onsdag 14 januari 2009

Öppet brev till Stanley Sjöberg.

Stanley Sjöberg,
jag kan bara djupt beklaga att Du än en gång ser Dig nödsagad att gå till angrepp mot min person (på tidningen Dagens hemsida i ett debattinlägg: http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=161790 ) – något som inte gynnar någon och allra minst Jesusmanifestationen!

Utställningen Uppenbar(a)t som Du alldeles tydligt inte har sett, innehöll ett stort antal olika fotografier – konstverk gjorda av olika fotografer. Ett mycket litet fotografi visade en naken kvinna med ett Mimmi Piggansikte framför ett kors gjort av ballonger. Fotografiet satt inte på en centralplats i utställningslokalen. På centralplats satt en bild av Jesus och hans tolv lärjungar, alla med Downs syndrom. En annan bild (videoinstallation) visade en sorts Pietá-framställning där en kvinna sitter i en trappa med en döende man i sitt knä. Ja, där fanns en lång rad olika fotografier och några videoinstallationer. Den förskräckliga bild som Du berättar om i Ditt debattinlägg på Dagens hemsida fanns dock inte med alls. I samband med utställningen såldes en stor bok i Kulturhusets bokhandel – en bok med alla de bilder som fanns i den internationella utställningen Revelation. Den boken lär ha kunnat köpas också i bokaffärer runt om i Stockholm. Men åter igen: bilderna på Kulturhuset var ett urval av bokens bilder. Utställningen väckte många frågor, gav nya infallsvinklar, inspirerade till diskussion om Jesusgestalten och vad Jesus kan betyda i 2000-talets storstad.

Gällande Guds människoblivande i Jesus Kristus menar jag, liksom kristenheten i stort, att detta är en del av det centrala i vår bekännelse. Gud möter på ett unikt sätt i en historisk person. I Jesus Kristus möter jag Gud och Människan. Hur exakt inkarnationen har gått till vet vi inte. Evangelisten Lukas berättar om Marias möte med ängeln Gabriel, hennes förskräckelse över att vara gravid, hennes möte med sin släkting Elisabet etc (Luk 1). Evangelisten Matteus nämner ingenting om detta utan fokuserar på Josefs reaktion, beskriver stjärntydarna och stjärnan, talar inte om något stall och ingen krubba (Matt 1-2). Evangelisten Markus (det äldsta evangeliet från 60-talet e Kristus) nämner ingenting om Jesu barndom medan evangelisten Johannes talar om Ordet som fanns till från begynnelsen och som blev människa (Joh 1). Aposteln Paulus, som är den äldsta nytestamentliga skribenten säger bara en sak om Jesu barndom: Men när tiden var inne sände Gud sin son, född av en kvinna och född att stå under lagen, (Gal 4:4). Det viktiga för de tidiga kristna tycks alltså inte vara hur det gick till utan att Jesus föddes, att Han funnits och för aposteln Paulus att Han har dött och uppstått och vilka konsekvenser det får. Det är därför som jag med "stolt frimodighet" som präst kan säga: Det viktiga är inte om det skedde ett under eller inte utan att Jesus Kristus är Sann Gud och Sann Människa och vilka konsekvenser det får för oss kristna.
Stanley, jag respekterar naturligtvis, och kan tycka att det är berikande, att det finns många olika tolkningsalternativ. Som Du vet värnar jag om en ekumenik som inte handlar om att alla måste tro på samma sätt utan om en ekumenik som bejakar att vi är olika men där vi strävar efter att leva enheten utifrån allt det som förenar oss. Det som sannerligen förenar oss är tron på Gud treenig och mycket, mycket annat. Att de olika trossamfunden har olika uppfattningar i frågor kring sexualmoral och om välsignelse av homosexuella par som ingått registrerat partnerskap, det vet vi. Det är inget nytt! Men det hade varit fantastiskt med en så bred representation som möjligt kring en gemensam manifestation för Jesus Kristus. Det hade kunnat bli ett starkt ekumeniskt vittnesbörd från de kristna i Sverige där olikhet finns men där Jesus Kristus själv överbryggar i en ömsesidig syskonkärlek.

Det, Stanley Sjöberg, borde vara något att stå upp för – hand i hand!

28 kommentarer:

Anonym sa...

