lördag 14 mars 2009

Kristet ledarskap.

Vad är kristet ledarskap? Den frågan skulle jag redogöra för idag inför en grupp teologie studeranden från Chicago och Teologiska högskolan i Bromma. Vi var samlade i Själakoret i Storkyrkan där jag talade utifrån ett huvudbegrepp och tre underliggande begrepp. Huvudbegreppet var ordet "relation" och underbegreppen var "believing, belonging , behaving" (tro, tillhörighet, uppförande).
Att tro - handlar om relationen med Gud, Gud som är större än alla våra begrepp, Gud som inte kan kategoriseras och inordnas under religionstitlar men som ändå möter mig som tydligast i Jesus Kristus. Jag menar att kristet ledarskap måste ta sin utgångspunkt i tron - som handlar om tillit till den som är mycket "större" än vad jag själv eller någon annan är och att jag vågar stå i en nära relation till Gud, tillitens relation där jag hämtar min kraft, min inspiration och finner min vila. Gud är den treenige guden vars brännpunkt finns i Jesus och vars förändrande handlande sker i korshändelsen. Som kristen ledare måste jag stå i nära relation till Gud genom bön, genom bibelläsning, genom mässans mysterium.

Tillhörighet handlar om att känna sig hemma i den tros-/kyrkotradition som jag tillhör. Det är så lätt att man själv vill förändra traditionen, skippa vissa formuleringar i handboken o s v, o s v. Tillhörigheten handlar om att fördjupa sin egen tradition. Gräv där Du står! Förstå än mer det Du tillhör. Det är först när man är djupt rotad i det egna som man kan våga lyssna i ödmjuk respekt till den andre, till det som den andre har att komma med och då upptäcker Du också att Du och den andre har mycket gemensamt och att det finns saker Du kan inspireras av hos en andres tradition.För mig handlar det att än mer fördjupa vad det betyder att tillhöra Svenska kyrkan och glädja mig över det. Sedan kan jag också vara kritisk innåt, ungefär som man kan vara i den goda familjen.

Uppförande. Nej, det handlar inte om skolbetyg men det handlar om vad ledarskap betyder både i ett församlingssammanhang innåt och i ett ledarskap utåt. Åter igen hävdar jag att kärlekens sex punkter är vägen framåt. Du ska:
1) Älska alla
2) Vara först att älska
3) Älska Din nästa som Dig själv
4) Se Jesus i Din nästa
5) Göra Dig till ett med din nästa
6) Älska dina fiender

Det handlar om kristet ledarskap - ett ledarskap som grundar sig i tron på Gud, i fördjupningen och stoltheten över den egna tillhörigheten och på kärlekens väg som handlar om hur Du ska leva Ditt liv.

Det är sannerligen inte eneklet. Jag misslyckas dagligen och stunddligen, men jag får börja om. Tack gode Gud! För det handlar om kristet ledarskap.

Inga kommentarer: