söndag 15 mars 2009

Tillsammans i kampen mot ondskan!

Kampen mot ondskan är dagens och den kommande veckans tema i kyrkans sammanhang. Kampen mot ondskan är ständigt aktuell. Vi möter ondskan runt omkring oss i vardagen i småskurenheten, i egoismen, i exklusivitetens tänkesätt där vi utesluter dem som inte är som vi själva. Jo då, jag faller också offer för detta tänkande. Ingen kommer undan. Vi är alla offer för ondskans strukturer, ondskans handlingar, men inte hjälplösa offer, inte utsatta för något vi inte kan förändra. Tvärtom! Vi har full frihet och full möjlighet att säga nej till det ondskefulla mönstret i vårt liv! Vi har full frihet och full möjlighet att se på varandra med den inkluderande blicken, med kärlekens blick!

I vårt politiserade samhälle där man tillhör de röd-grönas eller alliansens fanclub eller där man har en viss religion eller ställer sig utanför det religiösa tänkandet och bildare en egen grupp, i detta samhälle är det inte bara viktigt att en röst hörs som talar om brobyggande, om enhet i mångfald. Det är nödvändigt och här kan var och en ta initiativ. Jag skulle önska att kyrkan fick bli en sådan röst i vårt samhälle, en röst som påpekar att vi inte har råd att bilda grupperingar som strider mot varandra, en röst som hörs i många sammanhang. Om vi vill bygga upp det goda samhället krävs gemensam front om ondskan, gemensam front mot det exkluderande, gemensam front mot hat, mot rasism, mot främlingsfientlighet, mot politikerförakt, mot människoförakt. Ända vägen till förändring är att vi samtalar med varandra, delar med varandra, lyssnar till varandra i respekt, ser det vi har gemensamt och tar fasta på det. Politiskt krävs det att man vågar räcka ut handen över blockgränserna i än högre utsträckning. Det måste vara möjligt - i den gemensamma kampen mot ondskan.

1 kommentar:

Anonym sa...

Ja, men det är handling som räknas och inte bara fina ord. Handlingen visar på rättfärdighetn i Jesu namn. Vackra tankar kan alla ha.

Duvan