lördag 25 juli 2009

Omskärelse eller inte omskärelse - det är frågan!

Idag skriver DN om manlig omskärelse (igen!). Dagens Nyheter skriver att 12 av 21 landsting och vårdregioner inte vill utföra omskärelse på icke medicinska grunder. Ett barn som omskärs stympas, utsätts för smärta och har själv ingen möjlighet att yttra sig. Man kan förstå att läkare inte vill omskära med den typen av logiskt resonemang. Samtidigt kan man fråga sig varför detta kommit upp just nu och inte långt tidigare i historien när läkare faktiskt utfört omskärelse på judiska bebisar (8 dagar gamla). Jag undrar också över varför inte religiösa skäl får spela en viss roll, väga något i debatten när dessa pojkar just omskärs av religiösa skäl och omskärelsen inte leder till fysiska handikapp eller psykiska men. För 3000 år sedan startade traditionen med omskärelse. Den pågår än idag runt om i världen och så också i Sverige. Det finns moheler, omskärare, som är professionella och som har socialstyrelsens tillstånd. Regeringen har godkänt att pojkbebisar får omskäras under vissa förutsättningar som nu mer uppfylls i den mån man inte ägnar sig åt illegal omskärelse (köksbordskirurgi...).

Jag menar att debatten måste inrymma religionsargument. Vi har religionsfrihet i Sverige. Den handling som nu debatteras är livsviktig för praktiserande judiska familjer. Om detta blir omöjligt att genomföra i Sverige finns det två vägar vidare. Den ena är att judar tvingas utomlands och det andra är utökat antal köksbordsoperationer. Jag anar en doft från det tidiga 1940-talet.

Vi som kristna måste våga stå upp för andra religioners rätt att utföra sina handlingar som inte handlar om att skada någon annan men som är viktig för en familj. Det handlar inte om att stå för kvinnlig könsstympning som de facto skadar kvinnor. Det handlar inte om att stå upp för misshandel eller att stå upp för andra fasansfulla saker. Men mig veterligen är inte borttagande av en bit av förhuden en könsstympning. De facto är det heller inte funktionsnedsättande men viktigt för den judiska identiteten.

Om nu inte landstingen vill ställa upp gratis kan även jag tycka att det är rimligt att man får betala för omskärelsen. samtidigt blir det orimligt att säga till en vanlig judisk familj att man ska betala 10.000 kr för omskärelse. Det är som att säga att vi gör det om Du kan skramla ihop pengarna - annars får Ditt barn avstå från sin livsviktigaidentitet...

Vilken möjlighet finns det att utbilda fler moheler eller andra som med medicinsk assistans kan utföra dessa omskärelser.

En annan fråga är ju sedan muslimska barn som inte så sällan omskärs vid högre ålder. Där borde barnet kanske tillfrågas...?

Jag inser att frågan är komplicerad men jag vill ha in de religiösa argumenten därför att de är så viktiga för oss som bekänner oss till en religion.

8 kommentarer:

Lars Flemström sa...

Den nyfödda gossen får alltså inte omskäras. Knappt ett halvår tidigare fick han saklöst aborteras. Vilket hyckleri.

Och varför säger ingen något om alla dessa fruktansvärt fula tatueringar?

Lars Flemström sa...

Har alla andra tappat fegat ur? Hur vi ska förhålla oss till andra religioner är en viktig fråga. "Främmande religioner", sa man förr. Men hur "främmande" är egentligen judendomen?

Å ena sidan: Kristna ska inte skymfa en annan religions profet. Jag försvarar muslimernas rätt att i möjligaste mån (med hänsyn till yttrandefriheten etc) förskonas från sådant.

Å andra sidan: Våra kristna kyrkor är invigda Herrens tempel, helgade åt den kristna religionen. De får inte profaneras. De får inte övergå i någon annan religions ägo. Om Svk inte klarar av att behålla alla sina kyrkor, och inga andra kristna samfund vill ta över, ska de göras till ruiner, om de inte bevaras som rena museiföremål av antikvariska myndigheter eller hembygdsföreningar.

Religiösa samfund inom de olika religioner som är verksamma i Sverige ska försvara varandras rättigheter. Sveriges nationella enhet kräver detta. Och det är ju också genom att försvara muslimers rättigheter i Sverige, som vi kan kritisera förtryck av kristna i muslimska länder.

Att vi försvarar varandras rättigheter och erkänner att även "de andra" kan ha en äkta religiös övertygelse, får inte leda till religionssynkretism. Här gäller det att både vara på sin vakt mot oss själva ("Vi tror ju båda på en enda Gud") och mot klåfingriga politiker, som i eget intresse (statsnyttan mm) vill framtvinga sin egen synkretisktiska variant

Sammma "humanistiska" krafter som vill avskaffa barndopet i Svenska kyrkan och förbjuda religiös påverkan av barn, angriper nu den judiska seden omskärelse. Med likartade argument. Pojken har ju inte lämnat samtycke. "Humanisternas" kampan "Gud finns nog inte" är ju tydligt riktad mot tre religioner, kristendom, judendom och islam.

Det handlar här både om religionsfriheten och föräldrarätten - föräldrars rätt att bestämma över sina barn när de är för unga för att själva ge samtycke. Sverige har fällts flera gånger i Europadomstolen för mänskliga rättigheter.

Sverige kringgår nu de fällande domarna genom en egensinnig tolkning av FN:s barnkonventionen. Sveriges regering är medveten om att det inte finns någon FN-domstol med samma uppgifter som Europadomstolen, utan det är varje land som tolkar FN-konventionerna inom sina gränser. Exempelvis kränker inte Saudiarabien religionsfriheten, enligt sin egen tolkning.

Quo wadis sa...

Visst är det viktigt att respektera andra relioner och deras olika ritualer. Men ännu viktigare är att värna individens självklara rätt att få freda sin egen kropp -och framförallt de maktlösa barnens rätt. Omskärelse av pojkar står klart i strid med principen om integritet och självbestämmande. Tolerans mot och respekt för kulturella särdrag kan inte innebära att man ska acceptera övergrepp mot integritetsskyddet. Och visst finns det biverkningar, en sådan är svårigheten att onanera när förhuden är borttagen, vilket också kan ses som ett ett övergrepp mot ett oskyddat barn.

Anonym sa...

Jag är själv nyss omskuren av medicinska skäl och ser inga nackdelar med det. Denna hysteri från omskärelsemotståndarnas sida förstår jag inte då föräldrar t.ex. kan ta hål i sina barns öron eller låta pojkar se ut som flickor eller tvärtom. Dessa saker torde i många fall vara betydligt svårare socialt än att vara omskuren. Just kampen mot omskärelser riskerar dock att skapa en negativ laddning kring det hela. Inte minst vissa arga ateister/humanisters tal om att skära i små barn o.dyl.

För mig som kristen är det inte konstigare att en jude eller muslim skulle vilja omskära sitt barn än att jag som kristen skulle vilja döpa mitt barn.

Jag tycker dock att samvetsfriheten för sjukvårdspersonalen ska respekteras och ingen ska tvingas att utföra religiöst motiverade omskärelser mot sin vilja.

Unknown sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Anonym sa...

Omskärelse är inte oskadligt. På glans av en omskuren pojke sker "cornification", alltså bildnign av keratin som är ett hornämne av svavelhaltigt protein och tillhör en grupp av fibrösa proteiner som utgör grunden för bland annat hår, naglar och horn.

Att keratin ersätter den naturligt slemhinna som ge känslor.

Så skriver företaget som säljar redskap för omskärelse i USA: "Typically, the glans will appear red or yellow until it has cornified."

(http://en.wikipedia.org/wiki/Plastibell)

Anonym sa...

Omskärelse är inte oskadligt. På glans av en omskuren pojke sker "cornification", alltså bildnign av keratin som är ett hornämne av svavelhaltigt protein och tillhör en grupp av fibrösa proteiner som utgör grunden för bland annat hår, naglar och horn.

Att keratin ersätter den naturligt slemhinna som ge känslor är inget positiv om man har en positiv bild av sex.

Så skriver företaget som säljar redskap för omskärelse i USA: "Typically, the glans will appear red or yellow until it has cornified."

(http://en.wikipedia.org/wiki/Plastibell)

den 9 augusti 2009 12:36

Erik sa...

Jag älskar att vi har så många kristna fundamentalister, ortodoxa judar och muslimer i Sverige. Vad som är än värre är att politikerna inte vågar förhindra denna könsstympning i rädsla att judarna skriker anti-semit, prästerna skriker rasist och imamerna skriker Islamofobi.

Trots att en överväldigande majoritet av svenska folket vill förbjuda denna perversion.

De religösa tokstollarna fördömer "kvinnlig" könsstympning men inte manlig könstympning. Enligt riktig forskning (som inte är färgad av den här nyreligiösa fundamentalismen som den här bloggaren står för) så kan könstympning av kvinnor vara minst lika farlig som för män. I många afrikanska kulturer skär man bara av klitoris, medan ingreppet av penisen är bra mycket mer allvarligare.

Naturligtvis skulle dessa tokstollar till präster, rabbiner, shamaner och Imaner aldrig "tolerera" om jag i religions namn skar av en annan "obetydlig" del av min sons kropp. För det är ju bara manlig omskärelse som är okej.

Galenskaperna faller både från filosofiska och medicinska felaktigheter. Lobbygrupperna i WHO gick ut med att om man skär om sig så minskar risken för HIV. De tre studierna var metodologi skulle få den värsta B-uppsatsen på Universitetet att se ut som en doktorsavhandling.

Min egen son blev omskuren mot min vilja och i hemlighet på order av min fördetta flickvän som kommer från en afrikansk kultur. Eftersom vi "gjorde slut" i början av graviditeten och hon fick "vårdnaden" direkt. Jag fick ett arrogant "Dont bother" av henne. Även hon är en kristen fundamentalist. Naturligtvis har hon gjort detta olagligt och kämpar med näbbar och klor. Jag har inte ansökt om delad vårdnad än men snart kommer jag låta helvetet regna över henne genom lagstiftningen. Sedan kommer jag i sann rättshaveristisk ton använda mig av varje kryphål i lagen ge mig på den eller de som utfört detta brott mot min son. Jag kommer inte vila förrän deras liv är förstörda.

Precis som jag hatar pedofiler och barnmisshandlare så hatar jag dem som ger sig på barn genom religionen. Jag önskar all död åt bloggaren!