onsdag 5 maj 2010

Stockholms katolska stift och pedofilskandalerna.

Vi har kunnat läsa i olika mediala sammanhang om katolska präster runt om i världen och i Sverige, om katolska präster som sexuellt förgripit sig på unga människor. Dessa övergrepp har skett för länge sedan men det som "gömts i snö kommer fram i tö". Vi har nog alla förfasats över det som skett och personligen önskade jag att påven skulle varit ännu tydligare i sitt fördömande redan vid det stora påsktalet. Nu vet jag att påven har skrivit till katolska kyrkan på Irland och markerat oerhört starkt gent emot det som skett där. Jag vet mindre om hur påven har reagerat offentligt gent emot det som skett i Tyskland. Men en sak vet jag:

Stockholms katolska stift har en biskop som agerar föredömligt! Biskop Anders Arborelius har gång efter gång tydligt och offentligt tagit avstånd från det som skett i Sverige. Han har tydligt och offentligt bett de drabbade om ursäkt å kyrkans vägnar. Han har tydligt och offentligt sagt att två utredningar måste ske. Den ena är en kyrkligt intern utredning gällande prästerna som är anklagade. Den andra utredningen borde Bris (Barnens rätt i samhället) och regeringen vara involverade i gällande kyrkans hantering av de aktuella fallen. Stockholms katolska stift har också vidtagit utbildningsåtgärder av olika slag. Dessutom uppmanar biskopen i dagens nummer av Svenska Dagbladet offer som ännu inte vågat eller velat eller kunnat att kontakta stiftet för att allt ska kunna komma i ljuset. Han skriver: "Mitt löfte till er är att vi kommer att ta er på allvar, lyssna på er och göra vad vi kan för att ni ska få upprättelse."

Bäste biskop Anders Arborelius, jag är inte katolik, men jag är stolt och glad över att mina kristna trossyskon i katolska kyrkan i Sverige har en biskop som också i denna fråga är så tydlig och så klok! Det är en fasansfull situation som katolska kyrkan är drabbad av, en situation där människor tappar tron på Gud och kyrkan. Jesus själv höll ju fram just barnen som så viktiga för Guds rike! Det är viktigt att kyrkan samfällt står upp för barnens rätt i vårt samhälle och i världen. På den punkten får vi aldrig svikta, aldrig svika! Nu får vi hoppas att utredningarna kan klarlägga allt, att offren får upprättelse så långt det är möjligt och att det skedda aldrig någonsin upprepas!

Tack biskop Anders för så stor klokhet och tydlighet!

3 kommentarer:

Jonas sa...

Tack Åke för ditt stöd till biskop Anders! Det är verkligen lätt att "sparka på den som ligger" vilket många gör för tillfället, inklusive kollegor till dig. Den katolske biskopen i Sverige är verkligen en ödmjuk person som med all sannolikhet inte medvetet har velat mörka saker. Som bekant förekommer även övergrepp i andra kyrkliga sammanhang, vilket inte får lika mycket uppmärksamhet.

Jo Åke, du har väl läst Kristi kyrka av Bo Giertz? Och då kan du ju skriva under på den latinska och tillika lutherska sentensen Christianus mihi nomen est, catholicus cognomen!

Fredrik sa...

Gång på gång visar Domprosten vilken klippa han är. Bara han inte går och blir Biskop någonstans, utan att vi får ha honom kvar i Stockholms stift!
Heja Åke!

Anonym sa...

Svar till Fredrik!

Hoppas verkligen att Åke blir biskop så att han kan driva frågor på högre nivå. Men det verkar inte som om han är nominerad i de stift som tagit fram biskopskandidater. Man bör nog vara sosse för att komma på fråga. Eller vad tror du?
Hälsningar Daggan