lördag 28 mars 2009

Tänd ljuset och släck ljuset!

Jag gläds över att den mediala konkurrensen får stå tillbaka för demokrati och rättvisa. Jag tycker att vi ska vara stolta över att ha fyra stora tidningar där man går samman som en röst (och en viktig röst) för att värna om mänskliga rättigheter och demokratifrågor. Carl Bildt har nu gått med på att träffa de fyra chefredaktörerna och redaktören för Aftonbladet.se. Här handlar det om ett positivt medieupprop och medieagerande. Låt oss alla skriva under uppropet om att frige journalisten Dawit Isaak (www.dn.se/freedawit). Jag hoppas att kyrkans röst kan höras än tydligare också i enskilda fall. Säkerligen finns det många som sitter oskyldigt och orättfärdigt fängslade, som torteras, som förvägras kontakt med anhöriga! Bibeln understödjer tydligt att vi ska agera. I Ordspråksboken står det: Höj din röst för den stumme, till försvar för alla som sviktar. (Ords 31:8) Här kan biskopsmöte eller enskilda biskopars agerande betyda mycket. Hellre göra något än inget alls. Det kan handla om uppmaning till förbön, om uppmaning till att skriva på protestlista etc, etc. Har nu detta redan skett, har jag missat det och kan då glädjas över att det sker. Har det inte skett borde det ske snarast! Låt bönens och hoppets låga brinna!

I kväll kl 20.30 slocknar förhoppningsvis stora delar av Sverige. Earthhour - jag vet inte vad det betyder i det långa loppet men för mig är det en påminnelse om att än mer tänka och handla miljömässigt. Många bäckar små... Stockholms domkyrkoförsamling är med och släcker ljuset i kväll i och kring alla tre kyrkorna. Hoppas att det ska fungera! Själva har vi gäster hemma och kommer att släcka det ekeltriska ljuset.

Låt oss tillsammans vara med och tända ljuset och släcka ljuset!

Inga kommentarer: