torsdag 18 februari 2010

Tragik i kyrkorna!

Det är djupt tragiskt med situationen i Växjö stift. Jag har bara läst i tidningarna så jag kan inte göra några djupare uttalanden. Jag vet för lite. Det enda jag vet av egen erfarenhet från konflikter är att "det behövs två för en tango..". Kyrkan behöver arbetsro för att kunna koncentrera sig på sitt viktiga uppdrag att bäraa ut evangelium genom gudstjänst, undervisning, diakoni och mission. Vem som har den kyrkliga makten - om det är den eller den - är kanske inte så våldsamt viktigt så länge det stora uppdraget blir utfört på ett bra sätt. När vi slåss om makten - oavsett var - riskerar vi att låta som lärjungarna som ville sitta på Jesu högra och vänstra sida (Mark 10:35-37).

Lika tragiskt är det med katolska kyrkans pedofiliproblematik. Låt oss inte döma den katolska kyrkan för detta. Men det är fasansfullt att det finns/fanns präster som kunde utnyttja barn på detta avskyvärda sätt - barn som blivit vuxna och märkta för livet. Jesus fördömer dem som förleder en av dessa små (Mark 9:42). Att påven inte ber de drabbade om ursäkt även om han fördömer gärningen är märkligt, men säkert finns det förklaringar. Läser man dagens nr av DN tycks familjerna hoppas på en sådan ursäkt. Ursäkten betyder mycket, symboliskt.

8 kommentarer:

Karin sa...

Åke, lika tragiskt? Själv tycker jag nog att pedofili är bra mycket värre än arbetsmiljöbekymmer.

Jonas sa...

http://www.katolskakyrkan.se/1/1.0.1.0/102/1/?item=art_art-s1/245&group=art_art_grp-s1/1

Jag tycker att det var tydligt och klart talat av påven. Jag har för mig att man bett om ursäkt beträffande fallen i USA, den ursäkten gäller isåfall också Irland.

Bengt Malmgren sa...

Självklart Karin är pedofili fruktansvärt, det tror jag säkert du förstår att både vi katoliker och Åke menar. Jag fattar Åkes kommentar som så att han tycker det är extra tragiskt att det sker just inom kyrkan.

Tack Åke för ditt deltagande i sorgen över krisen i Katolska kyrkan på irland. Självklart måste offren få full ursäkt och upprättelse.
Irländska biskoparnas möte med påven i dagarna var bara del i en process.
Se kommentar av dublins ärkebiskop Martin:
http://www.katolsktfonster.se/forum/blogs/28876.aspx
Påven har också aviserat att det kommer ett särskilt herdabrev till Irlands katoliker angående krisen.

mvh

Bengt Malmgren sa...

Här är lite mer om Irlands biskopar i anslutning till ämnet:

Kardinal Sean Brady, Irlands primas, sade till journalisterna efter mötet med påven att Irlands katolska biskopar planerar en offentlig botgöringsakt för sex-övergreppen under fastan. Man har ännu inte bestämt i vilken form, men det det handlar om att symboliskt klä sig i säck och aska. tantamount Han sade att det funnits olika synpunkter bland biskoparna om hur man bäst skall utforma ett lämpligt sätt att svara på sex-övergreppsskandalen, men att man är fullkomligt eniga om att prioriteringen skall ligga på omsorg om offren samt en fast beslutsamhet att förhindra framtida utnyttjande av barn och unga.

Kardinalen sade också att biskoparna inte känner sig som syndabockar och att Vatikanen har erbjudit dem hjälp att hantera situationen och uppmuntrat dem att främja en process av andlig förnyelse i Irland. Han sade att det funnits stora försummelser i ledarskapet av Irlands kyrka, men att ödmjukhet och verklig botgöring från biskoparnas sida kommer att leda till hjärtats omvändelse.

Bishop Brennan berättade att under de fem minuter han personligen hade med påven, så sade han till påven att det inte finns någon quick fix-lösning på den förtroendeklyfta som uppstått i den irländska kyrkan mellan biskoparna, folket och samhället.
källa:
http://www.katolsktfonster.se

mvh

HS sa...

Bengt,när jag läser om sexövergreppen i katolska kyrkan, tänker jag att katoliker skulle massdemonstrera för att ta bort celibatkraven för katolska präster.Kan du hjälpa med det genom att propagera för och
organisera en sådan CELIBATPROTEST?
Att "symbolisk klä sig i säck"
och vältra sig i aska hjälper ingen!Bara förlöjligar.
Men visst har många katolska präster rätt att klaga bittert över sitt celibatöde...
Och vi ska ropa och klaga med dem!
H.S.

Bengt Malmgren sa...

HS
Ditt inlägg innehåller implicit antagandet att celibatet är den direkta orsaken till sexuellt utnyttjande av barn.

Nu är detta inte självklart. Väldigt mycket övergrepp på barn sker också inom familjens ram.

Celibatsfrågan är nog en sak för sig.

Ja, det är lätt att förlöjliga och göra sig lustig över dessa saker.
Själv är jag bedrövad.

Jonas sa...

H.S. varför bryr du dig om celibatet inom den romerska riten av den katolska kyrkan?! Eftersom du inte är katolik - vad jag förstår - borde du inte bry dig så mycket.

HS sa...

Jonas, jag är förvånad!
Varför bryr du dig om min kyrktillhörighet när vi bloggar
om sexövergreppen inom katolska kyrkan? Får jag inte intressera mig
för människor som besöker en annan kyrka/ moské/ synagoga än jag själv? Hejar du på yuppiens ledordet"sköt dig själv och s... i andra"?
Är inte det en samhällsfarlig mentalitet?
Med en vargvinter hälsning
H.S.