Åke, det lilla jag träffat dig framstår du som högst sympatisk och med en genuin fromhet. Ditt försvar för utställningen Uppenbar(a)t och angrepp på Hakon Långström förvånar mig därför. Jag förstår inte hur en naken kvinnlig Musse Pigg-Jesus (och andra liknande motiv) kan ses som en missionssatsning värd att lägga ned hundratusentals kronor på från Svenska kyrkans sida. (Sponsringen rörde sig väl om mellan 3-400.000 kronor.)Frågan är också om det går att undvika att se utställningen som en helhet där man även tar med verken i utställningsboken med i den totala bedömningen. Det är märkligt att konst ofta ses som något okritiserbart som automatiskt öppnar upp för djupa samtal.
Att du inte ska fortsätta vara med i Jesuys manifestationens styrelse tycker jag dock är tråkigt.

Anonym sa...

Jag är mycket tacksam över att Stanley Sjöberg tog till orda i denna fråga. Åke Bonnier står uppenbarligen inte för de värderingar man kan förvänta av en bibeltroende.

Berndt Isaksson
metodistpastor

Anonym sa...

M, Bernt Isaksson: För det första "angreps" inte någon utan biskopar och domprost tog istället någon i försvar, nämligen Stockholms biskop Caroline Krook. Det vill ni förstås inte skriva eftersom ni inte gillar henne. Som ni (och Stanley Sjöberg i sitt senaste dagboksinlägg) handskas med sanningen har ni nu gjort det fullständigt omöjligt att ta er på allvar. Det skvätter tyvärr över på era samfund, och Jesusmanifestationen. Snart har det skrivits mer om denna schism än om den ursprungliga manifestationstanken.

Anonym sa...

Åke!
Inte för att jag tycker att bilden av Jesus blir korrekt, men å andra sidan så skall man inte göra sig bilder enligt skriften. Men Om en liknande utställning om mohamed hade blivit gjord, hade vi fått möta både starka protester från muslimer, hot och våld, men när olika sådana här utställningar med Jesus presenteras är det ganska så tyst från kristenheten!
Men vi vet ju att muslimernas gud inte är en riktig gud, därför måste de träda upp till försvar, annars faller deras religion, men den kristnes Gud är en riktig Gud och han kan försvara sig själv, om Jesus nu skulle bli kränkt av dessa dylika pressentationer av sig själv, så anser jag att det är upp till honom att ge igen om han nu vill det, vi som tror på honom behöver knappast försvara honom. Så ett tipps, låt Jesus försvara sig själv!! Han är kapabel till det!!
Endast min åsikt!
Mvh Björn Jönsson

Anonym sa...

Det är ganska sorgligt att man inte kan hålla sams ens inför ett endagarsarrangemang!

Från att från början ha handlat om att vara FÖR något, handlar det nu om att vara MOT något. Nu verkar det som om Jesusmanifestationen handlar om att vara mot Åke Bonnier, mot SvK, mot utställningar såsom Uppenbara(t) och Ecce Homo, mot könsneutrala äktenskap och mot Pride och homosexuella i största allmänhet.

Man kan ogilla utställningen, men ändå tycka att Stanley Sjöberg har betett sig illa genom att gång på gång dra upp sina åsikter om den, när det nu skulle handla om något helt annat, nämligen ett allkristet endagarsarrangemang. Man skulle för en enda dag lägga alla olikheter och vanliga trätoämnen åt sidan, för att göra något tillsammans. Träta kan man göra en annan gång istället. Nu färgas hela situationen kring Jesusmanifestationen kring den här tråkiga och aggressiva debatten. Vad det det ni ville Stanley Sjöberg mfl ?

Anonym sa...

Åke Bonnier, Det ni inte verkar kunna eller vilja förstå är hur kränkande det upplevs för många att Jesus hängs ut med Musse Pigg-mask eller i sexuellt laddade bilder.

Det är en sak när det är enskilda "kostnärer" som på detta sätt vill provocera, men när kyrkan träder in och, som i fallet med Ecce Homo, upplåter kyrkorummet eller, som nu, stöder ekonomiskt är det väl självklart att dessa som upplever sig kränkta reagerar.

Att utställningen skulle åstadkomma detta var det ju ingen tvekan om efter debatten som föregick utställningen - trots det väljer SvK att fullfölja sina planer. Det är uppenbart att SvK söker tillfällen att provocera och kränka. Detta vittnar om något annat än "ömsesidig syskonkärlek".

Anonym sa...

Emil: Det som är uppenbart är att du och många med dig utgår från att ni har tolkningsföreträde av bilder på Jesus. Försök inse att din sanning inte är allas sanning: syftet är inte att kränka. Bilden finns där, du är uttolkaren. Vad gör bilden i dig? Så jobbar konsten. Många (fler) människor har känt sig bekräftade och lyckliga över Ecce Homo och Uppenbar(a)t. Vad säger du om deras sanning? Har de rätt till den?

Anonym sa...

Maja,
som en övning på att förstå hur andra än du tänker kan du fundera på om din son, dotter eller man hade blivit avbildad som en naken kvinna med Musse Pigg-mask och om det i samband med denna bild såldes böcker där det visas hur din son/dotter/make äter en måltid medan vännerna har gruppsex i förbilden. Och om du skulle protestera skulle någon säga: Du har inget tolkningsföretäde! Syftet med bilderna är inte att protestera o.s.v.

Anonym sa...

M: om Jesus är din son. Gör inte det dig till Gud?
Fortsättningsvis, vi är några i den här i världen som ÄR den där nakna kvinnan, som känner sig som en vara, en tecknad figur, som har gruppsex eller utsätts för andras eller fantiserar om det (take your pick), som är homosexuella, utvecklingsstörda, läderbögar, transvestiter. Det är faktiskt så att de här företeelserna existerar. Ska kyrkan blunda för det? Låtsas som att inte Gud är närvarande i alla människors liv?

Tack alltså för ditt pedagogiska knep men jag behöver inte föreställa mig någon annan i den där situationen. Jag är själv den nakna, utsatta människa som HÅLLER FAST VID JESUS SOM EN VARM VANTE när det blåser som hårdast. Här är någon som gestaltar Guds inkarnation i det sårbara livet. Skulle jag fördöma det?

Anonym sa...

Jag kan inte förstå hur människor kan känna sig eller bli kränkta av sådana här utställningar av Jesus!
Det är ju möjligen Jesus som blir kränkt, inte vi människor!
Mvh Björn Jönsson

Anonym sa...

Tack Stanley för att du finns och för att du vågar! Du är en klippa som vi alla kristna i detta land kan vara mycket stolta över.
Jag är en aktiv kristen med många uppdrag i Svenska kyrkan men måste fundera allvarligt på om jag arbetar i rätt forum för Åke Bonnier och hans totala respektlöshet för den kristna tron och de kristna tolkningarna är något jag vill vara så långt borta ifrån som möjligt. Vad är heligt idag? Kan man ostraffat skända Gud och Jesus hur länge som helst?

Kvinna 42 år

Anonym sa...

Det är intressant att Sjöberg å ena sidan retar sig på Åke Bonniers medverkan i Jesusmanifestationen på grund av hans åsikter om homosexuella, å andra sidan vill ha Desmond Tutu som talare på densamma (http://www.hemmetsvan.se/viewNews.do?NewsID=1558&template=skriv_ut.jsp/). Tutu har ju trots allt sagt att han skäms över kyrkans homofobi. Han har till och med sagt, angående kristna motsåndare till homosexualitet: "If God, as they say, is homophobic, I wouldn't worship that God." (http://www.capetimes.co.za/?fArticleId=4134844)

Det skulle varit väldigt intressant att se Sjöbergs reaktion om han faktiskt lyckats värva Tutu som talare. Fast frågan är om han egentligen ville det, eller om han bara försökte renomésnylta.

Anonym sa...

Det är bara Anden som kan "måla" JESUS, så att Han blir levande för våra hjärtan. Och får inte Han måla bilden av JESUS för oss, blir det i stället människotankar som målar Honom; och deformerar Honom på olika sätt. Och eftersom det är trångt för Anden i våra kristna sammanhang, blir det i huvudsak människotankar som målar Honom för oss: och Han blir i regel snäll och präktig, oförarglig och lagom, ungefär som vi kristna själva mestadels vill bli framställda: Han blir snarare avbilden av genomsnittet av svensk kristenhet, i stället för tvärt om: att kristenheten blir en avbild av Honom: genom Andens verk i oss. Detta faktum, menar jag, öppnar för allsköns måleri ang. Jesu gestalt. Medan den stora konstnären - Anden - får vila Sina penslar! Också i kyrkorna, ja det som hindrar, börjar där.

HH sa...

Kvinna 42 år: Jag skulle tro att jag har en tro som ligger ganska nära din, men jag vill påpeka att domprosten inte alls, som du skriver, har en total respektlöshet för den kristna tron och de kristna tolkningarna. Det framgår tydligt av inläggen här på bloggen.

Däremot har jag flera gånger i kommentarer ifrågasatt hur konsekvent han är i sina ståndpunkter. För mig går de inte alltid ihop.

För övrigt funderar jag i samma banor som du. Frågan är hur länge man kan stanna kvar i en kyrka som överger så mycket av det den en gång stod för.

Anonym sa...

Åke Bonnier, av en bildad person som du borde man kunna vänta sig att man ska kunna skilja bättre mellan sak och person. Helt felaktigt använder du orden "angrepp mot min person" i ditt öppna brev.

Jag har lusläst Stanley Sjöbergs insändare ett par gånger om. Ändå hittar jag inte ett enda "personligt angrepp" i hans text. Han kritiserar bara din inställning i sak, ingenting annat.

Däremot är det en helt annan fråga att en person kan ta illa vid sig att en annan människa framför kritik mot en viss åsikt eller attityd. Men det innebär givetvis inte att den kritiserande personen per automatik går till "angrepp mot min person".

Exempel på den typen av angrepp kan vara följande: "Person X är dum i huvudet, en idiot, beter sig illa" och så vidare. Därför borde nog Åke Bonnier korrigera sig själv och be Stanley Sjöberg om ursäkt.

Anonym sa...

Maja,
ditt påstående om att jag skulle sagt att Jesus är min son och därmed gjort mig till Gud visar just din brist på att förstå andras resonemang. Jag har aldrig skrivit något sådant, men du tolkar illvilligt och verkar vilja missförstå dem som andra åsaikter än du. Som kristen kan jag dock säga att Jesus är min broder och bäste vän. Vad det gäller bilden av den sista måltiden i utställningsboken, den som föreställer hur lärjungarna har grupp- och oralsex, så blir det problematiska att den av Jesus sista måltid är förebilden för och fortsättningen på det nattvardsfirande som söndag efter söndag sker i våra kyrkor. Nu tycks den av Jesus instiftade nattvarden vara mera av en antik sexorgie än en kärleksmåltid med rötterna i den judiska påskmåltiden. Denna sexualisering innebär att flytta fokus från Jesus till något helt annat.

Många kritiska reaktioner på Åke Bonniers inlägg har varit både missvisande och kärlekslösa. Detta beklagar jag, menb det ska samtidigt inte få hindra saklig kritik. De upprörda känslorna beror nog också delvis på att Åke Bonnier tidigare i år såsom ansvarigutgivare lät prästen Niklas Olaison i domkyrkoförsamlingens kyrkoblad framställa den yttersta märkliga teorin att Jesus försvarade och legitimerade pedofili.

Vad det gäller mitt första inläggg så är du märkligt att du påstår att jag ogillar biskop Krook eftersom jag överhuvudtaget inte nämner henne. Och det gör inte heller pastor Berndt Isaksson.
Du har kanske en poäng i att Bonniers artikel i första hand kan förstås som att han försvarar sin chef och arbetsledare, och inte i första hand som ett angrepp på sin företrädare som kände sig tvingad att sluta pga Caroline Krooks agerande. Eftersom Åke Bonnier de gånger jag träffat honom framstått som högst sympatisk är denna välvilliga tolkning rimlig.

Anonym sa...

En kommentar som egentligen berör var frågeställningen kommer ifrån än dess utformning; Det finns teologiska tänkare som i en diagnos av västvärlden lyfter fram den sexualisering som finns i uttryckssätt, former och marknadskrafter. Den första kyrkan mötte samma fenomen och tog en aktiv ställning mot sexualisering som ingrediens i ett levnadsmönster. Motsatsen i form av kyskhet, trohet och återhållsamhet blev till och med kännetecken för delar av en kristen livsstil.

Det som jag ser som problematiskt i sammanhanget är när kyrkan offentligt accepterar "sexualisering" som delar av tolkningsmodeller för Guds och Jesu karaktärer och menar att det uttrycker vem Gud är.
Det är ju också konstnärers målsättning; att måla en uppfattad verklighet i bilder och former.

Frågan har egentligen inte att göra med hur jag personligt uppfattar en sanning. Istället ryms två axiom här som skulle kunna uttryckas som frågor;
1. Hurudan är Gud? (Om Gud är verklig så är han inte framställd från någon människas tankar utan måste ha någon form av objektiv substans, som även uppenbarat sig
på något sätt - i Skriften och i Jesus)
2. Hur långt-brett kan beskrivningsspektrat vara när vi försöker beskriva Gud, utan att vi hamnar i rena förfalskningar av Guds helighet, rättfärdighet och kärlek.

Det är ju egentligen i relation till vår tids sexualisering och brottningskampen med de axiom som beskriver vår uppfattning av Gud som många reagerar mot utställningen Uppenbara(t).

stanley Sjöberg sa...

Åke Bonnier har ifrågsatt om jag själv verkligen sett det material som jag kommenterat i relation till hur Kristus blev hädad med ekonomiskt stöd av Svenska Kyrkan. Jag kan bekräfta att jag sett materialet och besökt utställningen som ville uppenbara en ny bild av Jesus. Själv blev jag starkt påmind om Bibelns profetior om att just sådant ska ske i vår tid, när man vill introducera en "antikrist" som grumlar trons innebörd med helt nya värderingar i konflikt med historisk kristendom, som den förr varit förankrad i Bibeln och genom den kristna kyrkans globala och totala erfarenhet.
Stanley Sjöberg

Andreas Holmberg sa...

Stanley, hur kan man tro att en Musse (Mimmi?) Pigg bland ballonger är en avbildning av Jesus ;o)

Skämt åsido, jag delar mycket av din kritik mot Åke Bonnier. Men jag har svårt att förstå varför du ger dej på just Åkes m.fl.:s konstiga läror (t.ex. att bibeln inte säger något tydligt om jungfrufödelsen - refereras inte såväl Marias som Josefs reaktioner tillräckligt tydligt kanske? - eller det inte spelar någon roll för ett barn som adopteras bort om det får en pappa eller inte). Medan du accepterar romerska kyrkans konstiga läror om Maria - då avser jag alltså inte jungfrufödelsen utan den s.k. obefläckade avlelsen (som skedde vid vanligt sexuellt umgänge mellan Joakim och Anna) - och om påven: hans ofelbarhet ex cathedra som direkt motbevisats av både påven Honorius' monotelism och påven Pius IX:s lära om den obefläckade avlelsen. Båda dessa romerska läror är ytterst dubiösa och vådliga, liksom f.ö. dina egna försäkringar om att det visst inte finns något evigt helvete.

När du dessutom har hävdat - inför förra årets Jesusmanifestation - att manifestationen bara skulle vara ett positivt vittnesbörd och inte polemiskt inriktat, blir det ju desto mer konstigt med dina angrepp mot Åke Bonnier just i detta sammanhang (du skulle ju dessutom inte ha någon ledande roll i år, var det sagt). Romerska katoliker och andra drev ju inte sina särläror i fjol, och jag litar faktiskt på att Åke Bonnier inte skulle ha angripit jungfrufödelsen eller kommit farande med nakna Mimmi-Piggisar på ballongkors vid årets jesusmanifestation. Eller har du Stanley någon anledning att tro att Åke Bonnier tänkte göra det?

Andreas Holmberg sa...

Förtydligande: jag menade inte att Stanley Sjöberg accepterar alla romerska läror generellt, jag menade att han uppenbarligen accepterar att personer - och församlingar - med dessa läror får delta i jesusmanifestationen, utan att gå i offentligt polemik mot dem. (Inte sant?). Man kan säkert argumentera för att Åke Bonniers läror är värre på olika vis, men det påstods ju hursomhelst att jesusmanifestationen skulle vara positiv och opolemisk, eller hur? Orealistiskt kanske, men många av reaktionerna på Åkes avhopp har sin grund i att folk trodde att det var sant.

Gud välsigne jesusmanifestationen den 2 maj - och de jesusmanifestationer som äger rum i våra kyrkor varje söndag!

Anonym sa...

Hej!
Alla ni som inte vet vad Jesusmanifestationen egentligen går ut på kan läsa om det här. Det handlar inte ett dyft om Åke Bonnier eller Stanley, utan om att Jesus är Guds son och lever och verkar idag. :-)

http://www.jesusfolket.se/

Om man vill vara med och be och fasta för enhet (!), för att vi ska kunna dela ut en massa Biblar etc. så kan man anmäla sig där.

Åke: var med du också! Bara för att du inte är med i ledningen kan du ändå visa att du vill vara med och berätta om Jesus. Skriv upp dig t.ex. på bibelutdelning på Plattan. Det skulle vara ett bra tecken på försoning och vilja till enhet. Gud välsigne dig!

/ erik

Anonym sa...

Andreas, om Stanley Sjöberg eller någon annan, accepterar "romerska läror" är det väl bara att gratulera, ty sådana läror är ju också evangelisk-lutherska, de flesta av dem.

Andreas Holmberg sa...

Jodå Jonas i princip har du rätt - det som är reformatoriskt är apostoliskt och därmed katolskt! - men jag specificerade "dessa" romerska läror och talade senare om "särläror", alltså romerska specialare som inte är "katolska" (=allmänkyrkliga). Jag brukar personligen skilja på romerska eller påvliga läror (sådana som påven hittat på) och verkligt katolska läror som vi delar med den romerska kyrkan. Men jag är medveten om att den distinktionen i förstone inte verkar helt lättbegriplig för gemene man.

Vill också gärna instämma i Eriks inbjudan till Åke Bonnier och andra att delta på olika sätt i Jesusmanifestationen. Du är ju pastor loci, Åke, så du bör väl kolla in fåren lite? Vi kanske träffs - blir det som ifjol far jag ner med mina tre barn ;o)

Anonym sa...

Ni som bjuder in Åke Bonnier verkar ju inte fatta att grundproblematiken här är att han redan HAR blivit inbjuden, tackat ja och sedan blivit bortmotad. Övertalningsförsöken är alltså riktade åt fel håll. Skriv det där till Hans Wachtbrocht och allt vad de heter. Sätt en blomma i deras gevärspipa.

Anonym sa...

Åke skulle i mina, och antagligen i många andras ögon också, få oerhört mycket cred om han satte sig över allt tjafs och visade att Jesus var viktigare än prestige...

/ erik

som bor på www.exlibris.nu

Anonym sa...

Bland kommentarerna här ser jag att Stanley Sjöberg skriver "Själv blev jag starkt påmind om Bibelns profetior om att just sådant ska ske i vår tid,"

1ag undrar verkligen om jag har förstått det rätt? Säger pastor Sjöberg att det står i Bibeln att den yttersta tiden, Antikrists tid, är precis just vår tid? Varken förr eller senare? NU. VÅR TID. Och att ett tecken på detta är att Svenska Kyrkan har sponsrat en eller annan diskutabel konstutställning?

ja, i så fall spelar det ju ingen roll vad vi gör, i eller utanför kyrkorna, eftersom världen i alla fall skall gå under!

Skönt att det finns folk som har svar på allt.

Andreas Holmberg sa...

Nä, Maja, det är du som inte verkar fatta att Åke själv har tagit beslutet om att lämna jesusmanifestationen. Efter starka påtryckningar, visst, men vad jag förstår var det inte ledningsgruppen som ville bli av med honom. Åke gjorde en (riktig eller felaktig) bedömning av hur hans fortsatta engagemang i ledningen skulle uppfattas och lämnade den därför.

Men jag tycker det verkar vara ett mycket bra förslag att han, liksom vi andra, närvarar ändå! Han är ju stockholmare och präst i innerstan - klart han ska vara med!

Rursus sa...

Oj, vilka eländiga bilprovningssvar som Åke fick av alla "bibeltrogna" literalister och fundamentalister ovan, som antyder "Antikrist" och en allmän krigisk fälttågsmentalitet för att "förgöra kättare".

Jag väljer att citera K.G. Hammar:

"Bokstavstolkningar skymmer bibelberättelsernas sanna innebörd"

och

"varje individ måste utforma sin tro utifrån sina egna förutsättningar, genom att upprätta en relation med Gud, och därför är det missriktat att ge entydiga svar som inte ger utrymme för och möjlighet för individen att utvecklas genom personlig reflektion."

Literalister och fundamentalister arbetar på "personlig bekännelse" som underkastelse under en doktrin, inte ett kristet självarbete. Doktrinära läror låser människor i en attityd och handikappar dem under livet, ett sant kristet självarbete som individen i relation till kollektivet har bästa glädje av förutsätter en öppenhet och individuell suveränitet som plattkyrkorna med sin diktatoriska dogmatik och sitt krav på underkastelse inte kan åstadkomma. De är osunda.