tisdag 15 mars 2011

Det är skillnad på form och funktion!

I dagarna diskuteras det i kristna kretsar om det var rätt av Sofia församling att anställa en imam för arbete i Fryshuset. Sofia församling har under ledning av sin kyrkoherde ett stort och viktigt engagemang i Fryshuset. Kyrkan närvaro där, på många olika sätt, är oerhört viktig. Fryshuset är ett multikulturellt och multireligiöst sammanhang där all form av dialog är väsentlig. Det är en plats där samförstånd kan tränas genom kunskap om varandra, genom personliga möten, genom delande av det egna och lyssnande till den andres. En helig avund talade Stockholmsbiskopen Krister Stendahl om. Fryshuset är en plats där också många ungdomar med tuff bakgrund finner hemmahörighet. Sett i ljuset av allt detta förstår jag Sofia församlings intentioner att vara med och underlätta religionsdialogen genom en ekonomisk insats i väntan på mer stabila ekonomiska strukturer för "dialogprojektet". På många sätt kan jag känna att imamens närvaro på fryshuset är en "Gudi behaglig gärning". Men...

Varför måste Sofia församling anställa imamen? Svenska kyrkan är ett kristet trossamfund, evangeliskt lutherskt som sätter Jesus Kristus i centrum. När det gäller anställningar i Svenska kyrkan, gällande det utåtriktade arbetet ska den anställde tillhöra Svenska kyrkan även om undantag kan beviljas vid specifika situationer. Och kyrkoordningen skrevs förvisso inte för den situation som råder i Fryshuset, men att som kristen församling anställa en muslim för utåtriktat arbete känns konstigt. Dessutom kan det mycket lätt uppfattas som storebrorsfasoner där vi som är ett stort (störst i Sverige) trossamfund, är goda och anställer någon från ett helt annat sammanhang.
Jag gläds över att en imam får verka på Fryshuset, men det blir en aning oklart när en församling i Svenska kyrkan med den identitet och grundläggande trosåskådning som kyrkan har, är den anställande parten. Min fråga är varför inte Sofia församling kunde ge pengar till fryshusets projekt, pengar som projektledningen kunde använda för utvecklingen av dialogprojektet och t ex anställa en imam? Då skulle det vara Fryshuset som var anställande part. Ett annat alternativ hade kanske varit att föra en dialog med lämplig muslimsk församling och höra om inte de kunde/ville anställa en imam för Fryshusets räkning.
Som kristna ska vi hålla fram Kristus, visa på Kristus - endast Kristus! Det är den lutherska hållningen. Vi kan inte begära av en imam att han ska hålla fram Kristus. Imamen kan tala om Jesus sådan han återfinns i Koranen. Han kan tala om, och på olika sätt visa på, Allah, som betyder Gud. Men när han leder fredagsböner på Fryshuset är det något annat än det som är typiskt för den kristna traditionen. Det är säkert vackert och viktigt, ja omistligt. Men, det är inte Svenska kyrkans uppgift att finansiera detta.
Funktionen i projektet kan säkert bli oerhört bra! Formen för anställningen är, enligt min mening, mindre bra och inte Svenska kyrkans uppgift.

Det är skillnad på form och funktion!

37 kommentarer:

Anders Gunnarsson sa...

Klokt

Anonym sa...

Ett välkommet inlägg. Tack för det.

P-A Jonsson sa...

TACK!!!

Det här inlägget har jag längtat efter och hoppats på.
Hoppas nu bara att den här synen får genomslag i stiftets övriga ledning.
Sofia församling bör inte få fullfölja sitt beslut, även om de har fått ett initialt ok av biskopen.
Beslutet är ogenomtänkt och tagit i en bristande respekt för Svenska Kyrkan och dess medlemmar.

SvK kan inte representeras av personer som inte delar kyrkans bekännelse. SvK behöver tydlighet. SvK behöver fokus på sitt uppdrag - evangelium.
Först i en sådan situation kan en verklig religionsdialog uppstå - i en ömsesidig respekt och vilja till förståelse.


Det kan också vara intressant att notera vad imamen själv säger om sitt uppdrag: "Självklart vill jag ge en sannare och mer nyanserad bild av islam än den bygger på extremism."
Det handlar alltså om att han tänker använda sin anställning i SvK för att sprida information om islam.

Anders Gunnarsson sa...

Islam är desutom inte förenlig med CA! De fördöms i art I!

Quo wadis sa...

Skönt att det fortfarande finns präster som tror på evangelierna och står upp för den kristna tron. En iman betyder väl att vara trogen - trogen islam, antar jag? Kan han verkligen dela den kristna kyrkans värdegrund - för det var väl ett grundkrav för anställningen?

Anonym sa...

Läste just vad kyrkoherden och kyrkorådets ordförande i Sofia skrivit om detta i DN nätupplaga. Inte ett ord om fredagsbönen - som ju bl a du åker skriver om trots att det måste vara den som är mest kontroversiell om han nu är anställd av svenska kyrkan?

Anonym sa...

Bra Åke, kom från rätt håll!

/Robin

Anonym sa...

Vi i väst har mycket att oroa oss för! Kan vi inte bara lita på att Sofia församling visste vad de gjorde när det anställde en iman! Låt oss istället fokusera på hur Svenska kyrkan kan bli en röst utåt i världen, en röst om fred och rättvisa och kärlek till våra medmänniskor!!!

Anonym sa...

Att söka fred och rättvisa bör vara viktigt för varje människa, oavsett tro, eller om man ens är troende eller inte. Det är dock olyckligt om SvK sätter mer fokus på detta än att än mer fördjupa sig i sin egen kristna tro, dvs "sök först hans rike, sedan skall ni få allt det andra också". Det viktigaste först så att säga

Sofia sa...

"Låt oss istället fokusera på hur Svenska kyrkan kan bli en röst utåt i världen, en röst om fred och rättvisa och kärlek till våra medmänniskor!!!"

Det är FN du talar om. Jag gillar verkligen FN. FN ska vara starkt i världen. För att FN ska få sin styrka, så ska alla andra organisationer bliva vid sin läst. Kyrkan ska påverka världen så att den blir bättre på vad den ska vara. Kyrkan ska inte ersätta världen. Den ska vara Kristi blåslampa.

Anonym sa...

För mig handlar kampen om fred och rättvisa inte bara om FN. Jag tycker kyrkan ska vara aktiv i världen den också, de räcker inte med FN! Där det finns nöd ska också kyrkan finnas. Det är Jesus budskap..vi måste finnas till för våra medmänniskor.Både här hemma i Sverige och i världen. Att fördjupa sig i sin tro kan man göra på många olika sätt. Men jag är helt övertygad om att tro och handling är ett.

Jag är öppen för att vi alla tänker olika om detta. Men jag ser det som en självklar sak att kyrkan ska vara en stark kraft inom freds och rättvise arbete i världen.

Sofia sa...

Men vem säger att kyrkan inte ska handla eller finnas mitt i nöden?! Det är inte vad det handlar om här. Det handlar om att med en företrädare för en annan tro, en som inte erkänner Jesus Kristus som Guds son och världens frälsare, finnas i världen. Och det är inte den kristna kyrkans uppgift.

Anonym sa...

Borde inte du som vice ordförande i domkapitlet ta upp ärendet där och kräva att kyrkoordningen ska följas - att en anställd ska vara medlem i Sv k - för medlem i Sv k är väl ändå inte denne imam?

Anonym sa...

Problemet är at KO inte är vattentät i denna fråga och ger undantagsvis utrymme för anställning av person som icke är tillhörig.

/Robin

Anonym sa...

Sofia, som jag skrev i mitt första inlägg så menade jag bara att vi skulle lita på att Sofia församling tänkt igenom det noga innan den anställde en iman och istället fokusera på viktigare saker som rättvisa och freds arbete.

Anonym sa...

Uppenbart är att Sofia K:a inte har tänkt igenom detta noggrant. Jag hoppas de också på fullt allvar anstränger sig med att få imamen att konverta, då är allt förlåtet.

sofiabo sa...

Inte förvånande att det just är Sofia som gör detta - liberalteologins centrum!

Anonym sa...

Allt det som tömmer svk på innehåll kommer därifrån, se bara seglora tankesmedja

Anders Gunnarsson sa...

Tänk vad skönt om man kan ringa in förfallets höjdpunkt i en församling och härledda allt till Stockholm som bryter ner SvK!

Jag är rädd för att rötterna går djupare, kanske ända ner till: "Skulle då Gud ha sagt..."!

Allt Gott

P-A Jonsson sa...

Nu kommer stiftsprost Bo Larsson i en artikel i SvD med beskyllningar att prästerna Annika Borg och Johanna Andersson öppnat upp för islamfientlighet. Han kallar deras debattinlägg för "naivt" och hävdar att de kommer med "rallarsvingar". Han försöker med en koppling mellan motståndet mot att SvK anställt en imam och en låsning vid det historiska arvet som legitimerat barnaga, slaveri mm.

Han gör sig skyldig till rallarsvingar och ohederlig argumentationsteknik. Han försöker få gehör för sin syn genom att insinuera motiv som inte finns för de som kommer med invändningar mot att SvK anställt en imam.

Nu måste stiftets ledning säga ifrån!

Anonym sa...

Nu är Svenska kyrkans första officiella fredagsbön utannonserad på fryshuset.se!
Försvaret från Sofia församling et consortes luktar hyckleri lång väg. Religionsdialog i en fredagsbön?

P-A Jonsson sa...

Seglora smedja applåderar stiftsprost Bo Larssons inlägg i SvD med orden "bra rutet". Intressant att Seglora smedja anser att rytande är ett bra röstläge i den här diskussionen.
Dessutom väljer Seglora smedja att enbart publicera kommentarer till sitt försvar av Bo Larsson som håller med. Kommentarer med invändningar och motargument är inte önskvärda säger man.

Anonym sa...

Uppriktigt är jag inte det minsta förvånad över seglora smedjas uttalande. Märkliga tider man får uppleva, t o m Annika Borg av alla människor går i taket, vad månne detta sluta?

/Robin

Anonym sa...

Jag påpekade för stiftet att det var märkligt att dom länkade till Seglora Smedja på sin hemsida om imamdebatten, men inte hade någon länk till detta blogginlägg. Dom lade till en länk efter det.

Vad som stör mig allra mest i denna debatt är just hur Sofia församlings representater reducerar alla kritiker till främlingsfientliga, och därmed knappast värda att ta på allvar.

Just därför uppfattade jag Åkes inlägg här som klokt.

Anonym sa...

P-A,

Läste Larssons artikel nu och blir konfunderad av det han skriver om att kyrkans uppdrag inte är att ansvara bara för sin egen verksamhet utan även att vara till för andra troende människor. Blir den inte då just det som Annika Borg varnar för i sitt ursprungliga inlägg: En multireligiös paraplyorganisation?

Och är det den identiteten som ska eftersträvas?

P-A Jonsson sa...

carolina,

Det verkar som att vissa nyckelpersoner med inflytande i stiftets ledning ställer sig bakom Sofia församling och Seglora smedja.
Om Bo Larssons åsikter får stå som stiftets ståndpunkt så har Stockholms stift därmed ställt sig utanför den kristna kyrkans uppdrag på en mycket viktig punkt. Då handlar det inte längre om en projektanställning av en imam.
Då har Stockholms stift valt att släppa några av Svenska kyrkans bekännelsegrunder.

Och även om det känns tungt så kommer jag att ta konsekvensen av det och lämna SvK.

Anders Gunnarsson sa...

PA

Det var oväntade ord. Jag skulle i o f s gjort detsamma om jag var i era kläder. Nånstans rinner bägaren väl över...

Allt Gott

P-A Jonsson sa...

Annorzzz,

Jag tror att du tolkar min ståndpunkt lite fel.... :-)

Det är ingen droppe som får bägaren att rinna över. Det är bara det att jag tar en konsekvens av ett vägval som SvK gör.
Och jag uppmanar alla andra att ta sig motsvarande fundering.

Anonym sa...

P-A,
Sorgligt. Och du är på inget sätt ensam om att tänka så. Det finns en gräns.

Jag tror inte att Bo Larssons inlägg är det sista vi hör i denna fråga.

Åke Bonnier sa...

Till alla som hittills kommenterat mitt blogginlägg,
Vägen framåt går inte ut ur kyrkan utan I kyrkan. Och det tycks alldeles uppenbart att kyrkan rymmer många trosinriktningar och teologier. Bara för att EN församling valt att ta detta steg handlar det inte om hela Svenska kyrkan och inte hela Stockholms stift. I övrigt vidhåller jag det jag skrivit i mitt blogginlägg.

Åke

P-A Jonsson sa...

Åke,

Jag är helt enig med dig om att "vägen framåt går inte ut ur kyrkan utan I kyrkan".
Men -
1. Kyrkan är inte liktydig med samfundet Svenska Kyrkan.
2. Om Svenska Kyrkan väljer att inte vara kyrka så måste det få konsekvenser.

Men precis som när Luther valde att finna en väg utanför den romersk-katolska kyrkan så kan vi komma i en situation där människor väljer att finna en kristen väg utanför Svenska Kyrkan.

För detta handlar inte längre om att en församling tagit det ogenomtänkta beslutet att anställa en imam som avser sprida information om islam i sin tjänst i Svenska Kyrkan.
Detta handlar om att Svenska Kyrkans officiella företrädare omdefinierar SvK:s uppdrag. Stiftsprost Bo Larsson väljer att lyfta fram att SvK har ett uppdrag att stötta andra religioners utveckling. Och där är jag inte längre med.

Biskop Brunne har godkänt beslutet i Sofia församling.
Stiftsprost Larsson går till skarp kritik mot de som har invändningar mot beslutet i Sofia församling.
Stockholms stift ger svaret att den åsikt som domprost Bonnier gör här på bloggen är att betrakta som en rent privat åsikt som inte representerar stiftets ståndpunkt.
Och ärkebiskop Wejryd lämnar över det hela till Stockholms stift.

Slutsatserna är väl inte så svåra att dra...

Anonym sa...

PA. Är du verkligen så förvånade över detta? Detta steg känns mer naturligt än det motsatta om du frågar mig, och är inte mer kontroversiellt än mycket annat som hänt. Själv reagerar jag knappt längre. Sedan lång tid har framhävdats av stiftet både internt och i mer officiella sammanhang att religionsblandning och synkretism är något positivt då man menar att "vi i grunden tror på samma Gud". Om man verkligen menar detta eller om det är missriktad välvilja står oklart för mig. Dessutom oförskämt mot t ex muslimen som inte alls tror Jesus är Guds son eller tror på någon treenig Gud - där kommer då nästa problem då man i grunden inte heller bejakar eller tror detta längre, utan bara fungerar som språklig fernissa.

För att inte tala om alla de alternativa gudstjänster och nyandliga övningar som erbjuds, likt den som hölls i Nacka kyrka förra året där en av dessa handlade om reinkarnation , och där en företrädare menade att fokus inte längre ligger på att Jesus dog för våra synder utan det handlar mer om att känna harmoni. Vi vill försöka förmedla denna harmoni. Kyrkan ger vad folk vill ha - men frågan blir om kyrkan ger vad människan egentligen behöver, och har ren skyldighet att förmedla? Blev detta ett domkapitelsärende, eller rentutav väckte irritation utöver den lilla bekännelsetrogna grupp som finns kvar? På frågan om vad Eva Brunne ansåg om detta såg hon inte varför detta skulle problematiseras överhuvudtaget. Men det är klart, det är skillnad på frågor och frågor.

Andra exempel är doppastoraler som arbetats fram där man lyfter barnets namn eller någon konstruerad betydelse framför dopets egentliga religiösa betydelse. Jag har sett doputskick till föräldrar där t o m Gud i princip helt har suddats ut. Har detta väckt protester eller på något sätt blivit ärenden? - Nix! I brudöverlämningsdebatten väcktes dock stiftets vrede fram, med få undantag. Vilket ligger helt i linje med inte bara stiftet utan med den i grunden ateistiska och rent politiska smedjan seglora. Så nog kan man tycka och tro ordentligt om det verkligen berör dem.

Så här skriver dock KO

”Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära som gestaltas i gudstjänst och liv, är grundad i Guds heliga ord, såsom det är givet i Gamla och Nya testamentets profetiska och apostoliska skrifter, är sammanfattad i den apostoliska, den nicenska och den athanasianska trosbekännelsen, samt i den oförändrade augusburgska bekännelsen...”

Frågan är hur länge detta verkligen kan eller får finnas kvar - vem vet, kanske tas det bort redan vid nästa kyrkomöte?

/Robin

Staffanw sa...

Det som förrött Svenska Kyrkan är den politiska konstruktionen – där politiker med eller (oftast) utan tro – sitter och bestämmer. Valen av biskopar och ärkebiskopar har uppenbarligen skett med ett politiskt filter, där grundläggande tro på Gud och Jesus, har varit en bisak.
Är själv numera frikyrkoman – men del av mitt hjärta finns fortfarande hos de kristna som fortfarande finns kvar i SvK. Håller med Åke B att det bästa vore att dessa kristna stannar kvar och arbetar inifrån för att restaurera kyrkan. Men motståndet från etablissimanget förefaller starkt. Kanske kan ett massuttåg av kristna leda till att SvK reformeras från grunden och där politkerna förpassas till riksdagshuset. Eller varför inte till Seglora Smedja där de kan fortsätta bygget av den politiska mång-multi-...-kyrkan.

Anonym sa...

Jag lämnade förra året.
Inte pga av vad SVK gör eller inte gör, men eftersom jag inte fann den klassiskt kristna tro i SVK, så kom jag att leta utanför.
Och nu står jag visserligen utanför SVK, men i den klassiskt kristna tron.
Vilket betyder allt!
-TJ.

Anonym sa...

PA,

Nu ligger det ett nytt pressmeddelande på stiftets hemsida. Lite kryptiskt är det men rubriken är: Fryshuset anställer präst och imam, och längre ned kan man läsa att de är anställda med hjälp av finansiering från Sofia. Det är lite otydligt formulerat, oklart om det innebär någon ändring, men låter som det. I alla fall tycks numera varken imamen eller prästen vara anställda av SvK?

Jag ställer mig frågan hur stiftets informatör tänkte, eller kanske inte tänkte, med detta meddelande utan någon som helst referens till den senaste tidens kritik och debatt. Är det en kursändring? Dom behöver verkligen jobba med sin kommunikation. Men läs gärna och säg hur du tolkar det.

P-A Jonsson sa...

carolina,

Svårt att förstå vad det pressmeddelandet egentligen säger. Är det bara så att den formella arbetsgivaren nu är Fryshuset, fast med samma pengar som tidigare från Sofia församling? Eller har Sofia församling delat finansieringen med Stockholms stora moské?

Fast för mig är själva anställningen inte längre det vitkiga. Den är bara ett tecken på det stiftsprost Bo Larssons omdefiniering av SvK:s uppdrag. Och det är betydligt allvarligare.
Han väljer att lyfta fram att SvK har ett uppdrag att stötta andra religioners utveckling. Och där är jag inte längre med.

Och jag är heller inte med på den debatteknik som han och Seglora smedja ger prov på där de som är tveksamma till Sofia församlings agerande stämplas som islamfientliga och motståndare till religionsdialog.

Jonas sa...

Håller med alla som säger att Åke skrev ett bra inlägg.

Om Kyrkoordningen öppnar för anställning av icke medlemmar i kyrkan ska de nog dels helst vara kristna dels komma i fråga för jobb som kamrer eller något liknande.

Det är väldigt bra att Sofia församling kritiseras för detta; ett symptom på att man inte förstår vad kyrkan är och vad som är kyrkans uppgift.

Möjligen kunde man väl använda en muslim som konsult för att lära sig om tron för att bättre kunna övertyga muslimer att konvertera till kristendomen.