torsdag 10 februari 2011

Ticket to heaven?

För några veckor sedan vandrade jag på en gata i centrala Stockholm och passerade en affär med namnet "Ticket to heaven". Det visade sig vara en klädesaffär (barnkläder). Men jag började tänka på vem som egentligen har en "ticket to heaven" - en biljett till himlen? Och så började sången om spårvagnen upp till himmelen att ljuda i mitt huvud. I den sången står det "Gud som kör, och Jesus konduktör. Det går så lätt, lätt, lätt för vi har fribiljett, för Jesus är vår bäste vän." Jag log stillsamt för mig själv vid tanke på sången men kände samtidigt: Vem har fribiljett till himlen? Inte alla som säger Herre, Herre skall komma in i himmelriket, säger Jesus. Vem får jag möta i himlen? Vem kan ha tillit till att komma till himlen? Alla i slutänden? Kyrkofadern Origines menade att det var så. Han drev tanken på "Alltings återställelse" enligt Filipperbrevets andra kapitel. Dock blev han så småningom kättarförklarad. Den dubbla utgången talar den traditionella kristna tron om. Somliga hamnar i himlen medan andra inte gör det? Finns det någon biljett till himlen? Räcker tron? Räcker gärningar? Räcker tro och gärningar?

När Lilla boken om kristen tro lanserades 1993 tänkte man sätta upp en reklamkampanj med rubriken "Vem får vi möta i himlen?". Bilder av Marelyn Monroe, Adolf Hitler och många andra (inklusive Jesus om jag minns rätt) förekom och diskussionerna gick heta redan innan reklamen sattes upp.

Martin Luther hade tankar om detta. han var ju Kristuscentrerad (Solus Christus), Bibelcentrerad (Sola Scriptura), nådescentrerad (Sola Gratia) och naturligtvis Gudscentrerad (Sole Deo Gloria) och även troscentrerad (Sola Fide). Men han lär ha sagt följande drastiska ord: "När jag kommer till himlen kommer jag att bli förvånad över tre saker:

- För det första att så många är där som jag inte trodde skulle vara där.

- För det andra att såmånga inte är där som jag trodde skulle vara där.

- För det tredje att jag själv är där."

Kanske är det så? Det finns ingen "biljett" att lösa. Inget säkert att hålla sig till annat än Guds nåd - en nåd som just är Guds, Guds bedömning, Guds beslut och inte vårt oavsett fromhet, oavsett kyrkotillhörighet.

Det finns ingen "ticket to heaven" - bara barnkläder och de kanske skyddar här mot snö och annat. Allt annat handlar om nåd - endast nåd. Men nåden har sin tydligaste brännpunkt i korset. Det som skedde där skedde för Din och min skull av nåd, av kärlek. Ticket to heaven? Nej, korset är ingen biljett men ändå någonting som jag får hålla mig väldigt nära.

19 kommentarer:

Anonym sa...

Detta avhandlas också i andra kristna bloggar just nu. Det här är något vi behöver ta upp mer - också i kyrkan. Vad är rätt och vad är fel, vad säger egentligen Bibeln om helvetet?

Präster och pastorer är inte ense i frågan, så något svar som alla tror på går ju inte att få, men man måste brottas med det för att i alla fall försöka komma fram till ett svar som känns rätt och äkta.

Skriv gärna mer om det!

Edward sa...

Kommer att tänka på en bussutflykt jag var på en gång där en präst förklarade för några deltagare som inte tillhörde samma kyrka som honom att det inte fanns stor chans att de skulle kunna komma till himlen, och när han lite pressad behövde komma med ett argument så blev det: "Men det förstår ni väl att det inte vore roligt för oss som är goda katoliker att behöva ha alla er med oss också!" Den andre (katolske) prästen i sällskapet (vars familj utsatts för svåra övergrepp av chilenska militärjuntan) blev förtvivlad när han hörde detta och förklarade gråtande att han uppriktigt hoppades, och regelbundet bad för, att till och med Pinochet skulle få komma in i Himmelriket. Så olika kan man tänka ...

Anders Gunnarsson sa...

Edward

Så olika, men Kyrkans hopp och bön har alltid varit som den andre...

Men den förste har (nog) rätt. Det finns bara katoliker i himlen. Jesus kan inte sammanvigas med ett muslimskt harem (33 000 olika brudar). :-)

P-A Jonsson sa...

Dock tror jag inte att alla som kallat sig katoliker återfinns i himlen.
Och vi kan nog hitta många i himlen som aldrig kallat sig katoliker...

Bengt Malmgren sa...

Det finns en rolig historia. En man hade dött och kom till himmelen. Han togs emot av Sankte Per. Han såg att det fanns olika avdelningar, bl.a. ett stort område omgärdat av en mur. Vilka är där?, frågade han Sankte Per. Sankte Per svarade att där är katolikerna för vi vill inte ta ifrån dem tron att dom är ensamma här.

Anders Gunnarsson sa...

PA

Så du tror att det finns tusentals olika religioner/samfund i himlen? Eller ska alla bli Svenskkyrkliga? Då har du en stark tro...

P-A Jonsson sa...

Annorzzz,

Jag säger kanske bara att de som är mest övertygade om att just deras version av "rätt kristen tro" är den allena saliggörande kanske ska vara lite försiktigare.
(Och det är inget jag själv kommit på utan det har jag hämtat från Bibeln.)

Anders Gunnarsson sa...

PA

Om inte KK har grundats av Jesus, så vad grundade han då? Om KK fallit, så måste ju någon annan restuarerat det ursprungliga; kanske mormonerna eller SvK!

Så vi kan då enas om att det finns ett slags religiösa i himlen. Att vår Herre och vår Moder är jude/judinna kan vi säkert också enas om...

Men sen då? Vad är ditt förslag på det rätta förhållandet? Om påvedömet är fel, vad är då rätt. Alla kan ju inte ha rätt samtidigt, eller? Eller är du så relativistisk att du tror att alla har fel samtidigt. Typ: den enda sanningen är att man inte får säga att man har någon sanning... :-)

P-A Jonsson sa...

Annorzzz,

Jesus grundade ingenting. Hans anhängare däremot grundade senare en kyrka. Men redan i den allra första kyrkan fanns det olika synsätt och tolkningar.

Jag går tillbaka till Bibeln och tar fasta på det som står där.
Om att de som är tvärsäkra på att de "är rätt" kanske inte ska vara så säkra på det. Om ödmjukheten. Om att endast Gud har svaren.

Jag väljer att inte ta det sekterisktiska argumentet om att "endast jag har rätt och alla andra har fel".

Anders Gunnarsson sa...

PA

Du får välja vad du vill. Jag har aldrig sagt att andra har fel... Bara att KK har rätt!

Det är sund logik att någon har rätt. A och icke-A kan inte vara rätt samtidigt. En sak är sann, sen kan det finnas halvsanningar och reduceringar av sanningen.

Allt gott

P-A Jonsson sa...

Annorzz,

Låt mig som svar ge dig något ur Bibeln - 1 Kor 4:6-7
Detta, bröder, har jag här för er skull tillämpat på mig själv och Apollos, för att ni genom vårt exempel skall lära er vad som menas med "Håll er till skriften" och inte skryta med den ene på den andres bekostnad. Vem ger dig någon särställning? Vad äger du som du inte har fått?

Och också ur 1 Kor...
Vad är Apollos? Vad är Paulus? Tjänare som har fört er till tro, var och en med den gåva han fått av Herren. Jag planterade, Apollos vattnade, men Gud gav växten. Varken den som planterar eller den som vattnar betyder något, bara Gud, han som ger växten.


Ditt försök till logik stämmer bara om den ena sanningen är fullständig och helt utesluter allt annat.
Den så är det ju inte i det här fallet. Även det säger Bibeln till oss klart och tydligt. Det är Gud, och bara Gud, som äger den fullständiga sanningen. Vi är i bästa fall skärvor som speglar hans ljus. Men ingen av oss kan ge den fullständiga bilden.Får jag för övrigt påpeka att du gör det skyldig till en logisk motsägelse.
Du säger att du aldrig sagt att andra har fel, bara att KK har rätt. Och sedan säger du att om A (= KK) är rätt kan inte de som inte delar KK:s syn ha rätt samtidigt. Dvs du säger att alla andra har fel. Det är ett klassiskt sekteristiskt argument...

Anders Gunnarsson sa...

PA

Jag förnekar inte att Gud är all Sanning i fullhet. Det är en självklarhet att han inte uppenbarat allt (Joh 21:25)!

Jag ska förtydliga min icke-sekteristiska syn. KK har fullheten som Jesus uppenbarade för Petrus och lärjungarna. Nästan allt finns i ortodoxa och orientaliska sammanhang. Lite mer reducerat hos Luther (vilket f ö dagens lutherdom har allt mindre gemensamt med). Ännu mer reducerat i riktiga sekter som JV och maranatha!

Men i allt gäller att kristen fullhet inte kan vara två motsägande perspektiv (sanning måste vara koherrent; dvs inte A och icke-A samtidigt), typ barndop och förnekande av barndop kan inte båda vara rätt (vilket protestanter käbblar om).

Både 1 Kor 1:10ff och kap 4 förstärker min tes. Eller hur menade du att du resonerade med dessa lösrykta verser?

Allt gott

P-A Jonsson sa...

Annorzzz,

Du bygger hela ditt resonemang på detta: "KK har fullheten som Jesus uppenbarade för Petrus och lärjungarna." Med den utgångspunkten så bevisar du allt annat du säger. Och då spelar det ingen som helst roll vad någon annan säger.

Eftersom du uppmanat mig att ange citat ur Bibeln för mina påståenden så gjorde jag dig till viljes. Jag anser nu inte att man kan ta ett eller ett par lösryckta citat för att "bevisa" något. Bibeln kräver att man läser den på ett annat sätt. Men det har du ju inte accepterat när jag tidigare anfört det...

De citaten jag angav ger en signal om att man bör akta sig för att säga att den ena riktningen är mer rätt än den andra. Att man inte bör hävda sin särställning baserat på varifrån man har sin kristna tro. För Gud är så mycket större än de som säger sig tala i hans namn.

Och kanske sanningen är större än barndop kontra vuxendop?

Anders Gunnarsson sa...

PA

Så vad är då sant? Att det inte finns någon sanning. Det värsta någon kan hävda är alltså att det finns en sanning! Sanningen är att det inte finns någon sanning...

Ja, självklart är det en ödmjukare och mindre sekteristisk hållning som du har.

P-A Jonsson sa...

Annorzzz,

Du läser nog inte vad jag skriver...

Jag citerar mig själv från ett tidigare inlägg: "Det är Gud, och bara Gud, som äger den fullständiga sanningen. Vi är i bästa fall skärvor som speglar hans ljus. Men ingen av oss kan ge den fullständiga bilden."

Nog finns sanningen...

Och jag råder dig att läsa Bibeln igen, speciellt det som handlar om ödmjukhet och att inte hävda att man har alla svaren.

Anders Gunnarsson sa...

PA

Men du är komisk. Gud har sanningen och ingen ska tro att vår lilla sekt har någon större kunskap om den, speciellt inte KK (som har fel, fel och fel och är högmodig).

Ärkefelet en person kan göra är alltså att hävda att det man tror på är sant! Hur tolerant är det? Och på vilket sätt kan det kallas ödmjukt eller ha något som helst att göra med verklighetsbeskrivning?

Ingen har mer rätt än någon annan, utom de som har fel, för de säger att de har mer rätt? Kan man skönja jante och relativistandar i ditt resonemang?

P-A Jonsson sa...

Annorzzz,

Det verkar som om du inte läst/förstått vad jag skrivit...

Självklart kan man säga att det man tror på är sant. Men att säga att man äger den fulla sanningen och att alla som tycker något annat har fel och "står utanför" - det är för mig högst obibliskt.

Citerar mig själv igen: "Det är Gud, och bara Gud, som äger den fullständiga sanningen. Vi är i bästa fall skärvor som speglar hans ljus. Men ingen av oss kan ge den fullständiga bilden."

Alltså - din skärva kan vara en del av sanningen på samma sätt som min skärva är det. Men hur det hänger ihop och hur den fulla bilden ser ut vet bara Gud.
För faktum är att varken KK eller SvK eller något annat samfund äger hela sanningen. Vi speglar Gud med de skärvor vi har. Och tillsammans ger de en mer fullständig bild än var och en för sig.

Anders Gunnarsson sa...

PA

Men jag menade inte KK hade hela sanningen, bara att hon bär fullheten i lerkärl (läs ovan).

Att det skulle vara mer sekteristiskt än din syn, förstår jag inte (kanske bara lite mer mässlikt/himmelskt)...

Så vi ses i himlen; då som fullblodskatoliker (kata holicos = med det hela/fulla överenstämmande)! Här nere kommer ju bara en flik av himmeln; men dock i mässlik fullhet!

Allt gott

Anna-Karin sa...

En sak som jag nu lärt mig efter att ha läst din och Stefan Swärdsblogg......undvik att läsa kommentatorstrådarna. Då tappar man tron.......

Så i fortsättningen läser jag bara vas du skriver, Åke.