fredag 13 mars 2009

Hearing och annat.

Jag har nu återvänt till fosterlandet efter knappt två dygn på finlandsfärja och kan inte motstå att gå in och blogga även om jag förvaranade om att jag inte skulle göra det förrän i morgon. Församlingsförbundet och Stockholms stift anordnade en konferens för kyrkoherdar och kyrkorådsledamöter. Det blev en väldigt bra konferens som handlade bl a om visioner, om rekrytering, om kyrkostrukturer etc. Fast det bästa med dylika konferenser är att få tillfälle att träffa olika kollegor och ledamöter från andra kyrkoråd.

I dag hade vi domkapitel med många svåra ärenden. Jag kan bli förtvivlad över vissa ärenden, över mänskligt beteende som snuddar till omänskligt beteende. Tack och lov för alla kloka personer i domkapitlet där vi kan föra resonemang, lyssna tillvarandra, ha olika åsikter men komma fram till kloka gemensamma beslut - också i de mycket svåra sammanhangen.

Nu stundar hearing av biskopskandidaterna. Jag är ju en av dem och ska på torsdag den 19 mars kl 13.00 -17.00 i Folkets hus, Barnhusgatan 12-14, stå till svars inför 900 personer. Några platser finns också för allmänheten. Det känns onekligen lite pirrigt - som att tenta inför 900 examinatorer.

Nå väl, ske Guds vilja - det är till syvende och sist det viktigaste i alla sammanhang.

Inga kommentarer: