lördag 13 september 2008

Religion och politik

Ofta säger vi att religion och politik måste skiljas åt. T o m påven Benedictus XVI har sagt något liknande i sitt pågående besök i Frankrike. Samtidigt talar påven om vikten av att religion och etik hör ihop. jag undrar om man kan göra åtskillnad på religion och politik? Jo, naturligtvis ska inte renodlad partipolitik förkunnas i kyrkan. men religion, och i vårt fall, kristen tro, som inte får några konsekvenser blir till slut en ganska behaglig sak. Religionen tenderar då att bli en kudde som vi kan luta våra huvuden vid. Gud blir den snälle och Jesus den allmänt barnälskande och lammklappande 35-åringen som vandrade i Galiléens idylliska landskap.

Men Gud är inte snäll och Jesus inte, en till intet förpliktande, landsbygdspredikant. Nej Gud utmanar oss i vårt etiska leverne - en etik som naturligtvis får politiska konsekvenser. Ska vi tala miljöfrågor utifrån ett skapelseperspektiv får det politiska konsekvenser. Ska vi tala kärleksbudskap om attälska sin nästa får det socialpolitiska konsekvenser. Kyrkans röst får inte tiga när orättvisor sker, när människor behandlas inhumant. Kyrkans röst får inte vara tyst när lagstiftningar försvårar för den enskilde individen genom kränkningar som följd. Religion och politik hör samman på det sättet att tron får konsekvenser och måste få konsekvenser. Annars ger man Marx rätt när han sa att religion är ett opium för folket.

Inga kommentarer: