tisdag 13 april 2010

Visa mig Herre Din väg!

Orden är heliga Birgittas. Jag har just varit i Rom tillsammans med hustrun och vår vän Fredrik som är svensk ambassadör i Kroatien och tidigare ambassadör vid Heliga Stolen. Vi bodde hos Birgittasystrarna. Det var fantastiska dagar med många olika möten. Birgittasystrarna är så ekumeniskt inriktade. De vill verkligen gör allt för den som kommer i deras väg, göra att allt blir så bra som det bara är möjligt. Ett litet sådant exempel är kapellet (S:ta Katarinakapellet i Birgittas hus på piazza Farnese) där Svenska kyrkan firar mässor på torsdagar och söndagar. Det är fantastiskt att vi får vara där och kapellet ligger rakt under Birgittakyrkan. Kyrkornas närhet blir som ett tecken gjort av stenar - ett tecken på att vi hör ihop, att vi har samma Gud, samme Jesus, samma bibel, samma dop, samma allt möjligt. Jo, jag vet att det finns viktiga saker som skiljer oss åt. Men jag vill egentligen hellre (åtminstone inledningsvis) se på den översvallande mängden som förenar. Vi firade, liksom alla andra svenskkyrkliga, "påskens vittnen". Det var temat för gudstjänsten. Det var underbart att få meditera över Birgittasystrarnas insats som påskens vittnen. I fredags firade vi (och i torsdags också) att det var 10 år sedan Elisabeth Hesselblad saligförklarades. Hon förde tillbaka till Sverige den gren av Birgittinerna som återfinns i Djursholm och Falun. Hon var också med och återtog Birgittahuset i Rom till birgittinerorden. Nu fick vi påminna oss om hennes historia och insats. Det är viktigt. Hon var också ett påskens vittne och hon har inspirerat så många att vara detsamma. Vårt uppdrag i kyrkornas sammanhang är just detta - att vittna om påskens oerhörda betydelse i ord och handling.

Allt detta är roligt och viktigt att berätta om i skuggan av allt det hemska som händer med pedofilskandaler, den fasansfulla flygolyckan i Polen o s v. Vi behöver verkligen komma samman över alla samfundsgränser, över alla etniska gränser, över alla religionsgränser och vara påskens vittnen - påsken som vittnar om livet - om det trotsiga livets möjlighet och seger och om Guds engagemang i livet.

Birgitta stod upp, i med- och motgång, för påskens Herre. Det vill jag också försöka göra och jag kan bara, trots allt, be den bön som Birgitta lärde oss alla:

Visa mig Herre Din väg och gör mig villig att vandra den!

...ett litet steg i sänder och sedan ännu ett...

9 kommentarer:

Jonas sa...

Vi kan faktiskt med katolikerna förenas i vår vördnad för den heliga Birgitta och den saliga Elisabeth Hesselblad som genom sina liv pekar på Jesus Kristus, gör honom mer synlig. Och naturligtvis be om S:ta Birgittas förböner och be hennes bön. Den bad vi alltid när vi skulle börja gå vid en pilgrimsvandring mellan Husaby och S:ta Helena kyrka i Skövde för några år sedan.

Lars Flemström sa...

Jag skulle inte ha några som helst svårigheter att bli katolik i något annat land än Sverige.

Men man kan inte, hur mycket man än försöker, bli invandrare i sitt eget land. Det är som med de där tossingarna som låtsas vara f.d. judar, för det gör dem ju till baddare på kristendomens judiska rötter, fastän de aldrig har varit judar. För att bli invandrare i något land måste jag flytta FRÅN Sverige, och det har jag faktiskt haft planer på. När jag skulle bli katolik.

Att bli katolik i Sverige kräver att man hylar gamla landsförrädare och föraktar Svenska kyrkan. Det är visserligen inget formellt krav med ett absolut villkor för att komma med i någon informell katolsk gemenskap med svenska som modersmål. Jag hade hoppats på att kunna tillgodoräkna mig alla år i Svenska kyrkan som en kristen grund.

Men om vi nu inte har någon kristen tro alls i Svk, så är det katolikerna som är okristna, enligt min mening. Men jag tror att det är annorlunda i andra länder, där Katolska kyrkan inte är en liten självrättfärdig skenhelig sekt, utan en verklig folkkyrka, som Svk i Sverige. Svk är Sveriges ENDA katolska kyrka.

Jonas sa...

Lars, det du säger stämmer absolut inte. Jag förstår att du upplever det så, men det är din upplevelse. För att bli katolik får man gå i kyrkan ett tag, lära sig om tron, utträda ur Svenska kyrkan (inget märkvärdigt att man inte kan vara dubbelansluten) samt konfirmera sig. Några krav på att förakta Svenska kyrkan eller någon annan kyrka finns inte. Det är knappast något positivt i någon kyrka att förakta andra kristna eller kyrkliga samfund.

Duvan sa...

I med och motgång; Herre visa mig din väg.....:-)

Lars Flemström sa...

Jonas, ditt försvar för Katolska kyrkan i vått och torrt är fånigt. Man får vara dubbelansluten som medlem i Svenska kyrkan. Jag är svensk medborgare och EU-medborgare. Varför skulle det vara omöjligt? Varför skulle man inte kunna vara medlem i både den katolska världskyrkan och den svenska kyrkoprovinsen?

Kravet på utträde ur Svenska kyrkan innan man kan upptas i Katolska kyrkan är höjden av förakt för Svenska kyrkan, ett totalt förnekande av Svk som kristet samfund, ett hån mot hela svenska folket. Och detta i dessa katolska pedofiltider.
Och du: Vad svarar katolikerna, när jag inte vill avstå från begravningsrätten i Svenska kyrkan, innan jag får begravningsrätt i deras kyrka? Att begravning i Svenska kyrkan är totalt värdelös, inte bättre än den kommunala soptippen. Förstår du att jag fått nog av den katolska högfärdssynden?

Inte har du oförsäkrat medan du byter försäkringsbolag? Man ger en fullmakt till det nya bolaget att säga upp försäkringen i det gamla bolaget i samma stund som försäkringen i det nya bolaget träder i kraft. Men inte ens det klarar det inkompetenta katolska biskopsämbetet.

Jonas sa...

Är det inte du själv som är fånig i din kritik Lars?! Deras krav innebär absolut inte något förakt för Svenska kyrkan eller är något hån. Det gäller säkert om du vill bli ortodox också, och säkert för en del frikyrkoförsamlingar. Utan att vara något hån. Jämförelsen med ett försäkringsbolag är inte relevant.

Lars Flemström sa...

Visst är det relevant att jämföra med försäkringsbolag. Man har inte oförsäkrat en enda sekund när man byter försäkringsbolag. Det är ju bara en fråga om administrativa rutiner.

Men du är kanske inte så gammal, så att begravningsrätten har någon betydelse för dig? Det är rena ynkedomen att man inte löst detta inom Sveriges Kristna Råd. Och det är inte Svk, som ska ta initiativet, utan den /de kyrkor som inte accepterar dubbelanslutning. Men vill man vara en liten bästvetarsekt, så!

Tydligen inte heller talet om en enda kyrka, som är Kristi lekamen!

Jonas sa...

Det om försäkringsbolag är inte relevant; för övrigt finns det som regel inte krav på att du ska ha en försäkring, utom för vissa motordrivna fordon. Du kan då välja att få räkningen från Trafikförsäkringsföreningen istället.

Angående begravningsrätten så är det staten som då bör ta initiativet. Avskaffa lagen om svenska kyrkan och särreglera det som behöver särregleras.

Lars Flemström sa...

Men bäste Jonas!
När jag talar om begravningsrätten, menar jag själklart inte rätten att bli begravd, för det ser kommunen till att man blir om ingen annan gör det. Detta är alltså en kommunal och inte statlig angelägenhet! Är du verkligen medlem i Svenska kyrkan? Hur kan du vara det om du tycker att en kyrklig begravning i Svk inte är mer värd än en kommunal begravning?

Och hur kan du komma på den idiotiska idén att avskaffa lagen om Svenska kyrkan? Avskaffa aktiebolagslagen i stället - ett fritt näringsliv ska väl inte lagregleras - nej bort med alla lagar på företagandets område och låt oss njuta av den otyglade rövarkaptitalismens frukter!