinnor/samkönade äktenskap en icke-fråga (alltså ej existerande)! Min dogmatik börjar och slutar hos vår Herre! Allt Kristi Kyrka tror, lär och bekänner tror jag!

PA: "Kyrkan kan ha en enighet utan att för den skull ingå i samma organisatoriska struktur."
AG: Självklart, men det förutsätter samma tro (se 1 Kor 1:10ff)! De som avviker från kyrklig tro har huggit av sig själva från stammen. Läs Joh 15 igen! Grenteorin är skrämmande i v6ff! Att sluta hålla Guds bud är allvarligt.

Punkt slut från en icke-HBTQ/RFSL/RFSU frälst person! Och Glad påsk! Christos voskres

nya tant lila sa...

Vi får väl hoppas, Annorzzz, att vår Herre är lika nöjd med dig som du är med dig själv!
Din oförskämdhet är gräslig!
Vad ger dig rätten att rida på dessa högar hästar ständigt gentemot människor som garanterat har fått utstå mycket för sin speciella läggning och nu äntligen har blivit inneslutna i Svenska kyrkan på allvar.
Att du inte skäms att komma dragande med dina bibelord. Det finns väldigt, väldigt många bibelord som man kan dra fram när man blundar för Bibelns andemening i hur vi ska förhålla oss till medmänniskan!¨
Var glad över att du har hamnat bland det rätta folket och se till att de håller tassarna borta från småpojkarna! Där kan du kanske göra en insats!

Anders Gunnarsson sa...

Nya Tanten

Din attityd är fullständigt befängd. Att KK har fler pedraster än annostädes betvivlar jag. Att homosexuella förtryckts förnekar jag inte. Sånt är oacceptabellt.

Men visa mig då bibliskt och kyrkohistoriskt hur samkönade äktenskap kan berättigas. Jag ändrar mig gärna...

Annars är det nytt och hittepå och okatolskt (=okristet)!

Glad påsk!