onsdag 15 juli 2009

Äntligen en vettig icketroende dialogpartner!

Professor Stefan Einhorn inbjuder alla troende (treonde ateister, gudstroende etc) till en öppen och schyst debatt kring tron på en högre makt (= Gud, som jag ser det), meningen med livet etc. Han skriver ett agnostiskt manifest på DN-debatt (http://www.dn.se/opinion/debatt/har-ar-det-agnostiska-manifestet-1.910694) Min hållning säger mig att all säkerhet i tron gällande andras uppfattningar är livsfarlig. Fundamentalism i alla läger och trosinriktningar leder bara till låsningar, exkluderanden o s v. Naturligtvis är jag kristen, naturligtvis bekänner jag mig till Jesus Kristus och vill, så gott jag kan, följa Honom på det sätt som Svenska kyrkan förstår den kristna tron och trons väg. För mig är, som jag skrivit ett otal gånger i min blogg, tron på Jesus Kristus som inkarnerad Gud, som historisk person, som en som levt, dött på korset och uppstått från de döda grundväsentligt. Gud är också en levande och verksam Gud. Jesus Kristus är, genom den heliga Anden, verksam här och nu, men jag vill vara öppen för att andra funnit andra vägar och i respekt föra en dialog med dessa. Stefan Einhorn inbjuder på ett klokt och lockande sätt till en sådan dialog.

Jag skulle vilja fundera över vad Stefan Einhorn menar när han i den första punkten gällande "öppenhet" säger: vår uppfattning att de andliga livsfrågorna ur ett förnuftsmässigt perspektiv inte har besvarats. Vad är ett förnuftsmässigt svar? Den kristna tron hävdar att dess svar, dess innehll är förnuftigt, d v s bygger på mänskligt, logiskt förnuft och tänkande samtidigt som den kristna tron naturligtvis, liksom alla religiösa trosåskådningar, yttrar sig om saker som inte helt kan omfattas av mänsklig kunskap. Men att den kristna tron skulle vara oförnuftig har jag som kristen svårt att se. Sedan kan man omfatta den förnuftiga tron eller inte omfatta den. Jag respekterar naturligtvis Stefan Einhorns hållning men skulle ha velat få lite mer "kött på benen" gällande det oförnuftiga.

I övrigt anser jag att många av Stefan Einhorns tankar är kloka. De vädrar en annan attityd en dem som de fundamentalistiska Humanisterna tycks omfatta. Deras exkluderande synsätt får åtminstone mig mörkrädd. Mörker var ordet...

6 kommentarer:

Sierra sa...

"Professor Stefan Einhorn inbjuder alla troende (treonde ateister, gudstroende etc) till en öppen och schyst debatt kring tron på en högre makt (= Gud, som jag ser det), meningen med livet etc."

Jag är en icke troende ateist. Känner du ens till begreppet svag ateism? Tycker synd om folk som inte begriper att det går alldeles utmärkt att vara icke-troende.

HS sa...

Hej,Sierra!
Det kanske går alldeles utmärkt att vara icke-troende för den som inte tror, men går det lika bra för alla andra runt honom och för Gud som har skapat honom och måste finna sig i att Hans skapelse förnekar Honom?
Hälsningar från en icke-vettig
dialogpartner.
PS:
Den som är starkt kristen troende tycker alltid synd om ALLA MÄNNISKOR oavsett om de begriper eller inte begriper det ena och det andra.
H.S.

Sierra sa...

"Det kanske går alldeles utmärkt att vara icke-troende för den som inte tror, men går det lika bra för alla andra runt honom och för Gud som har skapat honom och måste finna sig i att Hans skapelse förnekar Honom?"

Vilken av alla tusentals påhittade gudar syftar du på? Är du medveten om att du förnekar att Baba Tomor skapade dig? Baba Tomor blir väldigt ledsen när man förnekar hans Skapelse, ännu ledsnare än Jahve har jag hört.

"Den som är starkt kristen troende tycker alltid synd om ALLA MÄNNISKOR oavsett om de begriper eller inte begriper det ena och det andra."

Självrättfärdigheten - En av alla anledningar att hata kristendom.

Åke Bonnier sa...

Sierra, jag vet inte vad svag ateism är! Men jag vet att de som gått utt i media som representanter för Humanisterna representerar en form av ateism som är exkluderande, en anteistisk fundamentalism. Så skulle man kuna uttrycka det. Man angriper utifrån sitt fundamentalistiska perspektiv en kristen trosåskådning som åtminstone många i Svenska kyrkan inte känner igen sig i.

Stefan Einhorns utmärkta manifest där det finnns mycket att diskutera visar på en öppen hållning, en åsiktsgenerositet som jag saknar hos alla fundamentalister.

Sierra sa...

"Men jag vet att de som gått utt i media som representanter för Humanisterna representerar en form av ateism som är exkluderande, en anteistisk fundamentalism."

Kan du exemplifiera vad som sagts som du finner sa stotande? Pa vilket satt ar det som sagts fundamentalistiskt?

Om svag ateism kan du lasa om pa wikipedia. Det ar viktigt att skilja mellan svag och stark ateism. Den starka varianten har jag inte sa mycket till overs for, och den innehas oftast av personer som inte tankt igenom saken ordentligt. Daremot kan jag saga att jag kanner atminstone tva humanister som uttalat sig i Existens, och bada ar svaga ateister, precis som alla andra jag kanne rsom ar med i Humanisterna.

Birgit Feychting sa...

Varför syns inte representanter från svenska kyrkan i den massmediala debatt, som Humanisterna sedan drygt en månad startat? Det räcker inte att ha åsikter på en blogg, som begränsat antal personer läser. Även jag har tagit del av DN-debatten med inlägg av bl.a. Jersild och Einhorn. Varför har svenska kyrkans företrädare tystnat? Ingen som vågar? Kanske jag har missat något inlägg - i så fall låt mig veta.