tisdag 8 september 2009

Det är fantatstiskt roligt!

Jag gläder mig av hela mitt hjärta att Stockholms stift äntligen har en biskop electus! Stiftsprosten Eva Brunne är nu Stockholms stifts valda biskop och kommer att vigas i Uppsala domkyrka den 8 november för att sedan tas emot som Stockholms biskop i högmässan i Storkyrkan den 15 november. Vi får verkligen en kompetent biskop med stort andligt djup. För mig som domprost är det viktigt att även fortsättningsvis ha en biskop som jag med lätthet kan samarbeta fullt ut med. Det får jag i Eva. Eva har en lång och bred erfarenhet av att vara präst i Stockholms stift. Hon har en likaledes lång kyrkoherdeerfarenhet. Sådant är viktigt när man ska bli och vara biskop.

En biskop och en domprost arbetar tätt tillsammans i olika sammanhang. Så har det varit och så kommer det att förbli! Gud ske pris!

DET ÄR FANTASTISKT ROLIGT! VÄLKOMMEN EVA!

6 kommentarer:

Kjell Präst sa...

Härligt!

Duvan sa...

Dessvärre så tror jag att du kommer bli någon form av ställföreträdande biskop, emedan Eva B. ägnar sig åt de frågor hon vill driva..på gott och ont

Anonym sa...

En sak som jag många gånger funderat på...

Kan Brunne bekänna den kristna tron enligt trosbekännelsen? Gör hon det?! Ifall att hon gör det, ljuger hon inte då? Jag menar.. hon smyger ju inte direkt med att JUNGFRUN Maria aldrig existerat.. enligt hennes uppfattning.

Jag är förbryllad.

Maja sa...

Jag tror också att Eva Brunne kommer att vara bra för Stockholms stift. Vore fint om hon kunde klämma in lite klassperspektiv också i välgörenhetens finrum. Det är ju inte precis Caroline Krook känd för (men man kan inte vara allt).

Jonas sa...

Jag hade mycket hellre sett dig Åke som biskop än Eva Brunne.

Lars Flemström sa...

Åke är väl en person, som jag varit tvungen att uppvärdera ju mer jag läst av honom. Men jag tycker fortfarande att vissa slag av kulturyttringar passar bättre i profana konstsalonger än i kyrkan.