onsdag 8 april 2009

Ny biskop i Härnösands stift!!


Med dessa rader kan jag bara säga att jag gläder mig att min domprostkollega i Uppsala Tuulikki Koivunen Bylund nu blivit vald biskop (biskop electus) i Härnösands stift och vigs den 8 november i Uppsala domkyrka - en katedral som knappast torde vara okänd för henne. Stort GRATTIS Tuulikki!


På denna länk kan vi alla läsa mer

Inga kommentarer: