torsdag 19 augusti 2010

Värna vigselgudstänsten!

Jag gläds över den vigselgudstjänst som vi har i Svenska kyrkan! Det handlar om bibelläsning, bön och lovsång, men också om ord om själva äktenskapet och naturligtvis med möjlighet (som alltid ska utnyttjas) att hålla ett vigseltal. Till kyrkan eller andra platser kommer både brudpar och gäster med förväntningar - oftast högt ställda. Det man räknar med är att få vara med om en högtid, att få ana att livet är större än det vardagsrumsliga - att kyrkan ska ha något att säga som bär också utanför kyrkans väggar. Jo, många söker sig till kyrkan för att få vigas i ett rum som är en fin ceremonilokal. Men, man ska inte underskatta vad de bär med sig i sina hjärtan efter gudstjänsten och man ska inte underskatta vad de upplever i själva gudstjänsten.

Vi präster får inte slarva i förberedelse och genomförandet av vigselgudstjänsten. Vi ska heller inte, menar jag, ställa upp på vilka vigselgudstjänster som helst. Oftas kan man utforma en gudstjänst så att alla involverade är oerhört nöjda. man kan alltid lägga till musik och textläsningar, men det är betydligt svårare att dra ifrån.

På senare tid har så kallade "drop ingudstjänster" aktualiserats där vigseln har gått snabbt och kryddats med lite kyrkliga inslag inkluderande de juridiska nödvändiga inslagen. Även i allsångsprogrammet på Skansen har en kraftigt förkortad vigsel ägt rum, där olika saker skurits ned, talet tagits bort - allt för att rymmas inom de givna 30 minuterarna inkluderande solosånger och psalmsjungande ( programmet/gudstjänsten sändes på webben direkt efter ordinarie tv-sändning den 6 augusti). Jag menar att vi präster inte ska ställa upp på den typen av "snabbvigslar". Vi ska värna vigselgudstjänsten, vi ska visa dess attraktion inom ramen för kyrkohandbokens möjligheter. Det finns en risk att vi "säljer vår själ" när vi drar ned på det som ingår i vår vigselgudstjänst för att vara andra (media etc) till lags.

Nej, låt oss stå upp för det vi har tills vi har en ny handbok. Vi som enskilda präster äger inte vigselgudstjänsten (eller någon annan handboksföreskriven gudstjänst). Den är vår kyrkas gudstjänst!

Låt oss värna den och fira den!

11 kommentarer:

P-A Jonsson sa...

Tack!!!

Jag kan inte se hur man skulle kunna skära ner vigselgudstjänsten mer. Vad ska man ta bort för att fortfarande kunna kalla det en kyrklig vigsel? Då blir det ju som att hyra ut kyrkans lokal.

Jag har ibland funderat över det när människor väljer en viss "bröllopskyrka" istället för den egna "hemkyrkan". Kan få en känsla av att det i sådana fall är den visuella inramningen som är det viktigaste. (Sedan kan det finnas andra skäl till att välja en viss kyrka - känslomässiga kopplingar, tradition, geografi etc.)

Väljer man att gifta sig i kyrkan så gör man ju det för den kristna betydelsen. Jag menar, en vacker lokal kan man ju hitta någon annanstans, och där man kan utforma ceremonierna helt som man vill, utöver det rent juridiska.

Jag hoppas att man gifter sig "kyrkligt" för att man inser att Guds närvaro och stöd behövs i äktenskapet. För att man känner att ett så viktigt steg i livet är något man vill göra med Gud. Och kanske också för att man vill vara en del av en kedja genom tiden, från då till nu, en kedja av människor som lovat varandra kärlek inför Gud.

En vigselgudstjänst med normalt vigseltal tar ju dessutom inte mer än 30-40 minuter.


Jag och min (blivande) man gifter oss nästa lördag. Vigselgudstjänsten är den dagens höjdpunkt. Utifrån den är allt annat planerat. Vi har tillsammans med "våra" två präster resonerat kring utformningen. Det blir en vigsel "enligt boken", utan några extra inslag av "uppträdanden". Möjligen är det lite ovanligt att fira vigselgudstjänst med mässa, men det kom som en helt naturligt konsekvens av vårt vigselsamtal att vi skulle dela nattvardsmåltiden i vår vigsel. Det är också ett tecken på gemenskapen och tillhörigheten till något större.

hilma sa...

PEA - Må din väg gå dig till m ötes!

Berit sa...

Jag har varit på vigsel med mässa, mycket fint! Självklart ska kyrkans vigsel vara just kyrkans vigsel, omman vill utforma själv finns borgelig vigsel.

PEA! grattis lite i förskott och hälsa maken!

Anders Gunnarsson sa...

Att värna betyder skydda!

Att skydda menas väl att bevara något!

Att bevara menas väl att hålla fast vid något givet...

SvK verka kunna göra vad de vill för att bli PK, då vet jag inte om det är ett värn längre...

"Vigsel som Guds täljsten" är nog en bättre felstavad överskrift! :-)

Lars Flemström sa...

Naturligtvis värnar jag vigningsgudstjänsten. Men är det inte lite ur askan i elden? Nog tycker jag att det är viktigare att upprätthålla de traditionellaformerna när det gäller nattvarden.

P-A Jonsson sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
P-A Jonsson sa...

Två små korrigeringar:

1. Inlägget handlar om vigsel (äktenskap), inte vigning (prästvigning).

2. Inlägget handlar om innehåll, inte form. Med en kortare/stympad vigselgudstjänst får man inte plats med det kristna innehållet.

Lars Flemström sa...

Angående "två korta korrigeringar."
1) Att påpeka en felskrivning (vigning i st f vigsel) är en korrigering.
2) Att framföra polemik i sakfrågan är inte korrigering.

Jag vidhåller alltså vad jag skrivit i sakfrågan, men accepterar påpekandet (korrigeringen) av felskrivningen. Jag tror dock att flertalet läsare av bloggen har förstått vad jag menat.

P-A Jonsson sa...

Lars Flemström,

Eftersom vigning är en etablerad term i kyrkliga sammanhang ville jag bara klargöra det så att det inte blir missförstånd.

Vad gäller korrigeringen om innehåll/form så kom jag inte med någon polemik i sakfrågan. (Det har jag gjort i tidigare inlägg, det får räcka med det.)
Däremot så ville jag uppmärksamma dig på att Åke Bonniers inlägg handlade om innehåll, inte form. Du tog upp form istället för innehåll. I ett sådant läge blir det lätt onödiga missförstånd eftersom man diskuterar olika saker. Därav min korrigering i all välmening.

Anonym sa...

Men hur gör man då om man har tror på gud, vill ha en kyrkligvigsel men har scenskräck och avskyr att stå i centrum och vill helst inte ha en lång vigsel på 30 minuter, utan snarare 15 minuter?? Enl SVK så är det möjligt så varför så mycket ståhej ang det? Jag är troende, måste jag bevisa det genom att ha en ceremoni på minst 30 minuter??

P-A Jonsson sa...

Anonym,

En vigsel kan vara en lågmäld ceremoni med en handfull människor. Man behöver inte alls känna att man är på en scen.
Goda vänner till mig gifte sig i en liten kyrka med bara präst, organist och vaktmästare närvarande. Enkla ord, inget långt vigseltal, bara fokus på själva ceremonin.

Men man kan ju inte plocka bort "allt" för då blir det ju ingen KYRKLIG vigsel.

Men om man inte har en massa extra inslag som solosånger etc så kan man genomföra en enkel och ändå värdig vigsel på 20 minuter.
Och med rätt inramning så behöver de minuterna inte alls kännas långa.