onsdag 14 september 2011

Riksmötesgudstjänsten 2011

Eftersom Sverigedemokraterna anser det vara ett politisk påhopp att jag inbjudit imamen från fryshuset Othman Al Tawalbeh och den judiska rabbinen David Lazar att medverka i årets riksmötesgudstjänst vill jag till Jimmy Åkesson, övriga Sverigedemokrater och alla andra som tror att detta är ett politiskt tilltag säga: Ni har fel!

2006 fick jag, efter ansökan och prövning den domprosttjänst (tidigare Pastor Primarius) som jag innehar. Jag tillträdden den 17 september samma år. Den 3 oktober (om jag inte missminner mig) firades riksmötesgudstjänsten för första gången under min ledning. Inbjudna medverkande var ärkebiskop Anders Wejryd och pastor Sten Gunnar Hedin. Möjligen medverkade någon mer som jag nu i skrivande stund inte minns. Ärkebiskopen var inbjuden av min företrädare på tjänsten Hakon Långström.

2007 beslöt jag mig för, efter samråd med riksdagsdirektören, att själv predika. Jag var ju relativt ny domprost. Men samtidigt bars jag sedan sent nittiotal av övertygelsen att det bara finns en Gud och att Gud vare sig är kristen eller religiös på något annat sätt. Gud är Gud. 1999 firade mina vänner den judiska kantorn Maynard Gerber och den muslimske imamen Abd al haqq Kielan och jag en interreligiös andakt i Stadshuset på Lidingö. Den blev medialt uppmärksammad och vi gladde oss åt att kunna be, läsa texter etc på samma plats och gemensamt. Många kom för att vara med om denna händelse.

Utifrån min övertygelse om en enda Guds existens och att Gud har många vägar (som också Svenska kyrkan säger i ett dialogdokument med judendomen) beslöt jag mig för att tillfråga Maynard Gerber och Abd al haqq Kielan gällande riksmötesgudstjänsten 2007. Det blev upprörda känslor, inte minst hos ordföranden för riksdagens kristna grupp som ringde mig och uttryckte sitt och fleras ogillande. Det blev medial uppmärksamhet men jag underströk att det inte var av politiska skäl utan av två huvudskäl i övrigt:
1) Som jag redan skrivit: Jag bärs av en tro att det bara finns en Gud. Gud är Gud. Jag är kristen, andra är annat.  Det finns tre monoteistiska världsreligioner som uttrycker detta starkt: Judendom, Kristendom och Islam.
2) Det Sverige som vi lever i är präglat av det mångkulturella och mångreligiösa. Jag bärs av tanken att Sverige borde vara ett kristet land där det mångreligiösa har en given plats och givna möjligheter.
När Sveriges riksdag samlas företräder de Sveriges folk - ett folk som består av många kristna, många ateister, många, muslimer, ganska många judar, en del hinduer, några buddister etc.

Jag fick frågan varför jag inte bjöd in en ateist att medverka. Men ateisten tror ju inte på Gud. Det gör vi i de tre monoteistiska religionerna. Men varför inte en Hindu? Hinduismen kan tolkas både som monoteistisk (Brahman är världsjälen) och polyteistisk där man har ca 30 miljoner inkarnationer och i vardagstal talar vi alla om ett antal gudar inom Hinduismen; Shiva, Vishnu, Ganesha etc.
Men Buddismen då? Buddismen har ingen Gudstro i egentlig mening. Buddismen handlar bland annat om att bli fri från lidandet, att bli en upplyst och att i slutänden komma till Nirvana.

Därav valde jag de tre monoteistiska abrahamitiska religionerna. I morgon kl 12.30 börjar Gudstjänsten. Närvarar gör kungafamiljen, stora delar av regeringen, riksdagen, representanter från hovet. Vi gläds över att få fira en kristen gudstjänst tillsammans med företrädare för två andra stora religioner som medverkar med textläsningar från sina heliga skrifter. Biskopen i Växjö, Jan-Olof Johansson, är den inbjudna predikanten. han kommer också att läsa välsignelsen över alla närvarande. Han är inbjuden därför att han är en ganska nyvigd biskop och för hans engagemang i religionsdialogsammanhang. Genom Svenska Jerusalemsföreningen är han engagerad i bl a en kristen skola i Bethlehem där mängder av muslimska flickor går. Men hans engagemang sträcker sig också vidare i dialogsammanhang.

Jag kommer att hålla en kort inledning, domkyrkokantor Gary Graden leder S:t Jacobs kyrkas kammarkör, domkyrkoorganist Mattias Wager spelar orgel.

Jimmy Åkessons artikel i SvD är osaklig. Hans reaktion bygger på faktafel men kanske speglar reaktionen snarast hans politiska åskådning och syn på invandrare. Även Sverigedemokraten Erik Almqvist tar avstånd från gudstjänsten. Naturligtvis står det var och en fritt att avstå från att fira gudstjänst i Storkyrkan. Men gudstjänsten är ingenting annat än en kristen gudstjänst i den treenige Gudens namn med interreligiösa inslag.

2008 firade vi en gudstjänst med ekumeniska inslag (med representanter från andra kyrkofamiljer i Sverige). Det gjorde vi också förra året och vi kommer att göra det nästa år. Vartannat år firar vi riksmötesgudstjänst med interreligiösa inslag och vartannat år med ekumeniska inslag. Så får det vara!

Jag gläder mig över att så många vill vara med och inleda det viktiga riksdagsarbetet med en gudstjänst. Det är fantastiskt!!

50 kommentarer:

Mike sa...

"Believers, do not make friends with any but your own people...They desire nothing but your ruin....You believe in the entire Book...When they meet you they say: 'We, too, are believers.' But when alone, they bite their finger-tips with rage." (Surah 3:118, 119) -----

Mike sa...

"The Jews and Christians say: 'We are the children of God and His loved ones.' Say: 'Why then does He punish you for your sins?" (Surah 5:18)

Anonym sa...

Roligt att du bjuder in en muslim när det tydlig står i koranen att man skall döda de icke trogna (Icke trogna: Juder, kristna, hinduer och alla personer som icke följer islam) och när det går runt muslimer i Irak och flera andra länder som bränner ner kyrkor och dödar kristna. Patetiskt!
En kyrka är gjord för kristna, inte judar eller muslimer, ofattbart, tappar respekt för dig.

Mike sa...

"Believers, take neither Jews nor Christians for your friends." (Surah 5:51)

Mike sa...

"Fight against such as those to whom the Scriptures were given [Jews and Christians]...until they pay tribute out of hand and are utterly subdued." (Surah 9:27-)

Mike sa...

"'How shall I bear a child,' she [Mary] answered, 'when I am a virgin...?' 'Such is the will of the Lord,' he replied. 'That is no difficult thing for Him...God forbid that He [God[ Himself should beget a son!...Those who say: 'The Lord of Mercy has begotten a son,' preach a monstrous falsehood..." (Surah 19:12-, 29-, 88)

Ulf Gustafsson sa...

Jag förstår inte alls hur du argumenterar emot att bjuda in en ateist, en hindu och en buddist att medverka i gudstjänsten.

Det verkar som om du inte får in dem i din gudsbild. Hur kan du låta din oförmåga förvägra dem möjligheten?

Iskariot sa...

Det är inte värdigt en sekulär stat att låtsas ha en statskyrka. Det är inte värdigt en kyrka att låtsas vara kristen.

Vad ni gör i er kyrka är er ensak, men våra politiska ledare borde inte ägna sig åt religion på arbetstid. Kyrkan ut ur politiken och politiken ut ur kyrkan.

Ni är inte min kyrka. Ni är inte mina politiker.

Anonym sa...

För kännedom...

Kristen konvertit mördad i Somalia
Islamistiska al-Shabab misstänks ligga bakom dådet.

källa: http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=276552

Lars Flemström sa...

Den svenska journalistkårens lilla kelgris Jimmie Åkesson har av chefredaktörer med främlingsfientliga (snarare än rent rasistiska) smygsympatier givit stor medial genomslagskraft.

Nu försöker JÅ kidnappa den debatt om kristendomens (och i viss mån Svenska kyrkans) särart, som för inom Svk. Han försöker pådyvla de mer traditionstrogna debattörerna sin egen omtolkning och problemformulering.

Jag har skrivit förut att det är omstritt bland kristna om kristna och muslimer tror på samma Gud. Däremot råder total enighet bland kristna om att judar och kristna tror på samma Gud. Att det är omstritt bland kristna innebär att den linje, som företräds av domprosten Åke Bonnier inte kan avfärdas som icke-kristen.

Likväl måste vi slå vakt om kristendomens särart, samtidigt som vi försvarar judars och muslimers rätt att slå vakt om sina religioners särart. Det är naivt att tro att man kan slå ihop tre religioner till en enda. Den som försöker göra det, grundar i själva verket en ny religion, en fjärde religion.

Exepel på nya religioner med synkretistiska inslag är bahai, grundad i Iran under 1800-talet, och scientologin, grundad i USA under 1900-talet.

Den gudstjänst som ska hållas i Storkyrkan inför riksdagsöppnandet i morgon, med predikan av en biskop och textläsning av en rabbin och en imam, har emellertid ingen bäring på nämmda debatt om Svk:s identitet.

Det viktiga är att det blir en kristen gudstjänst, inte vilka som medverkar. Huruvida deras egna trossamvund tillåtr rabbiner och imamer att delta i kristna gudstjänster, är över huvud taget inget som den kristna kyrkan behöver lägga sig i.

Det är dessutom fel, som JÅ påstår i sin SvD-artikel att rabbinen och imamen ska predika. De ska läsa texter, som - förmodar jag - har godkänts av domprosten. Det är biskopen som ska predika. Denna predikan har vi ännu inte hört, varför det är för tidigt att recensera den.

Morgondagens gudstjänst i Storkyrkan är dessutom en speciell gudstjänst, som - förmodar jag - inte ingår i kyrkoårets predikoämnen som ett led i kyrkans kristna undervisning.

Någon sådan undervisning efterlyser JÅ ej heller. Jesus nämns öht inte i hans SvD-artikel, som är lika lite specifikt kristen som exempelvis Koranen. Så vad bråkar han om? Han vill ju öht inte ha en kristen kyrka utan en megafon för sina egna politiska syften. När han inte får det bråkar han. Utan anledning.

nya tant lila sa...

Klokt beslut, tycker jag, för i riksdagen måste det väl finnas andra religiösa än kristna, eller hur? Jag har alltid tyckt att det är märkligt att man bara har kristna inslag vid riksdagens öppnande. Detta blir ju en utmärkt kompromiss.

Men nu kommer väl Annika Borg o co att resa ragg igen?
Och önska den humanistisk/ateistiska "kristendoms"inriktningen i stället.

Lars Flemström sa...

Så här skrev Jimmie Åkesson i SvD:

"...att man idag valt att återigen politisera gudstjänsten i samband med riksmötets öppnande genom att upplåta delar av gudstjänsten åt att låta en imam och en rabbin predika inför församlingen."

Och så här skrev domprosten Åke Bonnier, som håller i arrangemanget i ovanstående inlägg:

"...fira en kristen gudstjänst tillsammans med företrädare för två andra stora religioner som medverkar med textläsningar från sina heliga skrifter. Biskopen i Växjö, Jan-Olof Johansson, är den inbjudna predikanten."

Någon av dem ljuger. Vem får vi veta under morgondagens gudstjänst. Frågan är alltså om imamen eller biskopen ska predika.

Ljuger Åkesson medvetet?

Anders Gunnarsson sa...

Att ha religionsdialog med de monoteistiska religionerna är en nödvändighet, men att läsa Koranen i gudstjänsten är definitivt inte nödvändigt!

Jeanette sa...

"Nu går skam på torra land!" Har haft min barnatro..gått i söndagsskola,döptochkomfirmerad.Är verkligen både arg och ledsen över detta muslinfjäskande som nu även sker vårt "heligaste"trygghetsrum! Så besviken så jag och även min man gått UR kyrkan efter Eva Brauns utspel 2010. Du säger att det finns bara en GUD..men du verkar helt PK-tvättad även i din tro! För muslimer finns det en "gud" = Mohammed! Och den "guden" står för pedofili,våld,terror,mord, och att alla KRISTNA ska slaktas! Du gillar läsa...då rekommenderar jag du läser koranen!!
Tror du att vi kristna är välkomna in i moskeérna för att läsa kristna verser om "vår" Gud och
Jesus??
Jag är varken rasist eller nazist om du nu får för dig det! Har
vänner av alla nationaliteter både här i Sverige och i deras hemländer, men jag ser dagligen problemen med denna rent ut sagt sjuka massinvandring Och vad som pågår är ju en islamering av vårt fina land, ja..hela Europa! Sen att våra präster bara har mage att bjuda in Mohammeds dyrkare med det koranen förespråkar visar att vi är på väg att avkristnas och att det är andra intressen än att frälsa folk och vara stöd åt den kristna befolkningen ni har! Helt klart har allt detta fjäskande för dom som INTE kan acceptera våra seder och bruk eller VÅR kristendom BARA med EKONOMISKA intressen att göra.
En STOR del av oss förstår det och är väldigt tacksamma för att SD med Jimmie Åkesson finns! Förljugna politiker,lika så media, och nu våra präster..hoppas jag en dag och får det straff de förtjänar för de liknar alla den Judas som svek Jesus! Och jag tror inte de svikna säger som Jesus..-"Herre förlåten dom, ty de veta icke vad de göra.." för ni vet alla VAD ni gör! MYCKET VÄL!

Anonym sa...

Vad skönt att höra dig säga precis det jag tror! Det finns bara en Gud som visar sig på olika sätt för olika människor och som går långt utanför våra trånga mallar.

Anonym sa...

Att bjuda in människor som förnekar KRistus till att leda en gudstjänst i kyrkan är inte förenligt med de prästlöften du gav. Gör bättreing!

Anonym sa...

Jag förmodar att du har kollat med tex Iran eller Israel att de bjuder in den kristna ledaren i respektive kland i samband med deras "riksdags" öppnande?

Lars Flemström sa...

Enligt en rubrik i SvD:s nätupplaga idag på morgonen har Åkesson uttalat att han inte har några problem med någon av texterna i Storkyrkan. (Jag kan dock inte hitta texten till rubriken.) Så vad bråkar Åkesson om?

Har han backat från gårdagens alarmistiska debattartikel, eller har medvetet använt en lögn (att imamen skulle predika) för att skrämma upp den mer lättskrämda delen av kristenheten, med budskapet att nu har imamer börjat leda gudstjänster i krisnta kyrkor?

Ja, det hade varit illa, mycket illa, om det hade varit sant. Eftersom några av Åkessons politiska motståndare, har fått för sig att det var en mångreligiös gudstjänst och uppenbarligen vill ha en sådan utveckling av gudstjänstlivet i Svenska kyrkan, är det angeläget att debatten om Svk:s kristna identitet fortsätter.

Men vi måste vara på vår vakt mot att denna debatt kidnappas för den sekulariserade högerextremismens och /eller extremnationalismens politiska syften.

En anonym skribent frågar om Bonnier har kollat om Iran har bjudit in den kristna ledaren i Iran till öppnandet av den iranska riksdagen. Jag kan upplysa skribenten om att det finns ingen av regimen känd kristen ledare, som kan bjudas in. Menar det anonyma skribenten att vi ska ha det så i Sverige, att vi ska göra den iranska diktaturen till ett föredöme för kristna svenskar?

Jag vill också påminna om att folken i tre länder med muslimsk folkmajoritet nu helt nyligen har störtat sina diktatorer, samt att det just nu pågår ett mycket blodigt uppror mot dikturen i ett fjärde land med muslimsk majoritet.

Att den "arabiska våren" ännu inte har spridits till Iran, beror med all sannolikhet på att regimen mycket effektivt har krossat all opposition efter valet här om året, som oppositionen troligen vann (valresultatret offentliggjordes ej innan oppositionen krossades).

Nu vet jag inte vilken korantext, som imamen läste i Storkyrkan. Men jag hoppas att det var en korantext som visar på islams förenlighet med demokrati. Och att detta citat i så fall har sänts ut över de muslimska länder, vars frihetstörstande folk just har störtat sina diktatorer och nu ska ta de första stapplande stegen på demokratins väg, eller just nu befinner sig i uppror mot sin diktator, eller är så krossde så att de inte förmår resa sig på nytt just nu.

Sd är det enda riksdagspartiet i Sverige som inte har stött något av besluten om svensk militär hjälp till Libyen - inte ens när en stridsvagnskolonn var på väg till Benghazi för att utkräva diktatorns fruktansvärda hämnd för att stadens befolkning gjort uppror.

Kommer sd även att motsätta sig den humanitära och civila hjälp som behövs för att bygga upp landet och för att bygga upp nya demokratiska institutioner, så att landet inte återfaller i diktatur?

Ja, det är verkligen en fråga om vilka muslimer vi stödjer: Den breda majoritet som vill frihet, demokrati och religionsfrihet. Eller den lilla minoritet som vill ha diktatur, terrorism och religiöst förtryck. Det är en kristen plikt att hjälpa sin nödställda nästa, även om han /hon inte är kristen.

Är sd rädda för att vi ska få exempel på muslimska länder med välfungerande flerpartisystem och demokrati?

De ledande figurerna i sd är för unga och omogna för att ha ett historiskt perspektiv. Under min egen livstid har Västeuropa befriats från den nazistiska diktaturen, varefter de fascistiska diktaturerna i Sydeuropa har fallit och därefter de kommunistiska diktaturerna i Östeuropa.

Och nu har denna demokrativåg spridits till de muslimska länderna omedelbart utanför Europas gränser. Halleluja!

Tomas sa...

Gudstjänsten vid Riksdagens öppnande borde väl rimligtvis handla om att klargöra för politikerna om den uppgift som de fått utifrån den kristna samhällssynen. De samhälleliga myndigheterna har ju sitt mandat från Gud, eller, med Paulus ord, så är de förordnade av Gud.

Kan du inte hålla med om att fokuset på denna gudstjänst borde ligga här Åke? Det finns inga skäl att iställa vinkla denna speciella gudstjänst till att handla om interreligiös dialog eller mångkultur.

Jag tycker att Åke Bonnier och SvK hamnat snett här. Precis som de gör när de sätter Pridefestivalen framför Jesusmanifestationen.

Lars Flemström sa...

Fokus ska naturligtvis ligga på uppgiften att vara kristen politiker, att riksdagsledamöterna representerar folket och är valda av folket för att tjäna Gud.

Denna representativitet har dock ett mångetniskt inslag. En politiker som inte representerar hela folket utan bara "svenskar" eller bara... (någon annan etnisk grupp) begår en allvarlig synd.

Ditt förslag är utmärkt, Tomas, men skulle ge sd vatten på sin kvarn att gudstjänsten är ett politiskt propagandajippo riktat mot dom.

Jag har hört en utmärkt tingspredikan, som utifrån GT fokuserade på uppgiften att vara en kristen domare, att döma rättvist, oberoende av social ställning och materiell rikedom. Men det rådet är det många domare och nämndemän som inte följer. Tingspredikningar är för många domare och nämndemän just en "vacker tradition", utan sälta - precis det som Åkesson vill göra riksmötesgudstjänsten till. En festlig sommarlovsavslutning.

Jag vill föreslå domprost Åke inför kommande år:

1. Utgå varannat år (när textläsare från judendomen och islam medverkar) från GT. Och varannat år (när det är ekumenisk gudstjänst) från NT. Men med samma fokus, som jag skrivit om ovan.

2. Gör till tradition att uppdraget som predikant ska rotera mellan Svenska kyrkans stiftsbiskopar. Ärkebiskopen undantagen för att markera att riksdagen inte har sitt uppdrag från kyrkan, att riksdagen inte är underställd kyrkans högsta ledning.

Ärkebiskopen kan ju däremot, om han närvarar, välsigna de församlade. Vilket vore en bra markering om att kyrkan, å sin sida, är fristående från staten. Det vore en nyttig markering mot rekktorer som försöker förjbuda präster att välsigna under skolavslutningar i kyrkan.

P-A Jonsson sa...

Det är skrämmande att se så många slåss med näbbar och klor mot dialog och möten mellan människor.

De som är kristna förlorar inte sin tro genom att lyssna på vad en jude eller muslim säger, speciellt inte eftersom vi delar synen på en enda gud.

Och varför måste vi kräva att en kristen biskop ska bjudas in att tala i en moské för att vi ska bjuda in till möte och dialog?
Den sortens resonemang bidrar bara till att klyftor och murar förstärks.

I övrigt tror jag inte att våra politiker korrumperas eller förstörs av att höra religiösa perspektiv en gång om året. De möter ju så många andra intryck från idrottsorganisationer, företag etc så varför skulle religiösa sammanhang förbjudas?


Jeanettes inlägg är så fullt av fel och överdrifter att det inte ens är värt att kommentera...

P-A Jonsson sa...

Tillägg:

Vad gäller SD:s påstående om "politisering" så är det DE som väljer att politisera en gudstjänst. SD:s verkliga syn på människor blir allt mer uppenbar.
Och de blir mer och mer pinsamma i sitt självpåtagna martyrskap som inte har någon bäring på verkligheten.

Det är också djupt ohederligt att SD försöker att kidnappa kyrkans diskussion om identitet.
Dock tvingas jag att konstatera att en del av kyrkans egna debattörer antingen vill bereda marken för SD eller så är de bara gränslöst naiva.

Anders Gunnarsson sa...

Mer dialog, inga gemensamma gudstjänster med muslimer (speciellt ingen koranläsning i Kyrkan) är den enda vägen framåt!

Synkretism i liturgin är lika illa som synkretism i läran! Dock kan vi samtala massor om det moraliska livet med muslimerna (de har en djupt katolsk=allmänmänsklig moralisk syn i nästan allt)! :-)

P-A Jonsson sa...

Har någon brytt sig om att ta reda på vad som lästes ur Koranen idag?

"Gud är himlarnas och jordens ljus. Hans ljus kan liknas vid en nisch där en lykta står. Lyktan är omsluten av glas och glaset lyser med en stjärnas glans. Det är en lykta tänd med olja från ett välsignat träd, ett olivträd som varken tillhör öst eller väst och vars olja nästan lyser utan att eld har rört vid den.
Ljus över ljus! Gud leder till Sitt ljus den Han vill och därför
framställer Han liknelser för människorna.
Gud har kunskap om allt."

Jag tror inte att det stycket skulle upplevts som fel i Bibeln...

Lars Flemström sa...

Har inte Annorzzz gått ur Svenska kyrkan? Har inte förre påven hållit en gemensam gudstjänst tillsammans med både muslimer och rena avgudadyrkare i Assisi 1978? Deltar inte Katolska kyrkan i Sverige i det mångreligiösa projektet i Nacka?

Anser inte Katolska kyrkan att kristna och muslimer tror på samma Gud? Det är snarare vi lutheraner som har delade meningar i den frågan.

Det är klart att det måste sättas en gräns för andra religioners medverkan i kristna gudstjänster. Liksom det måste sättas en gräns för kristna prästers medverkan i andra religioners gudstjänster.

Men de gränserna ska inte sättas av J. Åkesson, som själv säger att han inte har någon religiös tro "i egentlig bemärkelse".

Det är visserligen sant att sd vill ha en "luthersk" statskyrka (Det ville Hitler också). Men även om vi skulle få det skulle J. Åkesson inte vara kyrkans överhuvud.

Det skulle kungen vara. Och han hade varit skyldig att abdikera, om han uttalat sig på samma sätt om sitt förhållande till kristendomen som J. Åkesson har gjort.

Stackars Jimmie, som inte får bestämma över kyrkan som Henrik IIX av England gjorde!

Att impa på journalister, så att man får skjuts in i riksdagen är inte samma sak som att vara en fullvuxen statsman.

Anonym sa...

Interreligiösa Gudstjänster är väl ok, och rätt vackert, men jag får problem med att de måste bottna i att vi alla tror på samma Gud. Kan man inte tänka sig att samlas kring tro, i respekt för att det kanske är olika Gudar och att ingen av oss kan veta vem som har rätt.

Ser en trend här i SvK där präster som domprosten gör sin egen övertygelse till förkunnelse -jag tror på en enda Gud, säger domprosten. Aspebodaprästen Ulla hade sitt sätt att tolka evangeliet, ut med all synd, och tyckte att hon hade rätt att vara kyrka på det sätt hon ville. I dagens KT kan vi läsa om Kristinas väg till präst - hon vill inte tillbedja en Herre utan byter helt sonika ut ordalydelsen i Välsignelsen. Jag ser något oroväckande i denna trend där präster i allt större utsträckning tycks använda kyrkan för att förmedla sin egen tro istället för att styra blicken mot Vår Herre, Jesus Kristus.

nya tant lila sa...

Carolina! Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare!
Vi säger inte, men vi tror också att det finns andra gudar!
Bibeln är tjock, tron har många sidor. Handlar inte debatten i mångt och mycket vad man ska lägga fokus vid? Jag tror inte att U.K. menade att det inte finns synd, eller syndaförlåtelse, utan att fokus i förkunnelsen skulle ligga på annat än "Jag fattig, syndig människa". Men, den historien är inte utredd ännu, kan man ju läsa i Ky Tidning idag.
Jag tänker ibland på min egen gamla kristendomsundervisning (och så var jag scout på 1950-talet också!) och DEN kristna förkunnelsen vill då inte jag ha tillbaka! Den fyllde en ju mest med rädsla och skräck. Och det sitter kvar en del, sådant är inte så lätt att tvätta bort. Ni,som är yngre och som blivit frälsta i vuxen ålder, har nog en fördel där. Ni kanske slipper sådant från barndomens stränga lära, som främst gick ut på att man skulle vara söt och rar och snäll och trevlig mot Gud, överhet, föräldrar, lärare etcetera. Och så var ju lilla Jesusbarnet så sött i krubban på julen.Förkunnelsen har förändrats MYCKET till gemene man.

Erik sa...

Krossa det svenska Sverige är ditt mål, det är så jävla uppenbart. Ni är alla er lika inom familjen Bonnier.

Sofia sa...

Erik: Ta du och torka bäbistårarna och sätt igång med att bidra med någonting till ditt land. Som familjen Bonnier.

Jeanette sa...

P-A Rudberg..så jag "har så fel att det inte ens är värt kommentera!" Glömde en sak till..Islam är INTE en tro, utan en idelogi.Den godtar inte heller homo-förhållande, så vad jag förstår på en titt på din blogg,skulle jag dra öronen åt mig!Visserligen utövas sånt i dessa "församlingar" fast det förnekas,och små-pojkar utnyttjas! Tv visade för inte så länge sedan ett vidrigt program om just detta! Nej du, jag har nog inte så fel,däremot tycker jag att man-man, kvinna-kvinna är fel! Lem mot lem eller hål mot hål för inte människosläktet vidare! Var det inte DET som var meningen när Gud skapade först Adam och Eva!

Islamister har inte i Svensk kyrka att göra! De har sina moskeer att utöva sina "ideer"i!
Eftersom jag anser det är DU som är ute och cyklar hoppas jag slippa fler flum-kommentarer från dig!Tänker inte besvara dig i alla fall. Tack!

Anonym sa...

Det är inte den vassaste kniven i lådan, den där Jeanette.

Lyckligtvis är det inte bara reproduktionen som för människosläktet vidare.

Anonym sa...

En del av kommentarerna på den här bloggposten var nog några av de obehagligare genom de år jag följt den. Man kan ha åsikter om riksmötesgudstjänsten, starka sådana vilket jag själv har då man faktiskt läste ur koranen, men att låta denna händelse bli möjliggörare för att sprida sitt hat vidare känns inte så hoppfullt direkt.

Misstänker några kommentarer att de rentutav kan vara troll? Som om det skulle lindra...

/Robin

nya tant lila sa...

En del relationer, Jeanette, leder inte- och ska inte leda- till barnalstrande. Andra relationer gör det, fast de inte borde göra det. Vår Herre verkar inte alltid vara så noga med vilka han välsignar till ett föräldraskap. För tänk om det blir föräldrar som mest sprider hat, förföljelse och löje över dem som inte är lika dem själva. Då blir det nog inte med gudsriket på jorden, eller hur?

nya tant lila sa...

Rättelse
Då blir det nog inte mycket med gudsriket på jorden.

ska det vara.

Lars Flemström sa...

"Annelie Enochsson har suttit som representant för sitt parti i riksdagen sedan år 2000. Alltså har kvinnan suttit förtvivlad, upprörd, tillintegjord men ack så tyst i Storkyrkan både 2007 och 2009 då Riksmötets öppnande inkluderade imamer och rabbiner i Storkyrkan. Nu, när Annelie Enochsson har sällskap av folk som inte drar sig att säga vad de tycker om främmande element i vårt samhälle så passar Annelie Enochsson på att öppna sin käft och uttrycka sina känslor."

Läs hela inlägget: http://tokmoderaten.blogspot.com/2011/09/nar-tala-ar-silver-och-tiga-ar-guld.html

Svenska kyrkan är ett kristet (evangeliskt-lutherskt) trossamfund. Det står i lagen. Svk ska slå vakt om kristendomens och lutherdomens särart, och inte delta i att konstruera något slags blandreligion.

Bonnier försäkrar dock i sitt inlägg att riksmötesgundstjänsten "är ingenting annat än en kristen gudstjänst i den treenige Gudens namn med interreligiösa inslag".

I textläsningen ur Bibeln kallas Jesus "Herren" (= Gud). Mig veterligt är Jesus inte Herren för vare sig judar eller muslimer. Finns ingen inspelning av gudstjänsten som kan läggas ut på nätet?

Vi måste klargöra definitionerna: Det var ingen ekumenisk gudstjänst. Ekumeniska samtal förs mellan kristna samfund i syfte att de ska närma sig varandra, med långsiktigt mål att hela kristenheten ska återförenas till en enda kyrka.

Det var ingen interreligiös dialog. En dialog är när argument bryts mot varandra. Interreligiösa dialoger förs mellan företrädare för olika religioner för samarbete i praktiska samhällsfrågor och för att undanröja fördomar och missuppfattningar om varandra.

Man kan mycket väl stödja upplägget av riksmötesgudstjänsten, samtidigt som man slår vakt om respektive religioners särart mot utslätning och synkretism. Man behöver inte tro på samma Gud (men kan göra det) för att instämma i en text som handlar om "Gud", i motsats till "gudarna".

Jag avslutar med ännu ett citat från signaturen Tokmoderatens inlägg:

"- Koranen däremot är oss främmande, säger Enochsson, och följdfrågan är vilka som 'oss' är? Alla kristdemokrater? Alla svenskar som är tillräckligt ljusa i hyn? Alla riksdagsledamöter? Familjen Enochsson i Göteborg? Alla islamofober och intoleranta? Tyck vad du vill Annelie Enochsson, men tyck inte åt 'oss'."

Om vi ska kasta ut allting som är främmande för "oss" i Svenska kyrkan, får vi väl börja med slipsprydda frikyrkopastorer, ortodoxa präster med sina långa svarta skägg och katoliker med orientalisk rit.

Lars Flemström sa...

Tillägg: Om vi vill slå vakt om kristendomens särart, och det ska vi göra, måste vi acceptera mycket sådant som kan kännas främmande för "oss".

Om sedan en imam medverkar med en oförarglig korantext i en kristen gudstjänst, som kallar Jesus för "Herren", så torde det vara en disciplinfråga för Sveriges imamråd (om det öht är något att bråka om), och inte för den inbjudande kristna kyrkan.

Hur ska vi kunna vinna nya lärjungar till Kristus, om vi stänger porten för alla människor som är "de andra" för "oss"?

nya tant lila sa...

Jag tror att livet blir mycket mindre komplicerat om vi slutar att försöka sätta etiketter på allting och indela människor och företeelser i fack.
Min tro att muslimer och jag delar tro på samma Gud har jag inte fått genom att sitta med näsan över en massa skrifter utan i samtal med de människor jag har mött som har varit troende muslimer.Och de är ganska många.
Att vår väg till Gud går genom Jesus Kristus, för att detta är vår tro, gör inte att alla andras vägar måste vara fel. Detta bör vi, tycker jag, respektera!

nya tant lila sa...

Och så vill jag ställa några frågor till er som hävdar att Kristus och endast Kristus ÄR Gud.

Hur var det för mer än 2000 år sedan? Fanns inte Gud då? Och hur är det då med skapelseberättelsen?
För mig är det uppenbart att Gud sände sin son till jorden för att göra sig själv begriplig för människorna. Vi tror på treenigheten inom Svenska kyrkan;
Fadern, Sonen och Den Heliga Anden! Inte bara på Kristus!

