söndag 8 mars 2009

Andliga härdar.

Jag har just kommit hem från ett spännande samtal på S:ta Katharinastiftelsen. "Vårt behov av andliga härdar" var temat och vi som satt i panelsamtalet var Moder Karin från Birgittasystrarna i Vadstena, Peter Halldorf från kommuniteten på Nya Slottet Bjerka-Säby och jag själv som i detta sammanhang naturligtvis representerade Svenska kyrkan men också och kanske framför allt Focolarerörelsen som jag ju tillhör. Frågan är om rörelser och klosterordnar blir ersättning för traditionella kyrkors andliga liv. Vi i panelen som leddes av direktorn Madeleine Åhlstedt, var överens om att ordnar och rörelser av olika slag är livsviktiga komplement till det kyrkliga livet.

Peter Halldorf var osäker på om kyrkorna (eller menade han Svenska kyrkan?) skulle överleva 50 år till utan den monastiska traditionen (=klostertraditionen). Jag vet inte - svårt att spekulera om. men att de behövs känns ganska självklart. För mig betyder mitt engagemang i Focolarerörelsen mycket. Det är för mig en andlig härd (focolare är italienska och betyder eldshärd) där jag får fördjupa min egen andlighet. Jag träffar mina focolarebröder nästan en gång i veckan för delande av livet tillsammans och för fördjupning genom att vi tittar på någon dvd med föreläsning av Chiara Lubich (rörelsens grundarinna) och samtalar om det vi hört utifrån vars och ens perspektiv. Focolares spiritualitet är en livets andlighet. Det innebär att det som är "typiskt" för just vår rörelse" är att det handlar om att leva det vanliga livet med alla dess vanligheter och låta allt ske till Jesu Kristi ära. Jag älskar Jesus genom att göra det jag ska göra så bra som möjligt. Det handlar om allt ifrån det mest vardagliga (äta, prata, sova etc) till möten med människor i olika sammanhang. Focolares spiritualitet är inget man enbart lever inom själva kommuniteten (ett hus i Enskede) utan också och framför allt något vi lever i arbetet, i möten etc, etc.

På det sättet blir hela livet genomsyrat av andlighet. det andliga och det vardagliga hör ihop - är oskiljaktiga.

S:ta Katharinastiftelsen ordnar fantatstiska föreläsningar och samtal av olika slag. Stort Tack till Madeleine Åhlstedt som driver det hela framåt med stor intensitet.

Ps: Focolares hemsida är www.focolare.se.

Inga kommentarer: