torsdag 24 september 2009

Tankar om Stockholms domkyrkoförsamling 1!

Kyrkovalet är som sagt genomfört och riktigt många röstade i vår församling. Ca 18 % av de röstberättigade. Det är, procentuellt sett, fler än i de flesta andra stockholmsförsamlingarna. Jag är glad över att så många gick iväg och uttryckte sin vilja. Nu återstår det att kyrkofullmäktige väljer en valberedning som föreslår kandidater till kyrkorådet. I december utser det nya kyrkofullmäktige ett nytt kyrkoråd.

Men redan nu talar vi om framtiden, o verksamhetsplan och budget för 2010. I mitt huvud rör sig olika tankar för vår församling. Naturligtvis vill jag att Jesus Kristus ska vara fokus i allt det vi gör. Vilken kyrkoherde vill inte det? Men för Storkyrkan skulle jag ändå önska följande:
  1. Att gudstjänstlivet och framförallt söndagsgudstjänsterna präglas av en rik liturgi.
  2. Att förkunnelsen präglas av en inklusiv teologi. Med det menar jag en teologi som bejakar en mångfald som dock är tydlig i vissa grundläggande ordningsfrågor - t e x ämbetsfrågan.
  3. Att man i Storkyrkans gudstjänstliv ska känna sig sedd, bekräftad och upprättad oavsett sexuell identitet.
  4. Att många olika dialoger ska kunna komma till stånd: Religionsdialog, ekumenisk dialog, kulturdialog och andra samhällsdialoger.
  5. Att Storkyrkan ska vara en katedral med föreläsningar, seminarier etc. av många olika slag.
  6. Att Storkyrkan ska ha ett rikt konsertant liv där också många av de befintliga och traditionella konserterna ska kunna fortsätta.

Men också att storkyrkan förutom att den är en riks- och stiftskyrka ska kunna få vara en bykyrka för folket i Gamla stan. Jag vill på något sätt uppmuntra de lokala kyrkotillhöriga att komma till sin egen kyrka. Cirka 3000 personer bor i Gamla stan. Storkyrkan är i allra högsta grad också vår (jag är ju också Gamla stan-bo) "egen" kyrka.

Fortsättning följer om S:t Jacob

Inga kommentarer: