måndag 21 september 2009

Gårdagen är förbi - morgondagen känner ingen!

Igår avgjordes kyrkovalet. Jag kan inte säga att jag är särskilt entusiastisk och inte heller djupt besviken. Jo, jag är djupt besviken över att Sverigedemokraterna gick framåt. Det är bedrövligt. De står i grunden för en främlingsfientlighet som är obiblisk. är det något som de gammaltestamentliga och socialt medvetna profeterna dundrade om, är det att det var viktigt att bry sig om främlingen. Kyrkan och kristen tro får inte användas som främlingsfientligt redskap. Tvärtom borde kyrkan vara en ännu starkare spjutspets gent emot regering och riksdag när det gäller vår flyktingpolitik. Vi har råd att vara generösa! Vi har råd att vara medmänskliga! Vi har råd att visa omsorg om flyktingen och inte den omsorg som handlar om att skicka tillbaka honom eller henne med två poliser som eskorterar. Sverige borde kunna vara ett föregångsland i flyktingpolitik! Sverigedemokraterna är därvidlag ett destruktivt parti.

Nu är kyrkovalet över och nu gäller det att gå vidare med delvis nya förutsättningar beroende på mandatfördelningar och nya individer på olika poster. Nu får vi låta allt talande om partipolitikens vara eller icke vara i kyrkans sammanhang bero. Det är nu ointressant. Det viktiga är att förtroendevalda, ideella medarbetare och anställda vill kyrkan utveckling och framtid där evangeliet om Jesus Kristus får vara både bärande och i fokus. Det är det viktiga och då är det ointressant om man är moderat, socialdemokrat, posktillhörig eller något annat.

Gårdagen är förbi - morgondagen känner ingen!

6 kommentarer:

Jonas sa...

Man kan också glädjas att den opolitiska nomineringsgrupp som hade det tydligaste programmet av alla med fokus på det som är kyrkans huvuduppgifter gick starkt framåt. De som inte hade det minskade eller stod stilla.

Sedan tycker jag också att det är djupt beklagligt att så många hade det dåliga omdömet att lägga sin röst på ett parti som bara vill använda kyrkovalet som en språngbräda för att komma in i riksdagen och vars budskap inte kan förenas med den kristna tron.

Maja sa...

Om man tycker att vi har råd att inte lämna ut flyktingar eskoterade av två poliser så röstar man på Vänsterpartiet. Det finns inget annat parti som är för en generösare amnesti, kanske möjligen Miljöpartiet men för vänstern är den en kärnfråga.

Lars Flemström sa...

Frågan om hur stor flyktingmottagning vi har råd med är en politisk och ekonomisk fråga, som är politikens mandat att avgöra. "All överhet är av Gud." "Överheten bär icke svärdet förgäves." Medlemmar i kyrkan, vilka är politiker, har alltså mandat att delta i beslut om flyktingpolitiken i sina politiska sammanhang. Det är inte fråga för kyrkan. Men ska då inte en politikers kristna tro ha något genomslag i den politik, som han eller hon för? Jo, men frågan är fortfarande politisk.

Som del i en större gemenskap, som (till skillnad mot staten) saknar gränser i tid och rum, kan kyrkan inte avvisa någon, och ska inte hjälpa till med avvisningen av någon, även om det skulle finnas aldrig så starka skäl att neka vederbörande uppehållstillstånd.

Flyktingpolitiken är därmed närmast ett paradexempel på att staten och kyrkan inte behöver tycka lika. Eftersom överheten har sina uppgifter från Gud, ska kyrkan inte delta i ett lagbryteri, som har till enda syfte att motverka statens myndighetsutövning. Ska kyrkan även gömma misstänkta brottslingar, som hotas av fängelse, för att vissa aktiva i kyrkan är principiella motståndare till fängelsestraffet?
Det är inte försvarbart att gömma flyktingar i kyrkan för att man är motståndare till den demokratiskt beslutade flyktingpolitiken. Och ej heller som en partsinlaga i en rättsprocess. Borde man i så fall inte också gömma misstänkta brottslingar, om det ökar chansen till en friande dom?

Från detta principiella resonemang kommer vi till de viktiga undantagen, då kyrkan både bör protestera mot orättfärdiga lagar och hjälpa ensksilda personer. Jag har emellertid sett en slående kontrast mellan kyrkans vilja att hjälpa flyktingar och att hjälpa offer för rena övergrepp av exempelvis kommunala myndigheter, som kyrkan står i något slags beroendeförhållande till.

Ordet "främling" syftar på alla som inte tillhör den egna närmaste gemenskapen , och "främslingsfientligheten" kan alltså vara riktad mot skåningar, stockholmare, arbetare, kapitalister, psykiskt sjuka eller medlemmar i någon annan kyrka. Jag har personlig smärtsam erfarenhet av att Kd är ett mer främlingsfientligt parti än Sd, att Kd använder invandringspolitiken som ett alibi för sin egen främlingsfientlighet mot exempelvis oss som "bara" är medlemmar i Svk.

När det så gäller Sd, så ville Sd använda kyrkovalet som en språngbräda mot riksdagen, och dessutom likrikta kyrkan med den politik som man själv skulle ha fört i regeringsställning, och t.o.m göra kyrkan till ett redskap för denna politik, för indoktrinering av folket i denna politik - och förvandla Svk till en inskränkt nationalkyrka. En nationalkyrka är vi, men ska inte vara en inskränkt sådan. Sd vill ha en etnisk kyrka, alltså en kyrka som bara är till för etniska svenskar i Sverige, och möjligen även för fullständigt assmilerade invandrare.

Sd vill dessutom använda kyrkan och kristendomen som en kamporganisation och dess ideologiska överbyggnad mot den muslimska invandringen. Kyrkans uppgift är att omvända muslimer till kristendomen, oavsett i vilket land de som ska omvändas bor. Men det får ta den tid det tar. Givetvis ska kyrkan verka för att bevara Sverige som ett kristet land, men det är inte detsamma som att uppamma etniska och religiösa konflikter med Sveriges muslimer. Givetvis ska vi slå vakt om Sveriges nationella enhet, men Sd:s muslimfientlighet leder snarare till en jugoslavisering av Sverige med religionerna som bränsle.

Att överheten har sina uppgifter från Gud, betyder självfallet inte att överheten alltid gör rätt. Därför finns också bibelordet "Man ska lyda överheten mer än Gud". Därför är det helt förklastligt med partipiska i kyrkan. Men i stället för att bekämpa detta, har Sd sin egen järnhårda partipiska. Och fastän partipiska i kyrkan alltid är fel, saknar det inte betydelse vilken politik som främjas med partipiskan.

Lars Flemström sa...

Även om man är för en restriktiv invandringspolitik, kan det finnas fall då en kristen sverigedemokrat måste hjälpa en illegal flykting att gömma sig. Annars är man ingen kristen sverigedemokrat, utan enbart sverigedemokrat. Sd är öht inget demokratiskt parti, utan ett smygnazistiskt parti, som utesluter medlemmar som avslöjar eller tar avstånd från detta.

När det gäller Sd måste man skilja mellan sak och person. Bland Sd:s medlemmar och sympatisörer finns många ärliga Sverigevänner, som på sätt och vis själva är offer för elitens främlingsfientlighet (mot en "underklass som blivit över- och omkörd av utvecklingen", som en ovanligt korkad sosse med fina akademiska titlar uttryckte saken)
Sverigedemokrater, men inte Sverigedemokraterna, ska vara välkomna i kyrkan!

Cecilia N sa...

Lars Flemström skrev: "Därför finns också bibelordet "Man ska lyda överheten mer än Gud"."

Står det så? Vardå?

Apg 5:29 säger tvärtom.

Lars Flemström sa...

Nej, det står verkligen inte i Bibeln som jag skrev. Det var alltså en felskrivning. Men framgår inte det av sammanhanget?