måndag 24 augusti 2009

Jag känner mig väldigt hedrad!!

Man må tycka att det är naturligt att domprosten, som chef för domkyrkan, är med när en kunglig vigsel ska äga rum i domkyrkan, men jag är, trots eventuell naturlighet, ändå väldigt glad och väldigt hedrad. I dag har det blivit helt och hållet offentliggjort att vi är fyra som tjänstgör vid högaltaret i Storkyrkan den 19 juni nästa år. 3 biskopar varav en ärkebiskop och så jag. Jag har sannerligen ingen aning om hur själva upplägget kommer att bli men jag utgår från att det finns önskemål från brudparet samt att vi fyra som ska tjänstgöra kommer att tala oss samman utifrån givna förutsättningar.

Jag gläder mig också över att det är så självklart att kronprinsessan Victoria och herr Daniel Westling med självklarhet väljer kyrklig vigsel, med självklarhet väljer att säga Ja "inför Gud och i denna församlings närvaro". Det är en bra början på ett äktenskap. De får inleda sin juridiska relation med att be tillsammans, att påminna sig om att de, oavsett allt, aldrig någonsin är övergivna av Gud.

Jag är naturligtvis glad över att de inte valde en annan kyrka, slottskyrkan eller någon öländsk kyrka, utan att de kommer till Storkyrkan - till en förhoppningsvis rengjord Storkyrka.

Mycket återstår och det är spännande. I dag kan jag bara i all ödmjukhet, åter igen, säga: Jag känner mig hedrad, jag gläds och jag vill tillsammans med de tre biskoparna, bidra till att göra det kungliga brudparets vigselgudstjänst just till en gudstjänst med de själva i centrum och med Gud i centrum.

11 kommentarer:

Cecilia N sa...

Men hur är det med grundlagen? Behöver inte kungen med familj bekänna sig till evangelisk kristen tro, eller vad det stod förut?

Om den lagen står kvar finns det väl inte en chans i världen att de skulle kunna smita iväg med en borgerlig vigsel om de velat.

Åke Bonnier sa...

Du har alldeles rätt i detta men jag vet att det för dem är mer än en grundlagsbestämmelse.

Maja sa...

Varför just hedrad? Är det skillnad på folk och folk? Jag förstår ärligt inte den här upphetsningen. Är det inte brudparet som ska känna sig hedrade inför den kärlek som givits dem? Är det inte bakvänt att kyrkan ska känna sig hedrad för att ett visst par bestämt sig för att ingå äktenskap? På vilket sätt är det överhuvudtaget kristet att vurma för ett kungahus?

Jonas sa...

Ja Åke, hedrande var ordet! Så här står det i successionsordningen:

§ 4. Såsom 2 § i 1809 års regeringsform uttryckligen stadgar, att
Konung alltid skall vara av den rena evangeliska läran, sådan som den,
uti den oförändrade Augsburgiska bekännelsen, samt Uppsala mötes
beslut av år 1593, antagen och förklarad är, sålunda skola ock prinsar
och prinsessor av det kungl. huset uppfödas i samma lära och inom
riket. Den av kungl. familjen som ej sig till samma lära bekänner,
vare från all successionsrätt utesluten.

Det står alltså inget om Svenska kyrkan i grundlagen vilket torde innebära att Kungafamiljen kunde ha vänt sig till Missionsprovinsen (som ändå får anses stå utanför även om prästerna och biskoparna alltjämt är medlemmar i kyrkan) eller till någon av de lutherska bekännelsekyrkorna. Men detta hade ju sett märkligt ut.

Jag tror också som Åke skriver att de inte gifter sig kyrkligt bara för att de vill, tydligen är särskilt Madeleine en flitig kyrkobesökare.

Åke, oavsett beslut i höst i kyrkomötet hoppas jag att det blir den gamla vigselritualen som gäller? Nu är det väl Kungafamiljen och i första hand HKH Kronprinsessan Victoria som bestämmer (och Daniel) i samråd med ärkebiskop Anders och er övriga, men varför inte föreslå att det ska vara en vigsel med mässa?! Det vore fantastiskt av flera anledningar (och SVT "tvingas" sända en hel mässa, annars vill man ju nästan bara ha dessa intetsägande totalt oliturgiska gudtjänster med bara musik och en betraktelse.) Ett tips bara!

Jonas sa...

Det gör en stor skillnad att det är just HKH Kronprinsessan Victoria, men det har självklart inget med människovärde att göra.

Det är självklart kristet att vurma för ett kungahus. Kyrka och kung hör samman, eller monarki överhuvudtaget. Jesus var själv en kung, och det är en väldigt god anledning till att ha en monarki. Passar det inte kan man ju alltid flytta till Nordkorea eller Kuba.

Magnus sa...

Jag tror att du behöver kontakta den här tidningen Åke Bonnier! ;)

http://www.hellomagazine.com/royalty/200908251898/princess-victoria/madeleine-sweden/wedding-planning/1/

Och heter kyrkan verkligen Saint Nicholas Cathedral?

Maja sa...

'Jesus var själv en kung' jag vet inte om jag ska skratta eller gråta. Det är du som röstar på Frimodig kyrka va?

Anna-Karin sa...

Jag kollade in Hello Magazine....du är tjej,Åke.....och biskop.....vilket bevisar att skvallerpressen sällan får till det!! :-)

Vad kallas Storkyrkan på engelska?

Åke Bonnier sa...

Storkyrkan heter på engelska "The Cathedral of Stockholm". Från början hette Storkyrkoförsamlingen "S:t Nocolai församling". Storkyrkan är bl a helgad åt sjöfararnas helgon S:t Nicolaus.

Gällande vigsel med mässa tror jag inte det är aktuellt. En vigselgudstjänst av den storlek som kommer att vara aktuell tar över en timme. Det blir för långt och skulle dessutom innebära ett sorts urskiljande av fromma och mindre fromma på ett djupt olyckligt och kanske missvisande sätt. Vi följer här brudparets önskemål.

Jonas sa...

Jag förstår om det av praktiska skäl kanske inte blir en mässa. Men det med att skilja ut fromma och inte fromma förstår jag inte alls bara för att det är en mässa?! Kungafamiljen är ju för övrigt from..

Fredrik sa...

och är det inte så att de kungliga bröllopen i Europa ofta innehåller mässa (visserligen främst hos de katolska kungahusen men ändå). 20-30 minuter till kan ju inte göra så mkt skillnad