onsdag 3 november 2010

Måltiden som rit!

I morgon, torsdagen den 4 november kl 18.15, börjar ett seminarium i S:t Jacobs kyrka. Stefano Catenacci som är chefskock på Operakällaren, Eva Aperia församlingspedagog i judiska församlingen och undertecknad ska samtala om måltiden som rit utifrån den egna bakgrunden. Måltiden på en restaurant kan nästan vara rituell i vissa sammanhang. Vad finns det för skäl att ha en sådan måltid? Vem skapar riten? Är det restauranten? Är det gästen? Vad betyder måltiden mer än en ren smakupplevelse?
I det judiska perspektivet - vad betyder måltiden där? Pesach, sabbat o s v. Judendomen är en av de mest matinriktade religionerna där de olika måltiderna har olika betydelse.

I den kristna traditionen finns den stiliserade judiska påskmåltiden i form av nattvarden. Många ungdomar tycker att detta med mässan är fantastiskt - vad betyder den? Mystiken - vilken betydelse har den i mottagandet av nattvarden? Begravningskaffen - en sorts rit i sorgens sammanhang.

Välkomna att vara med! Gratis inträde!

Redan kl 17.30 firar vi en enkel kvällsmässa i S:t Jacobs kyrka. Mässan följs omedelbart av ovanstående seminarium.

3 kommentarer:

P-A Jonsson sa...

Genom alla tider har det att dela en måltid varit en inkluderande handling där man visat på en gemenskap. Att äta med någon som var "utanför" visade på en solidaritet och ett erkännande av den människans värde.

Den aspekten finns för mig i hög grad i nattvarden - att vi alla delar en måltid. Det handlar inte bara om relationen mellan mig och Kristus när jag tar emot bröd och vin, utan lika mycket om gemenskapen. En gemenskap som inte bara är just på den här platsen just nu med just de här människorna, utan också en gemenskap över tid och rum.

En annan sak som talar om måltidens betydelse är att när man träffat någon som man ska ta med på "dejt" så handlar det ofta om någon form av måltid. Det säger en del om hur viktig måltiden är.

Men en måltid behöver inte vara omfattande eller avancerad. Ibland kan en enkel måltid skapa på energi och gemenskap.
För måltiden ger både energi och gemenskap - båda sakerna är livsnödvändiga.

Och i nattvarden adderar vi till ytterligare ett element - Kristus.

Maja sa...

Intressant ämne men synd att ni inte har med nån teoretiker, som en filosof eller idéhistoriker eller etnolog eller nåt.

Jonas sa...

Nattvarden som gemenskapsmåltid är en gemenskap med Kristi kropp,Gudsfolket, alla kristna men däremot INTE de som inte är kristna. Något sådant solidaritetssyfte har den inte. Den viktigaste funktionen nattvarden har är annars som offer.