Anders H sa...

Även om det finns mycket i Koranen som en kristen helhjärtat kan instämma i (den korta men innehållsrika Sura 1 t.ex) så är det problematiskt att läsa ur den i kyrkans gudstjänst. I detta fall framstår imamens koranverser som jämbördiga med rabbinens psaltarpsalm men det är bara den senare som ingår i vår heliga skrift. Risken med det här interreligiösa inslaget är att Koranen uppfattas som en "tilläggsuppenbarelse", lika helig som Bibeln själv. Så är det inte. Bitar av den strider direkt mot kyrkans bekännelse och det måste måste man vara öppen med. Alla vinner på att känna till både vad som förenar och vad som skiljer religionerna åt.

Lars Flemström sa...

Och jag kan instämma i det som Anders H skriver. Men detta var en mycket speciell gudstjänst, som inte får bli stilbildande för det vanliga gudstjänstlivet i kristna kyrkor.

Det finns alltid en risk att lolala präster, som inte har så mycket medial uppmärksamhet på sig, slarvar med detaljerna så att det urartar till synkretism.

Risken finns naturligtvis att Koranen även av kristna uppfattas som en tilläggsuppenbarelse som kompletterar Bibeln. Men livet är fullt av risker. Det är bättre att använda cykelhjälm än att inte cykla alls.

Jag håller fullständigt med AH när han skriver att alla vinner på att känna till både vad som förenar och vad som skiljer religionerna åt.

Detta måste man informera om. Och därför förtjänar Stockholms stift kritik för att man enligt uppgift har givit ut en åttasidig (!) folder om Svk:s verksamhet utan att ens nämna Jesu frälsningshistoriska betydelse.

Man behöver inte tjata om detta jämt, och hade foldern varit på högst två sidor, hade det kanske kunnat passera opåtalat.

Det finns också anledning att "mota Olle i grind", när klåfingriga riksdagsledamöter, som inte uppfattat att Åkesson ljög och alltså tror på vad han skrev, reflexmässigt intar den diamentralt motsatta ståndpunkten och vill ersätta de olika religionerna med en ny, synkretistisk religion.

Det blir väl dyrkan av ekosystemet som en gud, och religiöst hokus pokus för att blidka vädergudarna så att vi får ett bättre klimat, kan jag tänka.

Men det kan ju vara ett ämne för de interreligiösa samtalen mellan företrädare för de religioner som redan finns, att gemensamt slå tillbaka sådana attacker.

För det är faktiskt en attack mot religionsfriheten. Alla har rätt att utöva SIN relgion "genom
gudstjänst, undervisning, sedvänjor och ritualer"- (Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna, art. 9.)

Lars Flemström sa...

Naturligtvis är det genom samtal med människor som man kan få en aning om vilken tro som varje enskild människa har, inte genom att läsa böcker som ANDRA har skrivit. Kyrkofäderna har inte skrivit en rad om islam, eftersom islam inte fanns under deras tid.

Men ibland kan man kanske ändå få en del frågetecken uträtade genom att sitta med näsan över gamla skrifter - eller rentav över nya skrifter som gör gammal kunskap begriplig för nutida människor.

Kristen lära säger alltså att Jesus hade två naturer, en mänsklig och en gudomlig, som är Sonen eller Ordet, den andra aspekten av treenigheten. Och när det står i den gamla bibelöversättningen att Guds ande svävade ur djupet, så måste ju det tolkas som den tredje aspekten. Återstår alltså den första aspekten, Fadern.

Så vitt jag kan förstå skapade Gud genom sitt Ord, som är den aspekt av Gud, som ikläde sig mänsklig gestalt. Jag skriver "aspekt" när andra skriver "person", men jag tycker att "En Gud som är tre personer" låter alltför uppsplittrat, som om Gud vore delbar. För en muslim måste ju detta framstå så att kristna tror på två avgudar vid sidan av den ende Guden.

Vi kan kanske säga att kristna och muslimer har olika "gudsbilder". Den teologiska frågan är då: Hur olika kan bilder vara, om de föreställer samma sak? Den religionshistoriska frågan är vilken av alla gudar, som dyrkades under Muhammeds tid (allt från "den kristna guden" till olika arabiska stamgudar), som Muhammed undervisade om som den ende Guden.

Jag har inte svaret på de frågorna.
Men det är i alla fall säkert att kristendom, judendom och islam är tre olika religioner. Om alla leder till Gud, kan jag inte heller svara på. Jesus sa dock "Jag är vägen, sanningen och livet" - inte att han är en av flera vägar.

nya tant lila sa...

Jag hoppas, L.F. att du själv förstår vad du skriver, för jag gör det inte, men jag är garanterat inte tillräckligt lärd för det. Och det är kanske synd att man måste vara så förfärligt lärd för att vara rätt kristen. För det gäller ju att inte göra och tro fel, eller hur?
Vad gäller Ordet så undrar jag om det är fler evangelister än Johannes som har med det? Är det det?

P-A Jonsson sa...

Jeanette,

Jag har tänkt om - du ska få mina reflektioner kring det du skriver.

Du är fri att tycka vad du vill om homosexuella relationer.
Men kom inte med argumentet om "människosläktets fortlevnad". Om det skulle gälla så skulle du fördöma alla som lever singel och alla heterosexuella par som väljer att inte skaffa barn.

Homosexualitet har heller inget med pedofili att göra.

Du säger att islamister inte har i en svensk kyrka att göra. Men ytterst få muslimer är islamister.

Du skriver att muslimernas gud är Muhammed. Helt totalt fel. Muslimerna tillber Gud under namnet Allah. (Muhammed är bara en profet.)

Du skriver att du är döpt och konfirmerad och att du gått i söndagsskola. Det är ett misslyckande för SvK om det inte har fått dig att inse att hat och smutskastning inte är särskilt kristet.

Du skriver att islams gud "står för pedofili, våld, terror, mord och att alla KRISTNA ska slaktas".
Ta en stund med Gamla Testamentet så inser du att vår kristna Gud inte heller är främmande för de här sakerna - dock med undantaget att det är judarnas fiender som ska slaktas.


Där fick du svar som var allt annat än "flum". :-)

T sa...

Jag har inget emot att olika religioner möts och diskuterar, tycker tvärtom att det är bra och viktigt med förståelse och respekt. Vad jag däremot ställer mig emot är att ha en interreligiös gudstjänst i den KRISTEN kyrka.

Visst finns det bara en gud - men VÅR tro är ju att kristendomen är den rätta tron. Därför blir det fel att predika någonting annat än kristen tro i en KRISTEN kyrka.

Hade man bjudit in en präst, en imam och en rabbin som tillsammans talade i en annan byggnad hade det varit en helt annan sak, men den kristna kyrkan ska vara KRISTEN och förmedla kristen tro.

Det känns som om Svenska kyrkan håller på att tappa sin kristenhet och det tycker jag är väldigt tråkigt.

Som sagt - intet ont menat mot andra religioner. Vi har ett mångkulturellt samhälle och vi ska leva gott tillsammans.

Ulf Hjertén sa...

Har läst vad ÅB skrivit och 44 kommentarer. Förstår inte varför det skulle vara farligt att i Storkyrkan vid Riksmötets öppnande låta företrädare för några stora icke kristna religioner få uttrycka sin tro på Gud. En öppnande gest i en värld med stora spänningar och konflikter. Paulus var inte främmande för detta. Läs hans stora tal på Aeropagen. Jesus skulle med all sannolikhet ha gillat detta. Han ville att vi skulle vara öppna och hålla fred med alla. Och min tro stärks av dialog, inte tvärtom. Varje ny tanke om Gud berikar mig. Och en som i detta sammanhang inte är särskilt kompetent och trovärdig är väl Jimmie Åkesson. Så fortsätt du Åke Bonnier att öppna upp dialogen. Vi behövder den.

Anders Gunnarsson sa...

P-A

Ett bra svar till Jeanette!

Jonas sa...

När det gäller medverkan av en muslisk imam och en judisk rabbi i gudtjänsten vill jag anföra följande. Att rabbin läser en text ur psaltaren måste vara helt i sin ordning, det är ju en del av vår Bibel också, vad gäller texten ur Koranen är det mer tveksamt, det får inte vara något kontradiktärt gentemot Bibeln. Vad som emellertid är viktigast är att gudtjänsten inte anpassas till den icke-kristna medverkan; det vill säga att Jesus som Guds son förringas. Jag läser att Åke B inledde med i Faderns..och att biskopen av Växjö läste välsignelsen, som jag förutsätter var trinitarisk. Men även i övrigt är gudtjänsten i Gudshus att tillbe Gud genom Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, som lever och regerar från evighet till evighet.

Krister Bosco sa...

Lars F,
jag tycker verkligen om dina inlägg,
liksom många andras i denna bloggpost, som började med så mycket hugg och slag.
Och köper mer än gärna din formuleing av Treenigheten som en Gud under olika aspekter. Person, substans och natur är i dag så hopblandade begrepp; jag har hört "renläriga" katolska teologer tala för aspekt-begreppet, alternativt kompletterande funktioner i Treenigheten. Månne judendom och islam då lättare kan se Gud som en
även hos oss kristna.

Lars Flemström sa...

Krister Bosco, som undertecknat en tidigare kommentar med sitt rätta namn Krister Janzon, har idel lovord för mig. Det värmer. KJ gillar min beskrivning av treenigheten som tre aspekter av Gud. Den beskrivningen är väl inte heller helt lyckad, men jag tycker att den traditionella beskrivningen "En Gud - tre personer" alltför lätt kan missförstås. När vi i såväl vardagsspråket som i normal kanslisvenska talar om "en person" menar vi en individ som är helt skiljd både kroppsligen och andligen från varje annan individ. Men när vi talar om Gud som tre personer menar vi inte tre separata gudar. Östkyrkan (den ortodoxa kyrkan) som till skillnad mot Västkyrkan (Katolska kyrkan samt de protestantiska kyrkorna) inte har erkänt filioque-tillägget till trosbekännelsen använder en enda kropp som bild för treenigheten (Fadern = huvudet, Sonen och den heliga Ande = de båda händerna). Därmed inte sagt att det bokstavligen är sant att Gud har en kropp.

KJ skriver om aspekt-begreppet: "Månne då judendom och islam då lättare kan se Gud som en även hos oss kristna."

Detta tycker jag är en mycket viktig synpunkt från KJ. Det är ju inte vi kristna som ska skriva judar och muslimer på näsan att de inte får tro på "vår" Gud, på den treenige Guden.

Men i angreppen mot riksmötesgudstjänsten - inte minst från sura sektkatoliker och en och annan svenskkyrklig effektsökare - tycks ju det vara ledmotivet. Den är vi kristna som har privilegiet att definiera vad judar och muslimer tror på. De ska inte bjudas in helt enkelt, för då är det "synkretism".

teologstudent sa...

Det är en fråga som jag finner relevant i sammanhanget:

Anser du Åke Bonnier att det finns frälsning utanför kristendomen?