fredag 12 augusti 2011

Andlig klarsyn?

Just nu sitter jag och stirrar ut över den lokala fjärden och njuter av lite vågskvalp, halvklar himmel och båtar som går förbi. Skärgården är en underbar del av Guds skapelse och jag har förståelse för alla som säger att de möter Gud i naturen även om jag menar att det inte räcker om man vill leva ett kristet liv.

På söndag ska jag predika i Storkyrkan igen. Dte är fantastiskt att få predika i den kyrkan där den svenska reformationen har sin vagga. Olaus Petris gravsten finns rakt under predikstolen och under hans tid i Storkyrkan predikade han från en korg som hängde på samma pelare där predikstolen nu finns. Andlig klarsyn är temat för den kommande veckan. Temat är utmanande. Det är så lätt att säga att andlig klarsyn handlar om att läsa Bibeln 'som det står'. Bibeln ska inte tolkas säger en del evangelikala präster. Bibeln ska läsas och tas in utan tolkning. Men vad betyder det? Å andra sidan om man nu tolkar bibeltexter, vilken tolkningsnyckel är användbar och varför?

Jag menar att Bibeln måste tolkas in i vår egen tid, in i vårt eget sammanhang och in i människors liv för att bli begriplig och angelägen. Guds Ord är intet statiskt. Guds ord finns i Bibeln som ett tilltal och min uppgift som präst är att hjälpa människor att både kunna höra och läsa detta tilltal. Tolkningsnyckeln som åtminstone jag tycker är viktig är det dubbla kärleksbudet Vad betyder den enskilda bibeltexten in i en människas liv sedd ur det dubbla kärleksbudets lins? Du ska älska Gud över allting och din nästa son Dig själv. Att läsa Bibeln med de glasögonen hjälper oss att se att Bibelordet ha med vårt eget liv att göra. Men det krävs vägledning och därför benövs präster som kan vägleda genom förkunnelse och undervisning.
Andlig klarsyn kan då handla om en vilja att brottas med texten, borra i den för att försöka se vad den kan säga mitt i mitt eget liv, fyllt av glädjeämnen och bekymmer. Andlig klarsyn handlar inte om att ha alla svaren, att vara tvärsäker. Andlig klarsyn kan handla om att se att Gud har många sätt att uttrycka sig på, att Gud har många vägar, att Gud kan tala på olika sätt i olika sammanhang och till olika personer.

Men, för mig som kristen handlar också andlig klarsyn om att se på Jesus och med Guds Andes hjälp se att Jesus är den som är min Herre, att Jesus är den som jag ska följa, att Jesus är den som jag får berätta om, vittna om för den eller de som vill lyssna.

Andlig klarsyn kanske till sist handlar om att se att Gud är mångfaldens Gud, hela skapelsens Gud, den ende/enda Guden som möter bortom min fattningsfömåga och som möter i mänsklig gestalt.

På söndag firar vi sedvanligt högmässa. I brödets och vinets mysterium möter vi Jesus Kristus själv. Han är där. Andlig klarsyn kan handla om att ana den gudomliga närvaron i det ofattbara. För Dig utgiven! För Dig utgjutet!

Tack gode Gud att Du som är mångfaldens Gud möter mig också i det enkla och vanliga - i en liten bit bröd och i en liten klunk vin, fast jag inte begriper det. Amen

8 kommentarer:

P-A Jonsson sa...

Andlig klarsyn - att se sig själv i Guds ljus.
När man ser sig själv endast i sitt eget ljus blir synen tämligen oklar.
Gud är ljus. Och ljus är nödvändigt för att kunna se och läsa.


Att tro att andlig klarsyn ska göra att vi fullt ut förstår vad Gud menat - det låter sig inte göras. Men vi kan sträva efter att förstå alltmer. Men vi kommer aldrig att kunna komma till en punkt där vi säger: "Så här är det!"

Bibeln är ofullkomliga människors vittnesbörd om Gud. Den är skriven med den heliga Anden - och den måste läsas med den heliga Anden.
Och Anden verkar fortfarande - för de som vågar släppa taget och lyssna.

Gud är i centrum. Det innebär att vi alla närmar sig honom från olika håll - annars hade han ju liksom inte varit i centrum. Det får till följd att vi alla ser Gud ur olika vinklar. Det är när vi tror att just vår egen vinkel visar oss "hela" Gud som det blir väldigt fel.

Lars Flemström sa...

Har religionsbytet i Stockholms stift inom Svenska kyrkan nu fullbordats? Vilka är de dubbla kärleksgudarna?

Först trodde jag att det var en s.k. freudiansk felskrivning. Men såg sedan att "dubbla kärleksgudar" upprepas några rader senare.

Ur led är tiden! (Tolka bibeln in i den tiden, den som kan!)

Åke Bonnier sa...

Tack Lars att Du såg den felaktiga autokorrigeringen som gjorde bud till gudar. Det dubbla kärleksbudet som tolkningsnyckel ska det vara.
Åke

Lars Flemström sa...

Så omtänksamt av Microsoft! Men det är nog bäst att gardera sig med dubbla kärleksgudar i dessa tider!

Anonym sa...

"Så omtänksamt av Microsoft! Men det är nog bäst att gardera sig med dubbla kärleksgudar i dessa tider!"

Satt kaffet i vrångstrupen, tack för det skrattet Lars!

/Robin

Anders Gunnarsson sa...

Hihihi

Ett av århundradets roligaste felskrivningar!

Åke Bonnier sa...

Jo, roligt är det! Men det räcker med en Kärleksgud, d v s Gud som är kärlek! Låt oss alla, oavsett bibelsyn, teologisk hållning, kyrkotillhörighet etc, hålla fast vid Gud som är kärlek. För, som bekant, störst av allt (eller med Bibelns ord: störst bland dem (d v s bland tro, hopp och kärlek)) är kärleken. Ha en bra söndag!

Tomas sa...

Men en viss distinktion måste man väl ändå göra Åke? Det finns en avgörande skillnad mellan Eros, dvs. den kärlek som söker sitt och Agape, dvs. den kärlek som gör den älskade vacker.

Ett av de vanligaste felsluten människor gör när de misstolkar den kristna läran tror jag är när de inbillar sig att Jesus upphöjde och prisade Eros.