torsdag 16 april 2009

Gårdagen är förbi

...morgondagen känner ingen. I den situationen lever vi nu i Stockholms stift där Stiftsstyrelsens beslut att sammanlägga fyra Norrmalmsförsamlingar har undanröjts av Svenska kyrkans överklagandenämnd. S:t Matteus, S:t Johannes, Gustav Vasa och Adolf Fredriks församlingar förblir enskilda församlingar fram tills dess stiftsstyrelsen fattar ett nytt strukturbeslut vilket kanske inte blir aktuellt gällande de nämnda församlingarna och andra innerstadsförsamlingar förrän 2012 för att kunna börja gälla 1 januari 2014. Nu måste samtal mellan de fyra församlingarna åter igen ta sin början. Det är viktigt att gilla läget även om man ogillar läget. Mig veterligen går inte överklagandenämndens beslut att överklaga. Då är det som det är och gårdagen är förbi, gårdagen som var fylld av konflikter, fylld av upprördhet, fylld av skrivande och protester.

Nu måste samtal och samarbete vara vägen framåt. Till syvende och sist handlar det om att nå ut med evangeliet om den korsfäste och uppståndne Kristus. Det är kyrkans i särklass viktigaste uppdrag, ett uppdrag vi alltid, ständigt och jämt, måste ha i fokus. Sedan kan det ske på många olika sätt, med många olika "språk".

I en tid när kyrkans ekonomi blir svagare är det viktigt att visa för alla att kyrkan behövs, att kyrkans budskap är livgivande. Kyrkans budskap är inte käbbel. Kyrkans budskap är Kristus!

Inga kommentarer: