torsdag 13 november 2008

En helt annan erfarenhet!!

I morgon släpps en ny bok av min företrädare Hakon Långström - en bok som beskriver (vad jag förstår) hans liv och leverne från barndom till nu - kort sagt en memoarbok. Säkert kommer den att sälja ganska bra för den har fått medial uppmärksamhet. Anledningen till detta är Hakon Långströms beskrivning av relationen till biskop Caroline Krook. Caroline Krook framstår i boken som maktfullkomlig och manipulerande. Att hennes ledarstil kan vara sådan brukar förtigas, anser Hakon Långström. Orden är hämtade från en intervju i gårdagens Svenska Dagblad. Vi vet alla att Hakon Långström avgick som domprost beroende bl a på att han kände sig överkörd av biskopen i samband med en konstutställning (Uppenbar(a)t) på Kulturhuset i Stockholm. Flera andra saker låg också bakom Hakons avhopp och vi var många som beklagade att han avgick. Vi var glada över vår domprost och tyckte att han behövdes och borde stanna kvar. Nu blev det inte så och jag efterträdde honom efter ansökan, intervjuer och beslut av Stiftstyrelsen och kyrkorådet.

Som domprost har min erfarenhet varit helt annorlunda gällande biskop Caroline Krook. Jag har mött en engagerad biskop med förmågan att lyssna, stötta i svåra sammanhang och entusiasmera på många olika sätt. Jag har mött en biskop som är tydlig men där det är möjligt att, när åsikter skiljer, vara tydlig tillbaka. Biskopen har sina svaga sidor - men vem har inte det? Men beskrivningen som maktfullkomlig och manipulerande etc är inget jag känner igen alls från mina första två år som Stockholms domprost, som vice preses i Stockholms domkapitel, som biskopens ersättare i stiftsstyrelsen, och som medfirande präst i olika stiftsgudstjänster i vår katedral.

Jag respekterar Hakon Långströms upplevelser. Dem kan ingen säga emot. Men, jag vill med detta inlägg visa på en helt annan erfarenhet - och som jag delar med många.

Boken kommer nog ofrånkomligen att aktualisera den konflikt som rådde i samband med Hakons avgång.

Jag kan bara djupt beklaga det i boken skrivna!

Inga kommentarer: