lördag 7 februari 2009

Grattis Sven! Vigselrätt del 2.

Sven Hillert, rektor på Svenska kyrkans Pastoralinstitut i Uppsala vann ungdomsomröstningen idag ute på Graninge stiftsgård. Det var "Biskopsbarbeque" d v s "grillning" av oss som ännu så länge finns kvar som kandidater till biskopsvalet i Stockholms stift. Det var väldigt roligt (och lite nervöst). Ungdomarna ställde väldigt bra frågor och krävde snabba svar. En del frågor är sannerligen inte så lätt att ge snabba svar på men jag tycker att vi alla sju klarade oss bra. Vi får se hur det går i nomineringsvalet på måndag där den riktiga kandidatlistan ska röstas fram av ca 800 röstberättigade. Men så här långt vill jag säga: Grattis Sven!

Fortfarande tror jag att de 9 biskoparna som skrev gårdagens artikel i DN har rätt gällande välsignelse av både samkönade och särkönade par. Man kan utforma välsignelsegudstjänsten med ringväxling och löften. Det är fullt möjligt. Och, som sagt, i många länder är man van att lösa frågan om den juridiska delen utanför kyrkans sammanhang. Vi behöver inte vara rädda för att mista människor p gr av att det juridiska skiljs från det liturgiska. De som idag inte vill ha den liturgiska delen väljer borgerlig vigselakt.

Ekumeniskt tror jag att vägen framåt i denna fråga skulle vara att särskilja juridiken från det som sker i kyrkans sammanhang. Att driva den linje som de 4 biskoparna gör som skriver i dagens nummer av Dagens Nyheter skapar fler ekumeniska stötestenar

Som en övergångsbestämmelse borde de som idag har svårt att välsigna ingångna registrerade partnerskap få slippa detta. Men parets församling borde ha skyldighet att lösa frågan för varje enskilt par på det sättet att de alltid ska ha rätt att få gifta sig, få ta emot kyrklig välsignelse, i sin lokala församlingskyrka. Sedan kan prästen vara någon av de andra prästerna i församlingen, i kontraktet, eller i stiftet eller från annat håll. Ingen församling ska ha rätten att vägra upplåta kyrkan för ett samkönat pars vigsel eller välsignelse (beroende på vad kyrkomötet "fastnar" för).

För att prästvigas i Svenska kyrkan f o m den tidpunkt då kyrkomötet har sagt ja till antingen bibehållen vigselrätt eller beslutat att avstå från vigselrätten, ska varje präst som vigs helt och fullt kunna utföra det som gäller för Svenska kyrkan, d v s viga samkönade par om vigselrätten finns eller utföra välsignelse över ett civilregistrerat äktenskap.

Åter igen: Lika för lika och olika!

3 kommentarer:

Anonym sa...

Åke, inser du inte att du själv gör dig skyldig till diskriminering om du menar att man i fortsättningen inte ska få prästvigas om man som en sann kristen inte vill viga samkönade par då man vill lyda Jesus mer än människor? Liksom de präster och andra med en klassisk ämbetssyn de facto oförskyllt blir behandlade illa av människor i kyrkan med ledningens tysta eller icke tysta medgivande idag ska detsamma ske med de män eller kvinnor som vill lyda Gud mer än människor och inte vilja viga samkönade. Om nu kyrkan ska vara öppen och bred, varför tillåts då bara heretisk tro a la biskop Spong och inte klassisk kristen tro? Varför ska församlingen i Laodikea vara en förebild för vår kyrka?

Ja, det innebär diskriminering att enbart man och kvinna kan vigas inför Gud, det är också diskriminering i en mening att vi är skapade så att endast kvinnor kan bli gravida och få barn. Viss diskriminering är av Gud instiftat, men den diskriminering du förordar är inte av Gud instiftad.

Den dag samkönade par vigs i Svenska kyrkan är det väldigt tveksamt om kyrkan, för att citera biskop Bo Giertz, verklig kan kallas Kristi Kyrka, med hänsyn till att man har frångått så centrala delar av den kristna tron, även om sakramentens giltighet inte förändras av präster och biskopar som gör sig ovärdiga genom att "viga" samkönade till äktenskap. Detta till glädje för ateister, den politiska, kulturella och mediala eliten men till stor sorg för oss troende och framförallt för vår Fader.

Ära vare Fadern, Sonen och Den Helige Ande. Såsom det var av begynnelsen, nu är och ska vara från evighet till evighet.

Sus--IE sa...

Jag håller inte med signaturen Jonas i att Åke skulle göra sig skyldig till diskriminering i sitt resonemang. Den som skall uppbära ett ämbete inom kyrkan bör kunna bejaka och vara lojal till den ordning som kyrkan har. Diskriminerande hade det däremot varit om man skulle utesluta dessa personer ur kyrkan, men så är det ju inte och kommer inte att bli heller.
Det är ju också därför som det är viktigt att det finns övergångsbestämmelser. De som redan är präster har avgivit sina löften utifrån den ordning som fanns.

Anonym sa...

Alla vet ju att den ordning vi har av idag inte är av Gud instiftad utan av människor. Det är politiker som istället för biskoparna och prästerna (som Åke) som har makten. När det är så leds de i sina beslut knappast av den Helige Ande.

Åke skriver ju de lege ferenda och inte de lege lata därför tycker jag inte att din invändning håller. För övrigt är det ju många som tänker och till och med i vissa fall uttrycker att man helst vill kasta ut de klassiskt troende eller i vart fall säger att de kan lika gärna lämna kyrkan om man inte vill ändra sig.

Någon anledning att vara lojal mot en ordning som uppenbart strider mot den kristna tron oavsett vad politiker har bestämt finns ju inte. Ska man tjäna Herren eller ska man tjäna något annat?!