torsdag 20 augusti 2009

Vinna eller försvinna?

Du har inte levererat tillräckligt! Du får gå omedelbart! Ungefär så kan det låta i finansvärlden. Det handlar om att leverera, att visa plussresultat för fonder, för olika finansinstitut etc. Antingen är Du en vinnare eller en "looser". Du måste vara duktig, du måste visa framfötterna.

På den snabba kapitalmarknaden är detta en självklarhet. Man får ett jobb och hoppas att man kan vara kvar så länge som möjligt. Det blir en sorts rodeo där det gäller att sitta kvar så länge som möjligt på den bångstyriga tjuren innan man blir avkastad. Men rodeo är en sak och arbetsmarknaden en annan. För frågan är vad detta gör med vår syn på oss själva och på andra? Är jag bara den jag är när jag förmår prestera? Är jag bara den jag är när jag är duktig och visar framfötterna? Vad betyder egentligen människovärdesfrågan? Har vi skapat ett samhälle där människovärdet är en sorts slaggprodukt, något som vi skippar, något som inte har med samhället och det officiella att göra, något som inte har med arbetsliv, finansvärld etc att göra?
Det viktiga blir att vara lönsam, lönsam för samhället. Vinna eller försvinna!

Kyrkan måste igen och igen och igen stå upp för människovärdet. Det får aldrig bli "bara" en privatsak. Kyrkan måste värna människovärdet också i det officiella samhällslivet. Det handlar ju om hur vi ser på varandra, hur vi tar hand om varandra och till syvende och sist får det konsekvenser för hur vi behandlar varandra i alla olika sammanhang.

Har man rätt att ta någons liv? Nej och åter nej! Nu pågår rättegången mot den unga pojken och flickan som tog en kamrats liv. Det hela är en djup tragik med enbart förlorare inblandade. Dråp eller planerat mord - det är vad rätten kommer att diskutera. Men i grunden handlar det om människosyn och människovärde. Vinna eller försvinna? Kyrkan, alla vi kristna, måste våga stå upp för det som Jesus påminde om: Älska Din nästa som Dig själv. Snacka går ju... men vi måste leva det budskapet. Låt oss konkret börja i dag. Det börjar i det lilla, i det innevarande.

1 kommentar:

Gun Svahn sa...

Jag häller med dig Åke, om vi alla kunde leva efter "älska din nästa såsom dig själv", då skulle samhället se helt annorlunda ut. Tyvärr så har vi i och med Allians-regeringen fått lära oss att svara på frågan "Är du lönsam lille vän?" Alla som enligt regeringen inte bidrar till "arbetslinjen"; arbetslösa, sjuka, sjukpensionärer, ålders-pensionärer etc. de har inte samma människovärde och ska helst tiga i församlingen. Jag tycker att detta är en mycket skrämmande syn på människor! "Som du behandlar andra, så blir du också själv behandlad."