torsdag 26 februari 2009

Hjärtefrågor!

Kära alla som har hört av sig på olika sätt om mitt hjärta! Hjärtat pickar på - ibland lite snabbare och ibland ganska normalt. I kväll ska jag nog för första gången våga mig på en Betablockerare. Doktorn säger att jag kan ta 1-2 tabletter när behov uppstår. Jag tänker mig att jag testar inför natten. I övrigt kommer jag att ha något på hjärtat - en inspelningsmanick. Mitt hjärta ska spelas in så om någon vecka ska jag få sladdar på bröstet med absolut duschförbud. Hur ska jag klara det som duschar minst en gång om dagen?

En annan hjärtefråga är Jesus Kristus. Om honom har jag talat ikväll för ett trettiotal intresserade personer som kom till vår kurs i kristen tro i S.t jacobs kyrka. Vi började med en förbönsmässa med färre närvarande och sedan anslöt många till kl. 18.00. jag talade om den historiske Jesus och vad man rent historiskt kan veta om honom. Det var väldigt roligt. Han är spännande, denne Jesus, en spännande judisk broder som i hög grad är påverkad av sitt judiska sammanhang. Många frågor ställdes i samband med frågestunden och jag gläder mig över denna kurs som min kollega Sabina leder med den äran... Är Du intresserad att "hoppa på" kursen är det bara att komma nästa torsdag till S:t Jacobs kyrka kl 17.30 (om Du vill vara med på förbönsmässa) eller 18.00 om Du endast vill vara med på kursen. Kvällen avslutas 19.30 och innehåller en fruktpaus. Allt detta rekommenderas å det varmaste. Innehållet kan bli en hjärtefråga för Dig också - hoppas jag!

1 kommentar:

Unknown sa...

“Historiske Jesus”?!?

Användningen av denna kontra-historiska självmotsägelse (bevisat av den eminenta avlidne Oxford-historikern, James Parkes, Conflict of the Church and the Synagogue) avslöjar en kristna agenda som förlitar sig på fjärde århundradets, hedniska, hellenistiska källor.


Emedan forskare debatterar härkomsten av de ursprungliga redogörelserna på vilka de tidigaste omfattande (från det fjärde århundradet, även fragment är från efter-135 i vanlig tideräkning), romerska hedniska, hellenist-omskrivna versionerna var baserade, så finns det inte ett fragment, inte ens en bokstav i NT som har sitt ursprung DIREKT från det första århundradets fariséeiska judar som följde fariséen Ribi Yehoshua.


Historiker såsom Parkes, et.al, har obestridligen bevisat att fjärde århundradets romerska kristendom var den 180 graders polära antites av första århundradets judendom av alla fariséeiska Ribis. Den tidigaste (efter-135 i vanlig tideräkning) sanna kristna var illvilligt antinomian (anti-Torah), hävdade att de efterträdde och ersatte Torah, judendom och det (”andliga”) Israel och judarna. Den ursprungliga kristendomen var anti-Torah från början emedan DSS (viz., 4Q MMT) och all annan judisk dokumentation bevisar att alla första århundradets fariséer var pro-Torah.

Det är ett berg av historisk judisk information kristna har vägrat att behandla på sidan www.netzarim.co.il (see, speciellt, History museum-sidorna som börjar med ”30-99 I vanlig tideräkning”).

Den ursprungliga kristendomen = anti-Torah. Ribi Yehoshua och hans Netzarim, liksom alla andra fariséer, var pro-Torah. En omedgörlig motsägelse.

Att bygga en romersk avbildning från hellenistiska hörsägen-återgivningar - årtionden efter döden av den första århundradets fariseeiska Ribi, och efter en utdrivning med våld av hellenistiska romerska hedningar, av hans ursprungliga judiska efterföljare (år 135 I vanlig tideräkning, dokumenterat av Eusebius) - baserat på skrifterna av en hellenistisk jude som blev avskuren som en avfälling av de ursprungliga judiska efterföljarna (dokumenterat av Eusebius), är cirkelresonemang genom hedniskt-romerska hellenistiska linser.

Det som den historiska fariséeiska Ribin undervisade finns inte i efter-år 135 I vanlig tideräkning hellenistiska romerska hörsägen-återgivningar, utan i judiska beskrivningar av fariséer och fariséeiska Ribis av den perioden.. i Dödahavsrullarna 4Q MMT (se professor Elisha Qimron), inter alia.


Till de kristna som läser: Frågan är, nu när du har blivit informerad, kommer du att följa den autentiska historiska fariséeiska Ribin? Eller att fortsätta följa den efter-år 135 i vanlig tideräkning romerskt-omskrivna antitesen – en avgud?