lördag 11 juli 2009

Dagen efter!

Tanken är att man ska kunna gå till sin bensinmack och köpa olika typer av läkemedel. Alvedon, "dagen-efterpiller" m m. Det är bra att vissa läkemedel görs tillgängliga, men jag kan känna mig tveksam till att s k "dagen-efterpiller" ska kunna säljas i en bensinmack. Naturligtvis kommer detta att lindra oron hos många unga flickor som haft samlag och där man av olika anledningar kan tro att en befruktning har ägt rum. Naturligtvis kan detta medföra att antalet oönskade graviditeter minskar och att abortstatistiken sjunker. Allt detta är bra, menar jag och eftersträvansvärt Men, frågan är om könsjukdomsstatstiken kommer att öka därför att man istället ser detta piller som ett sorts tillfälligt preventivmedel. Det enda preventivmedel som skyddar mot i stort sett alla könsjukdomar är kondom. Dess användning borde uppmuntras än mer istället.

Samtidigt som detta är sagt skulle jag vilja tillägga att man i från alla håll: skola, ungdomsmottagningar, kyrkan etc, etc ska uppmuntra tanken på att sex och kärlek hör samman. som det idag tycks vara i ungdomsvärlden är sex enbart förbundet till kroppens lustkänsla där den andre/andra blir ett objekt som man kan utnyttja för egen tillfredsställelses skull. Detta är djupt beklagansvärt och ett missbruk menar jag av sexualiteten som är en Guds gåva.

Kärlek och sex måste få vara sammankopplade. risken finns att man annars och tillslut verkligen känner sig "dagen efter".

6 kommentarer:

Christina sa...

Håller helt och hållet med om inställningen att sex och kärlek hör ihop. Men vad gäller själva "dagen efter" pillret så har man ju inte bara ett dygn på sig att ta det. Man har tre dygn även om det tydligen är säkrare ju tidigare man tar det...

Lars Flemström sa...

Bortsett från andra aspekter, så har dagen efter-piller svåra biverkningar och borde därför bara få säljas på recept. Om pillret verkligen tas dagen efter är det ints säkert att ägget har hunnit bli befruktat, och är då ur "etisk" synpunkt inte jämförbart med abort.

Jag tycker verkligen att sambandet kärlek - äktenskap - sexualitet - fortplantning måste återupprättas. Men graviditeter utanför ideala familjeförhållanden kommer alltid att finnas, och borde inte vara någon orsak till abort. En graviditet är ett "välsignat tillstånd". Vi har idag en tilltagande promiskuitet bland ungdomar, snarare tack vare än trots landstingets kondompropaganda. Inse att katolikerna har rätt.

För övrigt hade Svenska kyrkan samma inställning för 50 år sedan. Om Svk inte vore så vindkänslig, inte vore en megafon åt den politiska makten i rikdag och landsting skulle vi kunna göra lite nytta. Läs mer på min blogg: http://larsflemstroms.blogg.se

Jonas sa...

Att sälja dagenefterpiller enbart på recept håller inte, på vilken medicinsk indikation skulle de då förskrivas?!

christina sa...

Jag menade att "dagen efter-piller" inte bara fungerar på söndagen för den som har haft oskyddat samlag/trasig kondom på lördagen...

Abort ska aldrig användas som preventivmedel men bör finnas som en möjlighet för den som blivit utsatt för tex våldtäkt...

Lars Flemström sa...

Läkemedel som har allvarliga biverkninar bör inte få säljas utan recept. Akut-piller (s.k dagen efterpiller) är visserligen inget läkemedel, då de inte botar några sjukdomar (graviditet är ingen sjukdom)men kan ha allvarliga biverkningar. Naturligtvis ska det bara vara för engångsbruk.

Om pillret tas före befruktningen kan det aldrig vara abort. Om det tas efter befruktningen beror det på när ett befruktat ägg kan anses ha blivit en människa. Anledningen till att man säger att detta sker redan vid befruktningen är svårigheten att avgöra när det sker. Specialiserade celler för utveckling av olika kroppsorgan, förvandligen från zygot till embryo, sker efter vidhäftningen.

Spiral, som anses vara ett preventivmedel, förhindrar vidhäftningen, men ej befruktningen. Eftersom spiralen ska sitta i hela tiden, är nog enstaka bruk av dagen efterpiller att föredra.

För debattörer, som vill minska aborterna men inte införa totalförbud, står en sänkning av tidsgränsen för legal abort högt på önskelistan. I så fall är dagen efterpiller att föredra framför en regelrätt abort.

Men hela diskussionen hamnar snett om vi utgår från att en oplanerad /oönskad graviditet är något som måste avbrytas eller till varje pris förhindras. Ju större graviditetsförebyggande effekt ett preventivmedel har, desto allvarligare biverkningar har det.

Därför förespråkar jag en övergång till naturlig födelsekontroll (som jag skrivit om på min blogg)eller p-datorn, som ger minst lika bra skydd som kondom mot oönskad graviditet. Jag tar helt avstånd från Stockholms läns landstings kondompropagande, som uppmanar till ökat sexuellt risktagand, vilket leder till ökad spridning av ffa klamydia, som är en inkörsport för hiv.

Har man sex bör man också vara beredd att bli förälder, och därför är det hela samhällets ansvar att stödja kvinnor som blivit oplanerat gravida. Möjligheten till abort används nu som ett politiskt medel till att öka klasskillnaderna i samhället. Barn får inte bli ett privilegium för över- och medelklassen.

Därför vänder jag mig mot kd:s politik att bekämpa graviditerna i stället för aborterna. Det är ju rena folkmordspolitiken. Som Hägglund fått nästan hela kristenheten att ställa upp på. Det handlar enbart om röstfiske hos välbeställda frimicklar med villa och Volvo. Att Svk gått till motsatt överdrift och kallar vad som helst för "kärlek" är beklagligt.

Men Åke B hamnar inte helt snett i det han skriver, att kyrkan bör uppmuntra tanken att kärlek och sex hör ihop. Gör det då också möjligt för fattiga och arbetslösa att bilda varaktiga familjer med barn - utan att försämra för ensamföräldrarna!

Per-Ola Larsson sa...

Kära vänner.

"Dagen efter" kan ha många betydelser. Hösten 1979 arbetade jag tillsammans med tonsättaren Carl Micael Dan om en ny liturgi kring temat "Dagen efter". Vårt tema kretsade kring tankarna om det misslyckade 1970-talet, en misslyckad drogpolitik, en misslyckad sex politik, en misslyckad ungdomspolitik etc. Om församlingarna inser sin gemensamma skuld, bekänner den och tar emot Guds offer i Mässan. Då öppnas vägar för ett nytt ansvar för medmänniskor. I stället för att förlita sig på ett piller kan människan få gudomlig förnyelse genom liturgin.
Mässan "Dagen efter" firades första gången i Storkyrkan den 3 jan 1980. Mässan gav ett stort eko i hela landet. Svenska Kyrkans Informationscentral påstod att ingen händelse efter biskop Sröms inträdespredikan gett så stark genomslagskraft i Svenska Kyrkan genom tidningar, radio och TV. Inte bara svensk TV såg att Svenska Kyrkan tog ett socialt ansvar genom denna Mässa. Två tyska TV-team gjorde reportage om denna Kyrkans vilja till ett socialt engagemang.
Det är alltså inte "Dagen efter" pillet som är det väsentliga. En kristen socialetik är peventiv till sex före äktenskapet. Varför arbetar inte Svenska Kyrkan med en sådan infallsvinkel?