lördag 23 januari 2010

Christmas church

I torsdags motte (beklagar att jag skriver fran en dator dar jag inte har tillgang till prickar och ringar for de typiskt svenska vokalerna)vi de ekumeniska foljeslagarna vid muren som skiljer Jerusalem fran Betlehem. Vi fick hora om edras viktiga arbete som handlar om att stotta palestinierna och genom sin narvaro vara vittnen om vad som sker vid muren och inne vid sparrarna och kontrollerna. Efter att ha gatt igenom till andra sidan fortsatte vi till Christmas church som ar den lutherska kyrkan i Betlehem dar vi bl a traffade Inger Jonasson som ar med och driver ett kulturcentrum som tillhor den lutherska forsamlingen, ett centrum for konst, film och mycket annat. Under belagringen betydde detta center valdigt mycket. Svenska kyrkan ar med och stoder centrat ekonomiskt. Vi besokte ocksa den Gode Herdens skola som ar en flickskola fran lekskolealdern upp till gymnasiet. Mestadels muslimska flickor gar dar. Betlehem ar ju i stort sett en muslimsk stad. Sa manga kristna valjer att lamna Palestina. Man ser inte att man har en framtid i det landet. Nar vi traffade biskop Munib talade han om vikten av att de kristna ska stanna kvar. Palestina och Israel far inte forvandlas till ett kristet 'Skansen' med kyrkor och minnesplatser utan vara ett land dar heligheten ligger i att det finns manniskor som lever sin kristna (och judiska och muslimska) tro.

Igar var vi nagra som gickk upp tidigt pa morgonen och var vid gravkyrkan for att komma in i sjalva gravavdelningen. Den inre kyrkan stangdes nar vi kom for man skule fira massa men vi vantade utanfor och tittade pa andra kyrkor i kyrkan under tiden. Vi satt och mediterade utanfor sjalva gravdelen (alltsa den plats dar Jesus dog och uppstod). Vi horde manga olika typer av liturgier pa en gang. Det var en marklig kansla av olikhet och likhet pa en gang. Allt fick plats i samma sammanhang. En fantastisk ekumenisk vision.

Inga kommentarer: