torsdag 5 maj 2011

Det är sannerligen inte enkelt!

På något sätt känns det bra att Usama bin Ladin inte längre lever och samtidigt grubblar jag över mina egna (och andras) positiva känslor. Folk i USA, och på andra håll i världen, jublar över bin Ladins död, över att USA lyckades leta upp och oskadliggöra honom. Det måste verkligen vara en fjäder i hatten för Barack Obama. Men som kristen har jag svårt att jubla över en annan människas död. Jo, naturligtvis var bin Ladins verksamhet fruktansvärd. Han var en sorts nutida massmördare. Naturligtvis var han en av hjärnorna bakom 11-septemberkatastrofen i New York. Naturligtvis var han terrorismens okrönte ledare. Men ändå: "Du ska inte dräpa". Vad betyder det ur ett kristet perspektiv? Är det en sorts privatmoral som bara berör mig som privatperson eller kan jag applicera det budet också på andra, på system, på militära insatser? Är det rätt att döda för ett högre goda? Hur högt ska det goda vara? Är det rätt att döda för att värna andras liv? Är det rätt att döda vid försvar av det egna landet? Var går dödandets gräns? Om jag hade mött Usama bin Ladin och dödat honom, hade jag då varit en lömsk mördare, en hjälte som gjort något gott, eller något annat? Det är sannerligen inte enkelt att förstå budet om att inte dräpa i situationer när man önskar slut på våld och terrorism.

Åter igen, jag tycker naturligtvis, som de flesta andra, att det är bra om terrorismens krafter minskar, om världen kan bli fredligare, om människor kan leva i ett gott syskonskap med varandra i möten med olika kultur- och religionstraditioner. Men hur når man dit utan våld? Föder våld ännu mer våld? Kommer al-Qaida att slå till hårt och skoningslöst igen med en ny ledare?

Det är sannerligen inte enkelt!

11 kommentarer:

Anonym sa...

"I mourn the loss of thousands of precious lives, but I will not rejoice in the death of one, not even an enemy. Returning hate for hate multiplies hate, adding deeper darkness to a night already devoid of stars. Darkness cannot drive out darkness: only light can do that. Hate cannot drive out hate: only love can do that."
- Martin Luther King

Så här skriver Kristna freds

http://www.krf.se/usama-bin-laden-kristna-fredsrorelsen-kan-inte-gladjas-over-ett-mord

Anonym sa...

Hat föder hat! 20,000 civila har dött i Afghanistan..3000 civila dog 9/11 vilka är de största bovarna?? Kanske måste vi börja ta av våra västerlänska glasögon! Att fira en människas död är sjukt..

Vi kristna måste stå fast vid att fredens väg och icke våldets väg är den rätta vägen

nya tant lila sa...

Det är klart att våld föder våld.Jag har bara undrat var hans familj var när det hände. Idag stod något om att en dotter och hustru såg mordet på löpet. Och varför måste man ta kroppen och begrava den till sjöss?
Det dyker säkert upp nya ledare.
Kärlek lever av att kärlek se!
Världen blir knappast bättre av detta mord, det tror inte jag.

P-A Jonsson sa...

När jag läser det du skriver så tänker jag på den tyske prästen Dietrich Bonhoeffer.
Han var djupt kristen. Han var vapenvägrare i en tid då det egentligen inte var möjligt.
Men han kom till slut till en ståndpunkt där han valde att ge sitt aktiva stöd till de som planerade att döda Adolf Hitler. Han till och med gav dem Guds förlåtelse i förväg.
Han avrättades i koncentrationsläger strax innan befrielsen.

Tomas sa...

Har man begått mord genom terror som Bin Laden gjort är det rätta och kristna att ange sig själv och ta sitt straff. Eftersom USA tillämpar dödsstraff hade Bin Laden i så fall avrättats. Därför var det helt rätt av soldaterna att döda Bin Laden.

Lars Flemström sa...

Oavsett hur det gick till mer exakt så dog terrornätverksedarem i strid. Kristna freds borde sluta uppföra sig som terroristernas marionetteater.

På den tiden när vi hade dödsstraff i Sverige fanns en präst alltid med på avrättningsplatsen, beredd med nattvarden. Detta för att ingen, som uppriktigt ångrade sig, skulle behöva dö med oförlåtna synder.

Hade bin Laden velat dömas i en rättegång och åtnuta livstids fängelse, så kunde han själv ha inställt sig i internationella domstolen i Haag.

Trodde bin Laden själv att han skulle komma till himlen? Varför tog han då inte själv på sig ett bombbälte och rusade in i en folkmassa, i stället för att låta andra göra den obehagliga delen av "jobbet"? Maken till hycklare får man leta efter.

Vi får inte glömma att de flesta offren för bin Ladens verksamhet har varit muslimer. De har blivit mördade. Men det är väl vardagsmat för Kristna freds, som kanske rentav instämmer med Sverigedemokraterna, som säger "När muslimer inte mördar andra, mördar de varandra".

nya tant lila sa...

Vi får väl se vad som kommer efter detta...

Carolina sa...

Mårten Schultz skrev intressant om detta i dagens DN (Kultur). Hans slutsats var:

"När kulan trängde in i huvudet på vår tids värsta brottsling innebar det inte att han mötte rättvisan utan att han undgick den. Genom döden undandrar bin Ladin sig de rättvisans institutioner som skiljer vår rättvisa från bin Ladins. När vi inte längre ser detta som ett nederlag har vi förlorat något centralt."

Någonstans tycker jag att han har en poäng i det han skriver. Möter man mord med mord är det ingenting att vara glad för. Då var vi inte värdigare än han. Å andra sidan,
apropå PA:s kommentar, hade jag levt då önskar jag att jag hade haft Bonhoeffers mod att stötta de som ville döda Hitler. Men ändå, Döda honom, med Guds förlåtelse. Vad konstigt det någonstans blir. Eller?

nya tant lila sa...

Just så, Carolina!
Våld föder våld, och vi har inte sett vad detta utmynnar i. Tystnad?
Det handlar också om sättet på vilket något utförs, tycker jag. Att tränga in i någons hem och ta med sig den döda kroppen... Neej!
Han borde på något sätt ha ställts inför rätta. Detta hade varit civiliserat mitt i eländet.

Lars Flemström sa...

Jan Björklund, fp, vill sätta in svensk marktrupp i Libyen för att störta Khadaffi. Det skulle således förvåna mig om det finns något officiellt uttalande från fp att det var fel att döda bin Laden.

Lars Flemström sa...

Om något skulle kunna få mig att bli folkpartist, så är det att partiledningen inte gullar med terrorister. Om all Qaida försöker hämnas bin Ladens död så kommer de att avslöja sin hemliga celler, så att de också kan oskadliggöras.

Det är iofs sig sant att våld föder våld, och det har bin Laden själv nu fått erfara. Det är också sant att allting växer tills det hejdas. Al Qaidas växt har nu hejdats, även om terroristnätverket skulle offra sina reserver för att ge sken av motsatsen.

Man måste vinna krigen för avsluta krigen så att freden blir en varaktig fred. Det begrep Sveriges sista krigarkung, den från Napoleonkrigen, importerade marskalken Carl XIV Johan. Han såg till att Sverige fanns med på den segrande sidan i slutstriden mot Napolen.

Det korta norska fälttåget var bara för att säkra krigsbytet i fredsuppgörelsen, som innebar att Danmark fick avstå Norge till Sverige. Det sista slaget på svensk mark ägde rum utanför Umeå i augusti 1810.

Målet för de allierade i andra världskriget var Nazitysklands villkorslösa kapitulation. Kriget började sedan den dåvarande brittiska premiärministern givit Hitler mersmak sedan han "mutat" Hitler med Sudeterna i Tjeckoslovaken.

Al Qaida är allvarligt försvagat av demokratirörelsen i Nordafrika och Mellanöstern. Arabfolken vill inte ersätta de diktaterer som de gjort sig kvitt, eller håller på att göra sig kvitt, med en ännu värre diktatur.

De har lärt sig av exemplet Iran att känna igen de reaktionära krafter som maskerar sig som hängivna muslimer.

Men risken för bakslag finns naturligtvis fortfarande, att de folkliga revolutionerna kidnappas av extemisterna. Det minsta omvärlden kan göra är väl ändå att kämpa ner terroristerna, så att de inte hotar den bräckliga demokratin i de just befriade länderna.

Svenska kyrkans insats, som går ut på villkorslös kapitulation mot dem som använder våld mot civila, är föta hedersam. Och inte ett dugg kristen - utan snarare en barlast som Svk har med i bagaget sedan DDR-tiden.

Besöken i Luthers hemtrakter i östra Tyskland stärkte inte alla besökare från Sverige och Svenska kyrkan i den lutherska tron.

De kom hem med en tämligen förvriden bild av luthersk kristendm, svept i flosklar om "fred" - syftande till "villkorslös kapitulation" inför DDR-regimens bundsförvanter bland Trejde världens diktatorer.

Jag vill helst inte bidra till ytterligare misskreditering av Israel. Men det går ungefär tio dödade palestinier i vedergällningsaktioner för varje dödad Isreel i terrordåd. "Hjärnorna" bakom terrordåden klarar sig.

Nu har bin Laden drabbats av sitt eget våld, av det våld som fötts ur hans eget våld. För några dagar sedan var det Khadaffis son. Han drabbades av det våld, som Khaddafi har utlöst. Om inte Khadaffi hade börjat slakta sitt eget folk, hade hans son levat idag.

Det är ett märkligt sätt att fördela skuld, att inte skilja mellan angripare och offer /försvarare.

Under min egen livstid har världen sett Nazityskland besegras, dikturerna i Sydeuropa har fallit (Spanien, Portugal och Grekland), diktaturerna i Östeuropa har fallit - och nu ser vi Guds mirakel utsträckas till de muslimska länderna utanför Europas gränser. Gud är stor - Allah akbar!