måndag 19 oktober 2009

Varg i fårakläder.

Visst har Sverige en grundlagsskyddad demokrati. Visst innebär den bland annat en likaledes grundlagsskyddad rätt att hävda sin egen åsikt så länge man inte hetsar mot folkgrupp. Men, oron inom mig stiger kraftigt när jag läser i dagens morgontidning om Sverigedomkraternas nya medvind i opinionsundersökning. Än mer bekymrad blir jag när jag läser om deras partikonferens som hölls i helgen där kritik mot "massinvandring" framhölls, där slogans i stil med "ett folk, ett land, en nation" applåderades Den nationalism som tycks vara en av pelarna i deras tänkesätt har en doft (eller stank) av nationalsocialism.

För mig ryms inte detta människofientliga synsätt i den kristna tron. För den kristna tron finns inte mörkhyade, vita, färgade, etc. För den kristna tron finns bara människor, bröder och systrar från olika håll i världen, bröder och systrar som har att dela på moder jord, som har att dela rättvist på jordens resurser, som har att leva kärlekens ideal tillsammans. I psalmen 102 i den Svenska Psalmboken står det: "Öster, väster, norr och söder, korsets armar överskygga, alla äro våra bröder som på jorden bo och bygga".

Sverige har råd att ha en generös invandringspolitik. Sverige har råd i att vara ett multikulturellt och multireligiöst föregångsland. Generositet undanröjer rädsla. Småskurenhet skapar fruktan, skapar misstro, skapar ett de-vi-samhälle med några innanför och andra utanför.

En varg i fårakläder - det är vad Sverigedemokraterna tycks vara. "Full strid för folk och nation" - ja gärna med just en nation där vi har råd med generositet, där mångfald snarare än enfald får råda, där judar, muslimer, kristna, hinduer, buddister, ateister får leva tillsammans, där olika högtider från olika traditioner kan få firas, där olika hudfärg och olika kulturer (som inte handlar om kvinno- eller barnförnedring eller misshandel etc, etc) kan leva i en god syskongemenskap.

Gärna full strid för folk och nation utifrån ett sådant multisynsätt.

Men jag anar att detta inte är vad Sverigedemokraterna förespråkar...

3 kommentarer:

Per-Ola Larsson sa...

Det gläder mig att läsa Din uppgattning:
Sverige har råd att ha en generös invandringspolitik. Sverige har råd i att vara ett multikulturellt och multireligiöst föregångsland. Generositet undanröjer rädsla. Småskurenhet skapar fruktan, skapar misstro, skapar ett de-vi-samhälle med några innanför och andra utanför.

Men den generositeten gäller inte präster i Svenska Kyrkan som vill förnya Kyrkans verksamhet. Varför?

Anonym sa...

Jag blir också bekymrad när jag läser om dem. Vill inte ha dem att bestämma lagar i Sverige - vart är vi på väg? Hur ska denna utveckling vändas? Man kan försöka motverka främlingsfientligheten och utanförskapet i sin närhet där man "står och går", man kan ge bidrag till organisationer som har mer tid och mer visioner än en själv, men räcker det och kommer trenden vända någon gång? Lite deppig blir jag allt när man läser om hur läget är just nu i Sverige...

/Christina Ihse Bursie

Lars Flemström sa...

Frågan hur många invandrare Sverige kan ta emot kan man ha olika åsikter om. Det är egentligen inte en fråga för kyrkan. Kyrkans uppgift är att frälsa människor varhelst i världen de befinner sig. Kristi kyrka på jorden är administrativt indelad i nationer, stift och församlingar.

Uppgift för varje sådan geografisk del är att bistå och frälsa människor inom sina gränser - och i mån av resurser bistå kyrkan i resten av världen med samma uppgifter. Detta oberoende av om de, som ska frälsas eller hjälpas, befinner sig lagligt inom nationens, stiftets eller församlingens gränser.

Här gäller verkligen att staten och kyrkan inte behöver tycka lika. Man kan gärna spetsa till det och säga att kyrkan inte får tycka som staten. Kyrkan ska dock inte uppmuntra till systematiskt lagbryteri mot en demokratisk stats beslut. Bibelordet "All överhet är av Gud" gäller i detta fall också. Därmed inte sagt att överheten alltid gör rätt. Gör den fel har kyrkan rätt att kritisera. Men det måste skapas regler även för in- och utvandringen. Att fattiga människor från fattiga länder luras till de "rika" länderna med falska förespeglingar om jobb och inkomst, är en sak som överheten måste bekämpa.

SD vill framstå som ett demokratiskt invandringskritiskt parti. Men det är bara en fasad för odemokratiska, inhumana, främlingsfientliga och rasistiska värderingar. Många har lurats av fasaden. Kyrkan måste vara öppen för sverigedemokrater men inte för Sverigedemokraterna. Skilj mellan sak och person!

SD:s smygnazistiska retorik mot i synnerhet de muslimska invandrarna förstärker de etniska konflikter som redan finns, och hjälper de extrema islamisterna att värva anhängare. SD driver på i riktning mot en jugoslavisering av Sverige, med en krigsliknande stämning mellan de olika folkgrupper, som bebor Sverige, som följd.

Den kristna kyrkans uppgift är att omvända muslimer (och det måste få ta den tid det tar) inte att bekämpa dem. Och invandringspolitiken ska som sagt var, den jordiska överheten sköta. Kyrkan ska inte användas som plattform för inskränkt nationalism, som yttrar sig i fientlighet mot utövare av andra religioner.

Om det finns kristna sverigedemokrater måste man ställa samma krav på dem, som på medlemmar i andra partier. Ingen partipiska i kyrkan! Överheten är av Gud, skrev jag, samt att det inte betyder att överheten alltid gör rätt. Det finns ett annat bibelord också: "Man ska lyda Gud mer än människor".

Jag skrev att kyrkan inte systematiskt ska uppmuntra olagligheter. Men en sverigedemokrat, som verkligen är kristen, måste vara beredd - må vara i yttersta undantagsfall - att hjälpa till att gömma s.k. illegala invandrare. Det är innebörden av att vara kristen. Att man kan bli tvungen att gå emot t.o.m. sina egna politiska åsikter.

Överheten, t ex Migrationsverket och polisen, har sin uppgift. Att dessa jordiska myndigheter gör vad de ska, måste vi respektera. Men kyrkan har dock en annan, och högre, "överhet" över sig!