tisdag 14 juli 2009

Grattis på födelsedagen!

Stockholms domkyrkoförsamling vill med dessa rader på min blogg gratulera kronprinsessan Victoria på födelsedagen!!! Vi instämmer i alla hurrarop!

Vi gläds, som tidigare sagts, över att få hysa den kungliga vigseln nästa år, den 19 juni, i Storkyrkan! Fram tills dess väntar rengöring. Vi räknar med att stänga Storkyrkan helt och hållet omkring den 11 januari och hoppas kunna öppna den igen för allmänheten den 24 april. Då ska den stå där och förhoppningsvis skina.

Kostnaderna täcks av kyrkoantikvariskt bidrag (statliga medel som kanaliseras genom Svenska kyrkan på nationell nivå och beslut i stiftsstyrelsen i Stockholm) och kyrkobyggnadsbidrag där vi redan beviljats drygt 3 miljoner kronor. Vi räknar med att kostnaderna för rengöring och någon reparation och komplettering i kyrkan av t ex belysning ska kosta ca 12 miljoner kronor. Stockholms domkyrkoförsamling har inte dessa pengar (eftersom vi är en fattig församling beroende på den strukturella situationen) utan får förhoppningsvis kostnaderna täckta enligt det ovan redovisade.

Det är vi mycket tacksamma för!

6 kommentarer:

Lars Flemström sa...

Jag instämmer i gratulationerna till kronprinsessan, och tackar ödmjukt för att hon och hennes blivande make hedrar Svenska kyrkan genom att hålla bröllopet i Storkyrkan. Jag tycker verkligen inte att Svenska kyrkan ska avstå från vigselrätten. I den frågan måste vi enas över alla stridslinjer.

Jag gratulerar Stockholms domkyrkoförsamling till de ekonomiska bidragen, så att man kan vårda denna nationalhelgodom. Stockholms domkyrkoförsamling är, som Åke skriver, en fattig församling på grund av den strukturella situationen, d.v.s kontoriseringen av storstädernas centrum.

Detta har i andra storstäder lett till att fina kyrkor har sålts och profanerats på det grövsta genom den verksamhet som dragit in efter försäljningen. I jämförelse med detta är kanske diskussionen om konstutställningen i Storkyrkan en storm i ett vattenglas.

Åke förtjänar en eloge för sina ansträngningar att rädda domkyrkoförsamlingens samtliga tre kyrkor från försäljning. Om någon kyrka hamnar på den kommersiella fastighetsmarknaden kan det bli omöjligt för kristenheten att köpa tillbaka den, när den behövs för gudstjänstbruk.

Det finns inte för många kyrkor i Stockholms innerstad. Problemet är att en fattig församling inom ett enda samfund har ett oproportionerligt stort ansvar för det kyrkliga kulturarvet i Stockholm. Det borde ligga i övriga kristna samfunds eget intresse at bidra till bevarandet av kyrkorna som kyrkor.

Vad händer om något samfund växer ur de kyrkor, som det för närvarande har i Stockholms-området? Ska man hänvisa sina medlemmar till förorterna? Och vem vet hur det blir med Svenska kyrkan i framiden. Svk-medlemmar från landsorten, på besök i Stockholm, kan i framtiden komma att känna ett större behov av centralt belägna kyrkor i Stockholm än idag.

Per-Ola Larsson sa...

Även jag instämmer i gratulationerna till Kronprinsessan och hennes bliande Prins!

Domkyrkoförsamlingens ekonomi kan snabbt normaliseras om församlingen ansöker att få bli en icke-territoriell församling. Till den kan kyrkomedlemmar från hela stiftet ansluta sig när de har en arbetsplats i city. Jag förstår inte varför församlingen tvekar att öka sitt medlemsantal och sina intäkter. Gör åtminstone en intresseundersökning hur många som vill ansluta sig! Jag har nu under olika epoker agerat för detta sedan början av 1970-talet. Eftersom församlingen inte tycks vara intresserad av denna möjlighet att öka sina intäkter kanske jag skall sluta agera för en domkyrkoförsamling med god ekonomi.
Naturligtvis har kyrkorådets ordförande stor auktoritet i denna fråga som tidigare generalsekreterae i Svenska Kyrkan.
Till slutet av 1900-talet hade Stockholm en samfällighet som betalade alla församlingarnas löner och 80 % av byggnadskostnaderna, t ex renoveringskostnader i Storkyrkan. Tyvärr föreslog Sören Ekström att detta fungerande finansieringssytem skulle upphöra. Och nu står denne Domkyrkoförsamlingens kyrkorådsordförande oförmögen att finansiera sina kyrkor och väljer att en karismatisk amatörförening skall stå för S:ta Clara kyrkas kostnader. Detta är ett stort avsteg från Svenska Kyrkans ordning.
Domkyrkoförsamlingens kyrkoråd har ansvaret att ordna finansiering av verksamheten även när föreningens intresse falnar.
Därför torde det bästa vara att återinföra samfällighten enligt mit första förslag som ordförande i Stockholms församlingsdelegerade 1974. Till en början kanske han kan samordna stiftets kyrkomötesombud att motionera i frågan inför höstes kyrkomöte, dvs en kyrklig samfällighet, alt icke territoriella församlingar i city och i skärgårdsförsamlingar.
Under min tid som präst i Utö församling var en av de främsta förespråkarna för en icke territoriell skärgårdsförsamling kåsören "Kar de Mumma"

Maja sa...

Jag bryr mig ungefär lika mycket om kronprinsessan som hon bryr sig om mig. Jag beklagar att en kristen kyrka blir så till sig i brallan över att det är just ett kungligt bröllop. Alla är vi ett i Kristus..? Knappast i maktens kyrka.

Anonym sa...

Maja - håller med. Det finns en Kung - Kristus, Gud! Den som påstår sig vara kung torde på så sätt påstå sig vara Gud.

Jag tvivlar på att man skulle renovera en kyrka om jag skulle vilja gifta mig där. Knappt ens dammsuga den.

Åke Bonnier sa...

SURT SA RÄVEN

Så lyder ett, för de flesta människor i Sverige, välbekant uttryck. Det handlar om att gnöla över saker där man egentligen hyser någon sorts dold avundsjuka. Maja vi gläds över alla vigslar i storkyrkan men vi tycker naturligtvis att det är lite speciellt att få hysa kronprinsessans vigsel i vår katedral. Rengöringen i kyrkan kommer alla till glädje som besöker kyrkan - inte bara de kungliga. Alla som tillhör Svenska kyrkan (åtminstone en av kontrahenterna)är välkomna att vigas i Storkyrkan i mån av tid. Storkyrkan är en församlingskyrka, en stiftskyrka och en rikshelgedom. Den behöver rengöras oavsett alla vigselgudstjänster. Nu får vi troligen ekonomiska resurser för just det.

Pedr-Ola Larsson sa...

Åke !

Jag gnölar inte p g a dold avundsjuka. Jag förstår inte varför Ni talar så mycket om avundsjuka på denna hemsida. I stället borde vi glädjas om kyrkan utvecklar sin identitet till en positiv liturgi. Mitt enda intresse av att delta i debatten är att få en fungerande Svensk Kyrka i Stockholm - en kyrka som når alla med en situation i Stockholms¨city och/ eller fritidsorterna. Då måste Kyrkans företrädare engagera sig i den sociala situation där olika grupper av människor befinner sig - inte att ställa sig på en pedistal i S:ta Clara ooch se människorna von oben. Det är också det som sker på plattan. Det är inte människovärdeigt att utfordra de utslagna med kaffe och bulle och sedan låta dem fortsätta att vara hemlös. En diakonal social verksamhet måste utvecklas i nära samarbete med kommunen, som har skyldighet att skaffa bostad och mat till de c:a 3000 hemslösa i staden. Det är hänsynslöst att sträcka fram en bulle till den hemslöse på gatan utan agtt se rill att han FÅR EN BOSTAD. Varför ska kommunen inte följa den sociallag som riksdagen har sriftat?
Du säger att alla är välkomna till vigsel i Storkyrkan - om Ni har tid. Varken Kronprinsessan eller Daniel tillhör Domkyrkoförsamlingen. Om Du viger dem kan Du knappast säga nej till någon annan att få gifta sig i Storkyrkan.
Tråkigt att Du inte vill diskutera den sakfråga jag initierat för Domkyrkoförsamlingens ekonomi - en kyrklig samfällighet eller en icke territoriell församling för all Kyrkans medlemmar som arbetar i innerstaden. Ni förlitar Ernu på att den lilla vänföreningen skall klara S:ta Clara kyrka. Det torde den inte göra. Planera nu för framtiden och låt något av mina alternativ utvecklas tills vänförfeningen inte längre klarar skutan. eller tills Ni tar Ert förnuft till fånga och bryter det oöverlagda avtalet med vänföreningen