onsdag 13 augusti 2008

VVV

Ung-08 är något som pågår just nu i Kungsträdgården. Mitt i kulturfestivalen finns det en plats i citykärnan som vänder sig enbart till ungdomar. Det är fantatstiskt roligt! Många ungdomar känner sig vilsna i tillvaron. Så många krav ställs. Så många vägar finns att välja. Vad betyder det att hänga med som tonåring? Vilken är vägen framåt? Både goda och destruktiva erbjudanden finns. Rätt modell av mobiltelefon, rätta kläder och rätta resor etc. kan hjälpa för stunden men knappast i längden. Vår uppgift är vvv - vara vettig vuxen. Svenska kyrkan kan där, tillsammans med andra trossamfund, fylla den funktionen, visa på alternativ till det destruktiva, visa en hållbar väg framåt. På Ung-08 är kyrkan delvis portad. Man ska vara religiöst och politiskt obunden. Vad det nu betyder? Svenska kyrkan efterfrågas i alla möjliga olika sammanhang där människor befinner sig i kris, där människor har en längtan, där man behöver stöd och vägledning - någon som är medvandrare. I ett samhälle där vi verkligen behöver många vettiga vuxna är det beklagligt med Ung-08:s inställning.
Vi behöver inte vara så rädda för det andliga i tillvaron. Så många människor behöver finna ett hållbart alternativ till allt det destruktiva - ett alternativ som talar om värde - ett alternativ som visar på att Du är sedd, bekräftad och upprättad.

Förhoppningsvis kan vi resonera om saken inför nästa år.

Kanske kan kyrkan finnas på plats mer tydligt då?

Inga kommentarer: