onsdag 10 februari 2010

Stoppa bibelmissbruket!

Hur ser Du på Bibeln? Vad är den för Dig? Kanske bara en skönlitterär bok - en av de mest kända och spridda i världen, en kulturskatt utan lika som påverkat konst, litteratur, teater, dans och musik och naturligtvis mycket annat.. Hur ser Du på Bibeln? Kanske är den en religiös urkund som går att studera, analysera, kritisera och hitta tolkningsalternativ i? För många är den ett objekt för den typen av verksamhet. Hur ser Du på Bibeln? Kanske är den Guds Ord. Gud talar genom Bibeln till oss och den är sann på alla plan. Det är bara att slå upp och läsa rakt av som det står så talar Gud. Bibeln som Guds Ord överglänser alla vetenskapliga försök till förklaringar av världshistorien. Hur ser Du på Bibeln? Kanske finner Du Guds Ord i Bibeln. Mitt bland alla knöligheter, alla motsägelser, alla ofullständiga bibelverser, alla dubbeltexter och motsägelser talar Gud in i vårt eget liv på ett sätt som inte nödvändigtvis behöver vara historiskt sant men som talar på ett annat mer existentiellt sätt. Kanske har vissa texter (t ex. Kristi död och uppståndelse) historiskt värde medan andra texter har mer legendarisk karaktär. Hur ser Du på Bibeln? Nog är det en viktig bok, en angelägen bok och kyrkans uppdrag är att levandegöra Bibeln för vår samtid där levandegöra står för att göra den angelägen in i en människas liv.

Jag blir så trött när jag ser Aftonbladets rubrik om OS-bibeln. Genom Aftonbladet kan man få del av denna bibel som sannerligen inte är Guds Ord utan snarare sportredaktionens ord. Men när man talar om OS-bibeln eller, som Teknikmagasinet, Prylbibeln, undrar jag vad man menar med ordet bibel. Är Bibeln en bok som innehåller all fakta? Ger den svar på alla frågor? Har den rätt i alla sammanhang? Eller är den, som jag menar, motsägelsefull, innehållandes många olika texttyper (historiska texter, brevtexter, poetiska texter, profetiska texter etc. ..). OS-bibeln - ska den läsas rakt av, ska den tolkas? Hur ska jag förstå ordet bibel?

Personligen tycker jag att det har kommit att bli ett bibelmissbruk genom användandet av ordet bibel i alla möjliga sammanhang. Bibeln är så mycket större, så mycket mer komplex än alla de skrifter som fått epitetet bibeln. Låt oss slå vakt om det komplexa! Låt oss slå vakt om det storslagna och hävda det enastående med Bibeln!

Så, stoppa bibelmissbruket!

4 kommentarer:

Anonym sa...

Mycket bra skrivet! Men bibelmissbruket gäller också stora delar av kyrkan. Det är ett annat men långt större problem...

Nanna sa...

Har du sett schlager-bibeln Åke? Det verkar ha gått troll i ordet...
Allt gott och tack för att du är dig själv så sann i bloggen, det är bra.

Lars Flemström sa...

Mycket bra skrivet. Och du är beundransvärd för att du är så positiv i det du skriver.

Enligt min mening är Bibeln Guds sanna ord, förutsatt att vi har en "traditionell" översättning. Enligt Alan Rickharson är kristendomen en historisk religion, varmed menas att de historiska skeenden som Bibeln berättar om verkligen har hänt.

Men allting som står i Bibeln är inte återgivningar av historiska skeenden. Och det är inte sant att vem som helst, utan vare sig tro eller undervisning, rätt kan läsa och förstå Bibeln. Det är kyrkans historiska uppgift att förmedla den rätta förståelsen av gudsordet, den "tradition" som apostlarna lämnade över till kyrkan. Det är om man saknar denna "nyckel" till bibelförståelse, som Bibeln framstår som motsägelsefull. Vi människor har inte förmågan att förstå allt. Och därför ska man vara försiktig med privata "bibeltolkningar", även om de kan förefalla "bokstavstrogna".

Det är inte betydelselöst att lärjungarna, de första "prästerna", mottog denna "tradition" direkt från Jesus. Detta är en del av det historiska skeendet. Det kan vara intressant att jämföra med hur muslimerna tror att Koranen uppenbarades för Muhammed. Koranens tillkomsthistoria (enligt islam) skiljer sig avsevärt från Bibelns tillkomsthistoria.

Jag har skrivit om detta på min blogg, som jag av utrymmesskäl här hänvisar till: http://larsflemstroms.blogg.se/2010/february/kan-man-tro-pa-bibeln.html

Att kalla vad som helst för "bibel" är ett missbruk - som dessutom kan ge upphov till felaktiga föreställningar om hur Bibeln skall läsas.

Jonas sa...

Bibeln är naturligtvis alltigenom sann som Guds ord; det finns inget som tillhör historiens skräpkammare, eller hur ärkebiskop emeritus Hammar uttryckte det. Naturligtvis kan inte enskilda Bibelställen enbart tolkas utifrån bokstaven utifrån sitt sammanhang och mot bakgrund av Traditionen, Senses fidei. Kyrkan och den kristna tron fanns ju nämligen både innan NTs böcker skrevs och i ännu högre grad före de blev kanoniserade.

Jag håller med om att ordet Bibel missbrukas i andra sammanhang.