onsdag 26 november 2008

Dom!

I S:t Jacobs kyrka pågår just nu en spännande utställning som är en sorts installation och reflektion. "Dom" heter utställningen och kan tolkas som "de andra" eller "den yttersta domen" eller vanlig (o)mänsklig dom över andra människors liv och leverne. Per Hasselberg är kritisk till kyrkans hantering av olika händelser och företeelser. Med all rätt kritiserar han kyrkans handhavande av frågan om prästvigning av kvinnor där samvetsklausul och väjningsregler har skapat fruktansvärt lidande. Han kritiserar kyrkans hantering av homosexuella (och delvis också queerteologiska tankegångar), men också andra saker. Centrum i själva utställningen är ett foto av altaruppsatsen där Kristus är mörkare än i verkligheten.

Konsten provocerar i viss mån, men framför allt så vill konsten i kyrkan inspirera till dialog, till reflektion, till egen existentiell fördjupning. Det är så viktigt att modern konst får bli ett av kyrkans många språk - ett språk som bär ut evangeliet. Jag har varit inne på det flera gånger i denna blogg men det är för att jag själv drömmer om att vi skulle bli ännu bättre på detta. Vi behöver de många språkens kanaler - inte minst den samtida konstens dialog med kyrkorummet - en dialog som också blir ett samtal med betraktaren.

Välkommen denna vecka till S:t Jacobs kyrka!

2 kommentarer:

Duvan sa...

Jag känner till en konstintresserad präst, som t.o.m fick sluta sin tjänst i en församling för att den blev för populistitisk och drog "fulla hus"men folk.
Biskopen ansåg det inte vara passande med för mycket konst i kyrkan...:-(

Duvan sa...

Prästen använde kyrkorummet för konstutställningar.