torsdag 30 oktober 2008

Vi får inte tappa fokus!

Idag har media fortsatt att uppmärksamma situationen i Stockholms domkyrkoförsamling. Radio Stockholm hade en miniintervju med mig och controlern Gunnar Nygren på Svenska kyrkans riksnivå. Frågan handlade om aktieplaceringar och i någon liten mån om vad finansmarknadens läge idag betyder för vår församling. I morgon bitti ca 7.15 ska jag samtala i SVT:s morgonprogram tillsammans med Svenska kyrkans generalsekreterare Lars Friedner och Dagens chefredaktör Elisabeth Sandlund.

Mitt i allt detta och mitt i all oro för den finansiella situationen i vår församling vill jag ändå understryka att så mycket positivt ändå händer i våra tre kyrkor. Nattvardsgudstjänster firas, bibelstudier hålls, samtalsgrupper samlas, underbar musik framförs, människor får konkret hjälp i utsatta situationer. Vi håller trots allt det dystra, trots osäker framtid vår fana högt. Evangeliet i ord och handling är vårt uppdrag. Det får vi inte glömma.

Det är så lätt att tappa fokus. Det får vi inte göra trots den bistra verklighet som är sådan att en av våra församlingskyrkor i värsta fall kan komma att stängas.

Inga kommentarer: