onsdag 1 juli 2009

Idag är första dagen på resten av detta år!

Idag tar Sverige över ordförandeskapet för EU. Fram till den sista december håller Fredrik Reinfeldt i klubban. Det är en stor och livsviktig uppgift. Inom EU finns 27 medlemsländer med olika politik, olika profiler men ändå en och samma union. Det kan vara inspirerande också för både den nationella och internationella ekumeniken mellan kyrkorna. Vi har olika profiler, vi ser olika på viktiga frågor, men det fins grundläggande saker som förenar oss och det är starkare än det som skiljer oss åt. Vi kan ha olika syn på sakramenten, olika uppfattning i äktenskapsfrågan och andra etik- och moralfrågor, men ändå - vi hör ihop. Grunden är det viktigaste. Grunden håller oss samman. EU kan här inspirera oss i kyrkornas sammanhang.

När jag skriver dessa rader skiner solen över min viloplats. Det är vindstilla och en och annan fågel hörs. En idyll, eller ett hot? Hur är det med vårt klimat? Hur ser ozonskiktet ut? Finns det tid kvar att vara klimatsmart? Hur kan vi tillsammans i EU och i resten v världen arbeta för ett grundläggande bättre klimat? FN:s klimatkonferens är ett starkt böneämne samtidigt som vi inte bara kan nöja oss med att bedja. Vi måste också handla. Ingen kan göra allt men alla kan göra något. De orden skriver jag lika mycket som en uppmaning till mig själv. Vi/jag måste bli ännu bättre på att både tänka och handla miljömedvetet. Samtidigt är det svårt öf r det som i ena stunden kan tyckas klimatsmart visar sig i nästa sekund medföra andra komplikationer. Jag kör miljöbil och tankar mestadels etanol. Det var bra sa man strax innan jag beställde den. När den väl kom fick jag veta att det drabbade andra miljöområden. Suck! Samtidigt får vi inte ge upp och säga att det inte är någon idé. Vi kan inte bara vänta på de stora miljöbesluten i Köpenhamn i december. Idag får jag börja eller fortsätta att tänka och handla så klimatsmart som möjligt och denna dag får bli den första på resten av mitt liv.

Fredrik Reinfeldt och alla ni andra som i Sverige kommer att vara involverade i ordförandehalvåret: Lycka till! Ni har en livsviktig uppgift framför Er! I Stockholms domkyrkoförsamling ska vi be för Er.

2 kommentarer:

Jonas sa...

Förbön är så oerhört viktigt, och tyvärr något som är underskattat på många håll. Glad att så inte är fallet i Domkyrkoförsamlingen!

Åke Bonnier sa...

Hej Jonas, så gott som alla lördagar har vi förbönsmässa i Storkyrkan kl. 11.00. Där ber vi för olika aktuella ämnen som besökare i kyrkan har tagit upp på förbönslappar. Man kan också kontakta prästen direkt och be om förbön i den mässan (liksom naturligtvis i högmässan).