måndag 10 maj 2010

En moské i Rinkeby.

Jag har just varit på Rotarylunch i Gamla stan och lyssnat till Alexandra Pascalidou. Hon höll ett strålande anförande om sitt liv, som svenskhet och att vara invandrare och om invandrares situation i Sverige och inte minst i Rinkeby. Hon talade om vikten av att invandrare får möta svensk kultur, svensk tradition, svenska språket för att också bli en del av det land som de kommit till. Med friskolor i Rinkeby finns risken för att ingen introducerar invandrarna och deras barn i svenska. Hon sa: Vem ska lära dem vad "ana ugglor i mossen" betyder? Alltså, vem ska få dem att känna sig hemma här i deras nya hemland?

Man rev ett hus i Rinkeby där många ungdomar samlades - ett hus som fungerade som mötesplats. Istället var tanken att en moské ska byggas. Men det finns redan ett antal moskéer i Rinkeby. Där behövs, enligt Alexandra Pascalidou, inga fler moskéer. Hon drömmer om att Rinkeby inte bara ska vara en samlingsplats för invandrare utan en plats där svenskfödda från olika samhällsklasser och invandrare kan bo tillsammans. jag delar den drömmen med henne, en dröm som egentligen gäller för alla platser i Stockholm.

Det handlar ju om att vi inte behöver vara rädda för varandra utan att vi kan se varandra som svenskar med olika bakgrund. Vi hör ihop. Vi kan lära av varandra, inspireras av varandra.

Kanske behövs fler moskéer på andra håll i Stockholm och Sverige för att underlätta integration och minska främlingsfientlighet.

I Fisksätra har man ett spännande projekt som kallas Guds hus. Det är en mötesplats för kristna och muslimer. Läs mer: http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=381998

Tänk en moské i Djursholm eller i Lidingö! o, jag vet att få muslimer bor i området - men ändå... en spännande tanke kring detta med integration och att våga släppa fördomar om varandra.

21 kommentarer:

Hippie Tanten sa...

Det finns ingen riktig moské i Rinkeby. Då menar jag en riktig moskébyggnad, liknande den i Uppsala. Jag tycker att det är självklart att människorna i Rinkebyområdet skall få en moské. (Det är inte bara de kristna som tycker om att hedra sin Herre i ett vackert bönerum)

Per-Ola Larsson sa...

De flesta kyrkor är ju vanligtvis rätt tomma.
Varför inte överlåta en sådan till islam?

Lars Flemström sa...

Per-Ola!
Hur kand du ens komma på tanken? Riv kyrkorna!

HS sa...

MEN LARS!!!!!!!

Anonym sa...

Lena sa

Katolska kyrkans tidigare lokaler.... Används idag som bönelokal, moské av staden muslimska innevånare.....!!!

Vad tänker du.....? Okej, eller...?

Anonym sa...

Lena sa

Katolska kyrkans tidigare lokaler.... Används idag som bönelokal, moské av staden muslimska innevånare.....!!!

Vad tänker du.....? Okej, eller...?

Anonym sa...

Staden, är Sundsvall! Var trött och stammade när jag skrev mitt inlägg, sorry!

Mona Snurlin sa...

Bygg en moské hemma hos Lars Vilks!

HS sa...

Åke, visst behövs det många vackra moskéer när vi har fått så många
muslimer i Sverige.
Men moskéer underlättar inte integration och minskar främlingsfientlighet.
Bara ARBETE åt alla infödda och invandrare kan åstadkomma detta!
H.S.

Lars Flemström sa...

Svar till HS.
Har du inte missförstått mig? Som trossamfund ska inte Svenska kyrkan hjälpa en främmande religion att etablera sig i Sverige. Jesu missionsbefallning gäller även muslimer i Sverige, att de ska ges möjlighet att omvända sig till den sanna religionen. Annat vore rasism.

Varför ska inte människor med annan hudfärg eller österländskt ursprung ges möjlighet att ta emot Guds son Jesus Kristus som deras personliga och världsalltets Frälsare???

Att andra samfund, som kallar sig kristna, säljer f.d. kyrkor för att användas som moskéer (eller buddisttempel eller hednatempel för dyrkan av de gamla fornnordiska gudarna) är en skam.

Om Svenska kyrkan inte kan behålla s.k. övertaliga kyrkor, och de ej heller kan överlåtas till annat kristet samfund, ska de rivas! Fär de inte rivas får de väl lämnas att förfalla.

Dessutom finns tillräckligt med profana byggnader, som kan byggas om till moskéer. Men det är inget som Svenska kyrkan ska medverka till, utan det ligger på de profana myndigheternas bord.

Jag tycker att det är hårresande att läsa att kristna och muslimer söker Gud tillsammans - om det inte handlar om undervisning i kristendom för potentiella konvertiter. Vilken Gud kan man fråga. En treenig Gud och en gud som är en, är inte samma sak. Det är väsentligt större skillnader mellan kristendom och islam än mellan kristendom och judendom, eftersom GT pekar mot åtminstone en "tvåenig" Gud. Det står att Gud skapade med sitt Ord.

Vi ska ha en interreligiös dialog med muslimer och andra främmande religioner (inkl asatroende) och ateister, men det ska inte vara för någon form av gemensam religionsutövning. Utan precis tvärtom för att försvara religionsfriheten, rätten att utöva SIN religion - vilket även måste vara ett försvar mot varje form av påtvingad religionssynkretism.

Jag instämmer med muslimerna i deras krav att deras profet inte ska skändas. Det kan jag göra utan att tro att Muhammed verkligen var Guds sändebud. Att försvara andras rätt att utöva sin religion och slippa skändning av det som de håller heligt är inte samma sak som gemensam religionsutövning med dem.

Riv kyrkorna!

Jonas sa...

Jag tycker i och för sig att om muslimerna har pengar bör de få bygga sig moskéer på lämpliga platser men det är inget som kyrkan bör understödja eftersom kyrkans mål måste vara att missionerna bland muslimerna och få dem att omvända sig till kristendomen, gör vi inte det lyder vi ju inte missionsbefallningen, eller hur?! Men jag håller med om att Rinkeby inte behöver fler moskéer, det främjar inte integrationen..för övrigt är Rinkeby endast en stadsdel i Stockholm, finns ytterligare moskéer på annat håll och det finns väldigt goda möjligheter att använda kollektivtrafiken i Stockholm.

Hippie Tanten sa...

@Jonas
Provisoriskt inredda källare och lägenheter etc. är inga riktiga moskébyggnader.

Du rör dessutom ihop olika frågor - integrationen kan enbart åstadskommas genom upptagandet av de nya svenskarna i samhället. Det avgörande där är att förändra villkoren för småföretagarna. Det skulle snabbt ge människor möjlighet att skapa sig ett nytt liv i Sverige.

Det som stjälper småföretagarna är de sanslösa kraven på lönsamhet som uppstår p.g.a det stora skattetrycket. Det grundlades under den stora skattereformen i början på 90-talet, när även tjänster blev belagda med full moms. Momsens konstruktion, när den kom till på 60-talet, utgår ifrån en beskattning av mervärdet på den industriella varuproduktionen, dvs. man köper varor, förädlar dem och säljer dem vidare till ett högre pris och betalar därefter moms på differensen mellan försäljningspriset och inköpspriset. För ren tjänsteproduktion fungerar det inte så. Visst man köper in en blyertspenna då och då, men det är försumbart, så i praktiken fungerar momsen som en 25%-ig extra skatt.

Om man skulle återupprätta momsens ursprungliga funktion så att den även fungerar för tjänsteföretag, så skulle man låta den statliga skatten vara avdragsgill mot den utgående momsen, precis som idag ingående moms är avdragsgill mot utgående moms.

En annan åtgärd som skulle minska arbetslösheten, är att underlätta för och befrämja enmansföretag genom att ta bort hela det regelverk, som idag hindrar företagare att arbeta för bara en uppdragsgivare, det som kallas för att 'arbeta under anställningsliknande förhållanden'.

Du skriver vidare att Rinkeby bara är en stadsdel i Stockholm. Jag vet inte hur välbekant du är med Stockholm men det finns ingen moské i norra stor-Stockholm och i stråket Rinkeby-Tensta-Husby är majoriteten av invånarna muslimer.

Att medvetet hindra och försvåra våra muslimska systrar och bröder från att uttrycka sig inom sitt trossystem är inte bara inhumant utan på alla sätt fel väg mot en lyckad integration

Jonas sa...

Hippietanten; ja kanske blandade jag ihop det..men nog duger det att fira muslimsk fredagsbön även i en lägenhet?!

Jag känner naturligtvis inte till alla detaljer om alla stadsdelar i Stockholm men det finns i vart fall en stor moské i centrala Stockholm. Jag vet inte om du påstod att jag medvetet ville förhindra eller försvåra moskébyggande; det har jag aldrig sagt. Det måste emellertid ske enligt bestämmelserna i plan- och bygglagen och på muslimernas egen bekostnad; det är inget som staten eller kommunen ska bekosta. Kyrkan ska inte heller hindra moskébyggande men finns ju inte någon anledning att på något mer aktivt sätt stödja det, istället bör vi ju bedriva aktiv mission i dessa stadsdelar.

Hippie Tanten sa...

@Jonas
Att bedriva aktiv mission i dessa stadsdelar, som du förespråkar, är direkt stötande.

Lars Flemström sa...

Nej, Hippie Tanten,
Det vore ren rasism att inte bedriva kristen mission bland människor med annan hudfärg /annat ursprung. Eller menar du att Himmelriket är helvitt och "ariskt", där inga mörkyade får vistas?

Dessutom befinner vi oss i Sverige, som är en del av Europa. Här gäller inte bara FN-stadgan om mänskliga rättigheter, utan även Europakonventionen om mänskliga rättigheter (som gäller i alla europeiska länder, inte bara EU), som är en utveckling av FN-deklarationen.

Och enligt Europadomstolens avgörande i målet Kokkinakis mot Grekland (googla), som citas i Högsta domstolens friande dom mot pastor Åke Green (sök på HD;s webbplats, år 2005)har alla vi europeér rätt att både byta religion för egen del och rätt att påverka andra religiöst - utan att ens vara inbjudna. (Det var just det som Jehovas vittnet Kokkinakis hade gjort, ringt på utan att vara inbjuden).

Självklart menar jag inte att man ska tränga sig på hos dem som uttryckligen undanber sig besök. Och jag tycker att det skulle vara förbjudet att skända muslimernas profet. Det muslimerna bara sårade av - de blir inte kristna av att få sin profet skändad. Tvärtom försvårar det kristen mission bland muslimer.

Men att Europakonventionen inte skulle gälla i stadsdelar med muslims majoritet, vore ett angrepp på vårt lands frihet, som om delar av Sverige vore ockuperat av Saudiarabien. I Sverige gäller svensk lag, inklusive Europakonventionen, som Sveriges riksdag har antagit som svensk grundlag.

I stället för att inskränka de mänskliga rättigheterna för oss infödda svenskar (exvis rätten att hålla kristna torgmöten på vilket torg som helst) ska vi utvidga dessa rättigheter till att gälla även våra muslimska invandrare - som ska ha rätt både att fortsätta med sina gamla tro och rätt att byta religion!

Hippie Tanten sa...

@Lars Flemström
Det är respektlöst att bedriva mission överhuvudtaget. Varför skulle kristendomens sagor vara att föredra framför de sagor som andra trossystemen är uppbyggda kring.

Varje trossystem med sina myter och sagor har också gett upphov till kulturer förknippade till dessa. Att ta ifrån de människor som är troende dessa sina livsramar är grymt och meningslöst. Det leder inte till något annat än tomhet och rotlöshet. Möjligtvis kan det tillfredsställa vissa kristnas ego och maktbegär, men det är inget som andra religioners troende har att ta hänsyn till.

HS sa...

Låt Saudiarabien finansiera bygget av Nordens största moské i Rinkeby,
men kräv insynen i "läroplanen", så att muslimska ungdomar inte kommer till skada av eventuella jihadpropaganda mot "otrogna" i Sverige och resten av världen. Be sedan muslimer att bjuda oss ibland till gemensamma, korta bönestunder och fika efteråt. Bjud in dem till Spånga kyrka för att tillsammans
sjunga några psalmer och ha gemensamt fruktstund i prästgården.
Fråga mig inte, Lars F. till vilken Gud vi då vänder oss :
Vi är väl monoteister och tror på en enda sann, obegriplig, outsäglig Gud!
Adonai Eloheinu Adonai Echad!
Vi ska inte glömma att utfärda tillåtelse för Rinkebymuslimerna angående riktig hörbart böneutrop, tre gånger om dagen. Det skadar oss inte att tänka oftare på Gud i fall vi råkar att höra muezzinen och själva försöka be också just då.
Det kanske vore en fin yttring av en äkta kristen generositet och solidaritet
och på samma gång, en övertygande, konkret missions gärning.

Åke Bonnier sa...

Tack HS för Din kommentar! Även om jag med glädje skulle hälsa en moské i någon annan del av Stockholm med samma generösa inställning som Du ger uttryck åt, kanske det skulle vara bäst genomförbart i ett område där man är van vid multireligiositet.

Lars Flemström sa...

HS
Jag har ingenting emot att man bygger moskéer där det finns muslimska trosbekännare! Men jag är starkt emot att svenska moskéer ska finansieras av saudiska miljardärer. De brukar ställa krav på förkunnelsen. Och då kan det bli en förkunnelse, som varken vi "infödingar" eller majoriteten av Sveriges muslimer vill ha. Inte ens de djupast troende - för stark religiös tro och terrorism är inte samma sak.

Troende muslimer ska naturligtvis inte bjudas till gemensam bön med kristna i Spånga kyrka. Vad ska de då ha moskén till? Det s.k. ontologiska gudsbeviset är ren bluff. Om jag säger "Är det inte Fingal Olsson som sitter där borta", säger någon annan "Är det inte Fingal Nilsson". Och någon tredje säger "Visst heter han Fingal Olsson, men det är inte DEN Fingal Olsson som LF pratar om".

Men då invänder jag: För MIG finns det bara EN Fingal Olsson, och oavsett om vi talar om Fingal Olsson nr 1 eller Fingal Olsson nr 2 eller Fingal Nilsson så är det samma person! Ni kan ju själva se att det bara är EN som sitter där! Kom inte och påstå att vi talar om olka personer!"

Men kan det då inte finnas flera personer med det namnet? Och naturligtvis kan personer som var för sig, enligt sin religion, tror på en enda Gud, tro på olika gudar. En av dem tror på en avgud. Imam Abd al Haqq Kielan har sagt, jag hörde det själv, att vi får vänta till yttersta dagen, för då kommer Gud att tala om för oss vem som trodde på den rätta Guden. Jag är medveten om risken att jag tror på fel religion, traditionalist som jag är hade jag säkert varit muslim om jag vore född i ett muslimsk land, men jag är ingen gambler, som försöker tro på flera varandra uteslutande religion för att vara säker på att bli frälst. Då kanske Gud säger på yttersta dagen: Du hade helt fel för du bröt mot _Första budet. Han där (Abd al Haqq Kielan) hade visserligen fel, men han var ärlig.

Vi kan hålla fred med Sveriges muslimer utan gemensam bön. Klarar vi inte av att leva tillsammans för att vi faktiskt har olika religion, är det dags att emigrera till de talibanstyrda delaran av Afganisthan! Det finns ingenting som historiskt har varit så krigsframkallande som när människor som ansett sig tro på samma Gud haft olika läror om denna Gud. Grunden för fred mellan kristna och muslimer är ömsesidig respekt för varandras särart, inte konsensus!

Jag har stor respekt för Abd al Hagg Kielan, och blev djupt imponerade av den starka tro och den stora glädje som jag mötte hos hans anhängare. Muslimer är stolta och glada över att vara muslimer. Muslimernas intryck av kristna är att vi skäms över vår tro. Vi vill framstå som allting utom just kristna.

Hippie Tanten sa...

Trots att majoriteten av befolkningen i Rinkeby/Tensta/Husby är muslimer och trots att en markanvisning för byggandet av en moské i området har utdelats av Stockholms stad, har alltså vissa personer problem med detta. Ingen av invändningarna som anges är avsedda att försvara muslimernas behov, utan har helt andra bevekelsegrunder...

Att använda provisioriskt inredda källare och bönerum är inte en tillfredsställande lösning när antalet utövare är så stort som i dessa områden. Dessa människor bör precis som de kristna, kunna tillbedja sin Herre i ett vackert bönerum.

Inredda källare och lägenheter är helt OK när antalet utövare är ett fåtal, men så är inte fallet i detta sammanhang. De bör ha tillgång till en riktig moskébyggnad, liknande den i Uppsala.

Det är inte genom att överge våra muslimska bröder och systrar, som vi bekämpar den intoleranta islamismen - Tvärtom.

Anonym sa...

jag har förstahandsuppgift på att mellan Rinkeby och Husby finns det 144 moskeer.
Är det ett litet antal,det tycker inte jag!