måndag 7 september 2009

Jag vet vilka jag ska rösta på!

I kväll hade vi hearing i Storkyrkan. Fem nomineringsgruppsföreträdare utfrågades inför kyrkofullmäktigevalet i Stockholms domkyrkoförsamling. Vi som var där och lyssnade hade det verkligen inte lätt. Moderater, Socialdemokrater, Kyrkan nära Dig, Levande kyrka och Stockholms domkyrkoförsamlings väl, tyckte i princip lika. Sälj inga fastigheter, behåll en bra verksamhet. Vi måste få fast grepp om församlingens budget som redan nu är hyfsad. Ungefär så gick tongångarna.

Jag saknade någon som sa: Det viktigaste är att församlingen ges ordentliga resurser för att bära ut evangeliet genom Gudstjänst, Undervisning, Diakoni och Mission. Vår nomineringsgrupp vill bidra praktiskt till ett rikare gudstjänstliv genom aktivt deltagande etc, etc.

Frågan är om inte hela det politiska systemet har spelat ut sin roll. Måtte kyrkomötet snart rösta för en begäran hos riksdagen att ändra ramlagstiftningen som vi idag lyder under så att vi slipper den politiska kopplingen.

Men fram tills att detta sker får Du och jag ta vårt ansvar för kyrkan och vara med och rösta på den nomineringsgrupp som vi tror mest på. Jag vet vilka jag ska rösta på!

7 kommentarer:

Lars Flemström sa...

Det finns ingenting i lagen som säger att kyrkan ska styras av politiska partier eller partipolitiserande nomineringsgrupper, eller nomineringsgrupper öht. Det enda som står är att Svk ska driva en riksomfattande verksamhet i samverkan mellan en demokratisk organisation och kyrkans ämbete. Det står ingenting om att vare sig den demokratiska organsiationen eller kyrkans ämbete ska "följa Fredrik" (eller Mona).

I övrigt håller jag med dig.

PS. Jag utgår från att LO har en demokratisk organisation. Ändå lyser nomineringsgrupper, typ Moderater i LO, med sin frånvaro!
Däremot finns, givetvis, LO-medlemmar som är moderater. Och moderater som har fackliga uppdrag i LO finns också. De har valts av sina arbetskamrater, och har alltså inte varit tvungna att ansluta sig till någon nomineringsgrupp för att bli valbara.

Duvan sa...

Men snälla Åke Bonnier. Hur tänker du nu? Hela kyrkomötet består ju till övervägande delen av fötroendevalda (politiker) och några präster och diakoner som är även invalda som politiker.De kommer ju knappast att rösta bort sig själva i kyrkomötet

Ps. 25:5 sa...

Ja, jag var med och kan instämma. Tyvärr. Å andra sidan kom inte många "väljare" (utöver närmast sörjande nomineringsgruppskandidater), så skadan blev inte så stor. Men vem vet, kanske stundar bättre tider?

Åke Bonnier sa...

Jo snälla Duvan, jag tror och vet att väldigt många politiker vill ändra på systemet. Man tycker ungefär som jag att detta system har spelat ut sin roll, men i brist på bröd ( d v s ett ännu bättre system som är demokratiskt) får man ta limpa ( d v s det rådande systemet).


Ps 25:5: Låt oss tillsammans be för bättre tider!

Duvan sa...

Jag tror att det trots allt är ett bra system. Annars kan det bli lite för mycket "klubben för inbördes beundran", om det bara skulle vara kyrkans egen personal som har makt att bestämma. En del politiker har nog kanske lite förstålse för det kyrkliga arbetet. Man skulle kunna avhjälpa detta genom att procentuellt lagstifta om att det skall vara en viss procent politiker och en viss procent diakoner, präster och kanske annan personal från kyrkan. Då skulle man få in mer kyrkliga komptens när det kommer till röstningsförfarandet i motionerna

Jonas sa...

Åke och övriga, låt oss alle be för kyrkans reformering så att kyrkan inte ska styras av politiker utan av klerkerna och de som i övrigt engagerar sig i kyrkan. Rösta därför inte heller på centern, socialdemokraterna eller moderaterna som vägrar att släppa ifrån sig makten och reformera systemet.

Vad du Åke skriver i andra stycket är också viktigt. Det finns åtminstone en nomineringsgrupp som mycket tydligt verkar för det du vill se och som inte var med i utfrågningen. Sedan är det kanske möjligt att de inte ställer upp just i Domkyrkoförsamlingen.

Man kan ju fråga sig om det är någon som inte vill att det ska vara en bra verksamhet och att budgeten ska vara i ordning...

Lars Flemström sa...

Riksdagen behöver inte ta några beslut och ändra lagen för att vi ska bli av med partivalen till kyrkan. Det har kyrkomötet befogenhet att bestämma själva.

Men det är nog en illussion att de opolitiska nomineringsgrupperna skulle bilda majoritet och rösta bort partivalen. Hur ska vi då göra med de "halvpolitiska" nomineringsgrupperna, typ Fisk?

Det skulle lätt kunna uppfattas så att majoriteten försöker avskaffa minoriteten, ungefär som om den borgerliga majoriten i riksdagen skulle förbjuda s, v och mp att ställa upp i riksdagsvalen.

Beslutet måste tas i samförstånd mellan alla nomineringsgrupperna. Det är alltså jämförbart med den svenska adelns beslut 7 december 1866 att avskaffa adeln som politisk maktfaktor i riksdagen. Vilket ju inte alls hindrar adliga personer att kandidera för de politiska partier som växt fram efter riksdagsreformen 1866.

Ett avskaffande av partisystemet i kyrkovalen skulle, på samma sätt, inte alls hindra vare sig politiker eller partimedlemmar i Socialdemokraterna, Moderaterna eller Centerpartiet att bli valda till kyrkliga uppdrag. Men vi skulle slippa den absurda situationen som råder idag, att socialdemokrater som kandiderar för exempelvis Frimodig kyrka riskerar uteslutning ur s-partiet!

En framgång för FK och de övriga opolitiska nomineringsgrupperna, skulle öka intresset hos Mona Sahlin & Co att göra det möjligt för socialdemokrater att kandidera för exempelvis FK. Och det kan vara ett första steg till att avskaffa partisystemet i kyrkovalen. Det handlar alltså inte om att utestänga någon från kyrkliga uppdrag.