onsdag 12 november 2008

Jesus i 2000-talets Stockholm

I kväll samlas Stockholms stifts prästsällskap för att lyssna till tre talare utifrån temat "Jesus i 2000-talets Stockholm). Det är tidningen Dagens chefredaktör Elisabeth sandlund, och prästerna Heller Klein och Mikael Mogren som ska inleda.

Jesus i 2000-talets Stockholm handlar, menar jag, om hur vi tolkar Jesusberättelsen, hur vi förstår Jesus som person och vad det får för konsekvenser i vårt multireligiösa och multikulturella samhälle.

Vi kristna bekänner Jesus Kristus som sann Gud och sann människa. Vad betyder det i det sammanhang där vi lever? Vad betyder sann Gud? Kan det vara att Jesus Kristus är verksam idag, har betydelse idag, kan påverka mitt liv idag? Jag tror det. Jag bekänner det. Att Jesus är sann människa har med vår egen mänsklighet att göra, med vårt sätt att leva och hantera våra liv. Jesus visar oss vägen mitt i alla olika "multivarianter" kärlekens väg - en kärlek som inte söker sitt, en kärlek som tror allt, hoppas allt, uthärdar allt - en kärlek som ser den enskilde och ser den enskildes värde - oavsett allt.

Därför, menar jag, måste Jesus Kristus och hans sätt att vara och leva ges hög röst i 2000-talets Stockholm. Inte för Guds skull utan för Din skull och min skull - för att ge oss kraft mitt i allt att orka leva som människa i ordets allra sannaste bemärkelse.

Inga kommentarer: