lördag 22 maj 2010

En välsignad dag!

Också i år lyste solen över Jesusmanifestationen och i år kändes det verkligen som om den var välsignad av Gud själv. I Storkyrkan firade vi sedvanligt förbönsmässa kl 11.00. Efter den gick jag tillsammans med en kollega till Stortorget och upplevde finska romers framträdande. Musiken var för stark även om jag själv sjöng med i någon av sångerna. Men ganska snart gick vi till Mynttorget där katolikerna hade sin samling. Det var fint med sång av katolska domkyrkans kör, predikan av en afrikansk missionärspräst och några andra inslag. Jag mötte en Focolarin och min kollega, Focolarinen och jag gick och åt lunch och delade några goda tankar.

Så var kl 15.00 och klockorna i S:t Jacobs kyrka dånade ut över Kungsträdgården där det stora manifestationsmötet skulle börja. 25 000 personer var samlade och jag förrättade en vigsel i S:t Jacobs kyrka innan jag anslöt till mötet i Kungsan.

Det var fantastiskt att vara där tillsammans med människor från olika trostraditioner. Jag gläds verkligen över manifestationen och i år (för första gången?) var det en riktig för-manifestation och inte en mot-manifestation.

Nu tänker man sig att sprida den ut över landet till nästa år så att varje landskap ska ha sin egen Jesusmanifestation. jag undrar om det är så klokt? Det är viktigt att komma samman i en stor gemenskap, att känna att man är många som samlas med Jesus Kristus i centrum.

Jag skulle dock verkligen önska att Svenska kyrkan syntes ännu mer, att biskopar och andra var närvarande och att det inte enbart var den karismatiska traditionen som var representerad i planeringssammanhang. Jo, jag vet att man menar att det inte handlar om trossamfundsrepresentation men det vore fantastiskt om manifestationen var ännu mer "bredkyrklig". Svenska kyrkan är ändå Sveriges största trossamfund och ännu så länge världens största Lutherska kyrka. Vi borde vara med mer! Nästa år borde Stockholms stifts biskop Eva finnas med på något sätt. Hon om någon talar om att kyrkan ska tala tydligt om Jesus. Det är ett viktigt budskap som kan få en av många konkretioner och manifestationer i Jesusmanifestationen.

Den kyrkliga delen av dagen avslutades i S:t Jacobs kyrka där jag predikade över temat "Jesus är Herre" i en andakt dit en del sökte sig.

Det var en viktig dag, och, som sagt, jag fick en känsla av att den var välsignad.

Tack!

17 kommentarer:

Monica sa...

Det var en väldigt vacker pinsgtafton och Christer Wikmark sjöng alldeles otroligt bra.

Lantlolla sa...

Jag tror inte att Biskop Eva är välkommen i frikyrkokretsar. Det skulle bli ett Herrans liv på vissa bloggare.....tyvärr.

Carina Etander Rimborg sa...

Ja, det var en härlig dag tillsammans på Kungstorget.
Jag skulle också önska att Svenska kyrkan fanns med. Jag föreslog på min blogg att man kanske skulle stå med ett stånd och dela ut vatten - levande vatten och prata om sina insatser för levande vatten i världen. Igår hade nog det tältet fått flest besökare i så fall…
Vi finns ju med från Svenska kyrkan, men kanske måste vi bli tydligare med det.
Läs vad jag skrev på min blogg
http://poskvalblogg.blogspot.com/2010/05/posk-pa-jesusmanifestationen.html

Jan-Anders Ekelund sa...

Det känns tråkigt att inte högsta ledningen i Svenska kyrkan vill vara med.
Jesusmanifestationen vill stå på denna fantastiska grund:

Vi håller fast vid att
Han är Vägen – inte en väg.
Han är Sanningen – inte en sanning.
Han är Livet – inte ett liv.

http://www.jesusmanifestationen.se/viewNavMenu.do?menuID=7

Vill vår kyrkas högsta ledning stå på denna grund eller är det denna tydliga bekännelse som är problemet?

Monica sa...

Jasså var inte Svenska kyrkan med? Det trodde jag, tillhör inte Sahlberg Svenska kyrkan? I vilket fall som helst så kom jag från det håll där kyrkporten stod öppen i Jakobs kyrka och såg det var andakt där 17.30 Bänkade mig där då och trodde det skulle bli smockfullt men det var glest i bänkraderna så intresset från båda håll är lite svalt kanske. Ni missade i alla fall Pelle Karlssons "Han är min sång och min glädje" och Beethovens lovsång sjungna med bravur, allt var väldigt vackert. Och en del tänkvärda ord.

Jan-Anders Ekelund sa...

Visst finns Svenska kyrkan representerad. Två präster och en lekman ifrån Svenska kyrkan/EFS finns i ledningsgruppen. Många svenskkyrkliga finns med under dagen. Det som saknas är ett starkt stöd ifrån högsta ledningen, ifrån biskopar och kyrkostyrelse.
Men det viktigaste är att Jesusmanifetstionen får växa vidare ifrån sin tydliga Jesusbekännelse, som finns på hemsidan.

http://www.jesusmanifestationen.se/viewNavMenu.do?menuID=7

Jonas sa...

Hej Åke! Ja den Helige Ande manifesterade sig på flera olika sätt i helgen, bland annat genom det fina vädret (till skillnad från idag då) genom helande och inspiration till många talare att förkunna Guds ord. Jag blev också glad att över att se dig på manifestationen. Tråkigt var att den enda biskopen jag såg var Göran Beijer i Missionsprovinsen (även om han är med i Svenska kyrkan är han ju olagligt vigd), samt att Svenska kyrkan inte hade något eget torg (varför jag bevistade den riktigt bra katolska gudtjänsten på Mynttorget). Ja, jag håller med dig angående det svenskkyrkliga - det officiella alltså - deltagandet. Det är ju rentav pinsamt att man hellre deltar i Pride än att manifestera FÖR Jesus (och inte emot något som du mycket riktigt påpekade). Det måste till ett stöd från högsta ort och allt annat än deltagande av en i tjänst varande biskop nästa år samt ett eget torg är ett stort svaghetstecken. Jag hoppas och litar på att du verkar för detta Åke på de sätt du kan och att alla ber för detta ändamål.

Angående andakten i S:t Jakobs kyrka så kan jag förstå att det inte var fullsatt direkt då ju gudtjänsten i Kungsan höll på länge och det klockan 18 i S:ta Clara var föredrag av biskop Graham Dow från Anglikanska kyrkan, en del av OAS-rörelsens pingstkonferens. Där var också Carl-Eric Sahlberg. Hade gärna hört dig också Åke, men tyvärr krockade det.

För övrigt var det en fantastisk högmässa i Clara idag, kyrkan var så full att man fick stänga portarna, folk stod utanför och man fick be ytterligare två präster hjälpa till med att administrera kommunionen. Ära vare Gud i höjden!

Maja sa...

Here we go again... det där bekännelsekravet, handlar inte det egentligen väldigt lite om Jesus och väldigt mycket om något annat?

Skärp dig Viktoria sa...

Åke, nu är det bestämt att kungen ska skänka bort sin dotter i Storkyrkan. Ska det också frågas vem som ger bort denna kvinna och om nån har nåt emot detta....?Hon är ju ingen ungdom längre, vår Viktoria utan en vuxen och, trodde jag, mogen kvinna men vill tydligen bortskänkas ändå.

Jag tycker att, om hon vidhåller att bli bortskänkt, då bör gifta sig borgeligt. Jag kommer inte att titta på bröllopet och kommer att gå med i Republikanska föreningen å det snaraste. Sådant här dravel vill jag inte se i min SvK.

Anonym sa...

Till Maja
Trots att nästan allt som vi gör brukar handla om "något annat" än det vi själva inbillar oss att det handlar om, hoppas jag att Gud Jesus kan konsten att vara glad för "väldig lite". Visst vore det mer värdefullt om vi kunde agera och prestera som Han lär och vill hela tiden, men i en så sekulariserad värld, som påverkar oss mer än vi föreställer oss, behövs sådana manifestationer också!

Till "Skärp dig Viktoria"
Själv fattar jag inte heller, att Viktoria vill "bortskänkas" men jag tror inte att hon får sin vilja fram så ofta om alls, egentligen. Tycker mest synd om henne.
Hon verkar anstränga sig ärligt hela tiden! Låt henne att få åtminstone sitt eget bröllop så som hon önskar att ha det...
Det år inte alla döttrar, som visar sina känslor,, uppskattning och tacksamheten så tydligt, har det inget värde?
Jämställdheten mellan kvinnor och män främjas kanske på bästa sätt av likadana löner och karriärmöjligheter.
H.S.

Jonas sa...

Skärp dig Victoria bör skärpa sig själv, det är inte din SvK. Du borde visa henne vederbörlig respekt, det gör du inte.

Skärp dig Viktoria sa...

Men Jonas, det är visst min SvK. Jag är lika delaktig i SvK som vilken annan medlem som helst. I vår kyrka väger mitt medlemskap precis lika tungt som vilket annat medlemskap - eller borde åtminstone det. Jag har också, i kraft av mitt medlemskap, vissa förpliktelser mot min kyrka. Detta är jag väl medveten om och jag arbetar aktivt för att stärka och utveckla min SvK. Att tyst och stilla se hur den blivande regenten blir bortskänkt av sin far hör inte till dessa förpliktelser. Hollywoodeskort hör hemma i Hollywood.

Dock, eftersom jag är optimist och dessutom tror att ÄB jobbar med saken, hoppas jag att de tu går tillsammans på bröllopsdagen och att Kungen får vila i sin bänk.

Anonym sa...

Jesusmanifestation i all ära. Är det inte dags för en Gudsmanifestation där troende från olika religioner och religösa sammanhang kommer samman och visar på respekt för varandra och lyfter fram Gudstron. Det skulle ge mig hopp!

/Jenny

Per-Ola Larsson sa...

Jenny har helt rätt. Den extrema "jesus-manifestationen", som låter en extrem brittisk biskop tala i S:ta Clara är ett jippo som skadar kristen religion och Jesu budskap till människor.

Vi behöver i stället en Gudsmanifestation som visar att vi har en gemensam GUD (El, Allah, elohim etc) - en gemensam nämnare för sann religion. Olika traditioner har med mänskliga påbud förmörkat äkta religion. Vi måste vända åter till EL = Allah = Jahve etc.

Enligt Dagen menar Åke Bonnier, domprost i Stockholms stift: Han tillbakavisar kritiken mot två uppmärksammade domkapitelbeslut. Båda ärendena handlar om präster som haft sexuella relationer med yngre personer.
I det ena fallet var det en kvinnlig prästs relation till en ung pojke som avhandlades, i det andra en manlig prästs relation med en ung kvinna.

Aftonbladet politiske chefredaktör Helle Klein har kritiserat domkapitlets beslut att "fria" den manliga prästen. Han borde ha fråntagits sin vigningstjänst och det borde också ha utretts om brott begåtts, anser hon. Hon talar om en "kåranda" hos domkapitlet.

"Jag tillhör 'prästkåren' men vill å det bestämdaste protestera mot kårandabeskyllningen. Det finns ingen kåranda på det sättet i domkapitlet. Det finns kloka lekmän med juridisk kunskap, med teologisk kunskap, med kyrkorättslig kunskap, det finns biskop, präster och förtroendevalda", skriver Bonnier i sin blogg.

Åke Bonnier skriver att "de svåra målen i domkapitlet är svårare än media kan beskriva. Många fler infallsvinklar finns än vad som kommer till allmänhetens kännedom

Det är helt i strid med en Jesus-manifestation att fria präster som våldför sig på unga människor. En Gudsmanifetation skulle kunna skapa goda relationer mellan människor.

Låt oss få en Guds-manifestation som skapar förståelse där missförstånd råder, kärlek där hatet råder etc enligt Franciskus.

Quo wadis sa...

Per-Ola Larsson låter som en modern präst i SVK. Bort med Jesus, den jobbiga typen som ställer en massa krav. Allt för att kunna närma oss alla andra religioner. Visst är det bra, men inte till det priset. Sant är att väldigt många SVK-präster idag inte tror att Jesus är enda vägen. Men utan Jesus ingen kristendom, då får man slutligt skrota välsignelsen, ta ner korset och öppna famnen för allehanda trosuppfattningar och gudsbilder. Typiskt är också slängen mot S:ta Clara - en av få kyrkor som verkligen vänder sig till "dessa mina minsta...". En nagel i ögat på fler än P-O Larsson

HS sa...

Quo wadis
Trots allt låter inte Per-Ola Larsson än som en krypskytt från Bahài rörelsen.
Ändå börjar vi avlägsna oss från temat och stämningen
i "En välsignad dag"...
H.S.

Jonas sa...

Victoria, du pratar som om kyrkan är din egen men det är den inte. Du är väldigt respektlös mot HKH Kronprinsessan och HM Konungen och Herr Daniel Westling, likaså skulle du varit respektlös om det vore någon annan. Det står inget i kyrkohandboken hur man ska gå fram till altaret därför är det självklart - som nu ärkebiskop Wejryd sagt - att brudparet själva bestämmer det. Du och andra präster har ingen rätt att kritisera dem för det. Det är istället en pastoral fråga mellan vigselförättaren och brudparet. Nu har Wejryd uttryckt sin uppfattning men kommer ändå med glädje viga brudparet. Du borde också vara glada för deras skull.

Per-Olof Larsson, hur länge var du och lyssnade på biskop Dow? Jag hörde alla seminarier, det gjorde nog inte du, och du vet uppenbarligen inte vad du pratar om. Han är förvisso den mest karismatiske biskop jag har träffat på men extrem är han inte. Snarare finns det mer extrema biskopar och prästvigda personer i Svenska kyrkan.