torsdag 3 september 2009

Följa Fredrik?

Följa Fredrik? Det tycks vara en "lek" som Svenska kyrkan ägnar sig åt enligt de som menar sig följa Jesus. Med dessa lite tillspetsade ord vill jag ventilera min frustration över att man beskyller kyrkan för att gå i statens ledband när det gäller äktenskapsfrågan istället för att gå åt samma håll som andra kyrkor och kyrkofamiljer. Min undran är varför man inte i full respekt kan tänka att man kan ha ett annat teologiskt resonemang, att man utifrån ett teologiskt perspektiv, kan komma fram till lite olika resultat, olika inställningar i en viktig fråga?

Att beskylla ärkebiskop, kyrkostyrelse och kanske kyrkomöte för att gå i statens ledband, att vara politiskt korrekt o s v är att samtidigt påstå att man inte kan tänka teologiskt, att man inte kan tolka texter, att man inte lyssnar till den heliga Andens vägledning etc, etc.

Tänk om man skulle beskylla alla evangelikala samfund för att gå i amerikas fotspår, att vara totalamerikaniserade, att kanske i själva verket vara taleskyrkor för amerikansk politik och delar i amerikansk infiltration. Det skulle med all rätt väcka ramaskri.

Svenska kyrkan är ett självständigt trossamfund som fattar självständiga beslut, efter samråd i svåra frågor med andra trossamfund (och där kunde man nog önska mer samråd). Men Svenska kyrkan, trots att vi delvis har politiskt valda förtroendevalda, går inte i statens ledband. Vi följer inte Fredrik utan vi vill, utifrån olika tolkningstraditioner, i en mångteologisk kyrka med högt i tak, följa vår gemensamme Herre Jesus!

16 kommentarer:

sMARTAss sa...

Tack, Åke! Jag har tänkt mycket på samma.

Lars Flemström sa...

Det är fel att partipiskan ska avgöra vilken av de stridande teologiska fraktionerna som ska få som den vill. Jag var på Pride House och lyssnade på äktenskapsdebatten, mellan bl.a dig och Helle Klein, som satt och öppet hotade Svenska kyrkan, om hon inte går i statens ledband.

Lars Flemstrom sa...

"... som satt och öppet hotade Svenska kyrkan med repressalier, om hon inte går i statens ledband." Ska det stå! Hur har denna Helle Klein öht kunnat bli prästvigd?

Jonas sa...

Men nog är det uppenbart att särskilt sossarna men även Centern följer partilinjen och inget annat...det hör man ju också hur de resonerar, till exempel Olle Burell. Det är ju skrämmande också att Mona Sahlin som ju vad jag vet inte är troende om hon ens är medlem i kyrkan uppmanar folk att gå och rösta för att sossarna ska ha makten och att kyrkan ska förbli en "folkkyrka" där socialdemokraternas partiprogram genomförs. För mig är det helt uppenbart att dessa kyrkopolitiker sätter partiboken framför boken med stort B och Jesus..

Tyvärr så menar jag verkligen att ärkebiskop Anders, biskop Martin och många andra (men det är ju bra om du inte gör det) ändå lydigt går i statens ledband (jag känner inte till om de har någon särskild politisk uppfattning dock), varför ska man annars hasta igenom detta beslut utan utreda frågan i lugn och ro, konsultera de andra kyrkorna i Borgågemenskapen med mera. Nu kommer vi ju att bränna alla broar..

Jo begreppet mångteologiskt låter lite tvetydigt..nog är Svenska kyrkan evangelisk-luthersk, mångteologisk låter som det kan vara vilken teologi som helst..

Lars Flemström sa...

Läste att "de två socialdemokrater som kandiderar för Frimodig kyrka i Luleå stift hotas av uteslutning ur Socialdemokraterna för att de kandiderar för ett annat parti i ett val".

Vi kan inte vara nog tydliga med att socialdemokratisk eller vänsterpartistisk partitillhörighet inte diskvalificerar någon från kyrkliga uppdrag. Tvärtom måste vi vända på kuttingen och anklaga partiledningarna för att kränka enskilda socialdemokraters och vänsterpartisters religionsfrihet.

Hade de något annat val än att kandidera för FK (eller möjligen POSK) när det ska vara partipiska i kyrkan? Naturligtvis hade det varit mycket bättre om de hade kunnat ställa upp på den socialdemokratiska listan och fått följa sin teologiska övertygelse!

Det är ju dessutom ett verkligt förtryck av kristna, att man p.g.a. fasthållandet vid sin teologiska övertygelse inte ska kunna arbeta politiskt för sin politiska övertygelse. Antag att det i stället hade varit muslimer som hade hotats med uteslutning ur nämnda partier p.g.a. sin teologiska övertygelse!

Självfallet riktas denna kritik även mot borgerliga partier, och särskilt Kristdemokraterna, som också kräver att teologin ska underordnas politiken.

Det är visserligen inte riktigt samma sak med partipiska i riksdagen, men när kd, redan under Alf Svenssons ledning, krävde att alla kd:s riksdagsledamöter skulle följa partilinjen i abortfrågan, var detta att klampa in på ett område som borde vara fritt från partipiska.

Partipiska i kyrkan ska öht inte förekomma. Partipiska i rent politiska sammanhang ska inte förekomma om det innebär att någon tvingas att allvarligt bryta mot sin religiösa övertygelse och därigenom tvingas begå en dödssynd för att få behålla sitt politiska uppdrag. Och kd:s linje i abortfrågan är enligt alla vedertagna kristna normer en dödssynd.

Det är således kd, under ledning av Alf Svensson och Göran Hägglund, som har gjort politiken överordnad teologin. Innan kd började med detta, var en formell partipiska alltför magstarkt t.o.m. för väsnterpartiet, även om mer subtila påtryckninar att följa partilinjen naturligtvis har funnits.

Jag vill i korthet svara Äke att den teologiska grunden för homovigslar i kyrkan är ytterst grumlig. I själva verket handlar det om att upphöja en obiblisk tvåsamhetsnorm till ny lära, varigenom en ny diskrimineringsgrund införs. Vad har Åke att säga till den ensamma bögen (eller heterosexuella i motsvarande situation) som jagar runt på olika gaybarer, men inte lyckas hitta den livslånga kärleken?

Maja sa...

Men Jonas, Svenska kyrkan kan väl för hurvingen inte ta ansvar för vad Mona Sahlin säger? Hur tänker du nu?

Jonas sa...

Maja, Olle Burell, Broderskaparna och de socialdemokratiska kyrkopolitikerna får ta det ansvaret.

Maja sa...

Bör inte Mona Sahlin ta det ansvaret, och så tar du och jag och alla andra ansvar för oss själva?

Jonas sa...

Nej, det är de socialdemokratiska kyrkopolitikerna och de som röstar på dem som får ta det ansvaret tillsammans med Mona. De borde ta avstånd från Mona Sahlin i detta sammanhang eftersom hon ju inte är medlem i svenska kyrkan och inte är troende. Hon borde i egenskap av partiledare avhålla sig att kommentera Svenska kyrkan och dess inre angelägenheter som hon inte har det minsta med att göra.

För övrigt gäller det jag skriver även statsmininstern Fredrik Reinfeldt, låt vara att han har hållit en lägre profil.

Utan avpolitisering av kyrkan fortsätter Jesus Kristus att vara skymd.

Maja sa...

Jonas, jag kan bara beklaga din inskränkthet som hindrar dig att söka dig utanför dina egna snäva ramar för att förstå andra människors bevekelsegrunder. Det kan inte vara roligt att vara så inkrökt i sig själv att det enda man kan göra är att dagarna i ända sitta och kommentera hur andra borde tycka och tänka ocg vara och bete sig. Sköt om dig.

Anonym sa...

Har läst vad reservatörerna i läronämnd och biskopsmöte säger, och håller faktist med dem mer än er andra.

HS sa...

Maja,det blir inte kul att blogga här
om vi ska acceptera förolämpningar av sina meningsmotståndare och börjar angripa deras karaktär och förmåga.Argumentum ad personam är OSAKLIGT och har för syftet att nå psykologiskt övertag och få motstandaren på defensiven i debatten. Räknas inte som ett
logiskt argument!
H.S.

Lars Flemström sa...

Som exempel: Om man tycker att privata tågbolag är en styggelse, och vill arbeta politiskt för att återge SJ sitt gamla monopol, borde man ju kunna arbeta politiskt för detta mål i Vänsterpartiet - oavsett vad man tycker om apostolisk succession, realpresens i nattvarden och homovigslar i kyrkan.

Men nix, det går inte!

Och om man tycker att det är så viktigt att leva ett präktigt öfre medelklassliv, med villa, Volvo, Viola (fru), Ville (son) och vovve, så borde man kunna arbeta politiskt för detta mål i Kristdemokraterna - även om man är mot de fria aborterna.

Men nix, det går inte!

Kristenheten måste samfällt protestera mot att partiledningarna ska bestämma över partimedlemmarnas teologiska åsikter - och inte minst den allvarliga diskriminering av "oliktänkande" kristna som förekommer i bl.a. Kristdemokraterna, Vänsterpariet och Socialdemokraterna.

När kristna inte får utnyttja sin demokratiska rättighet att kandidera till rent politiska uppdrag i det parti vars politik för det profana samhället de stödjer, på grund av sin tro! Och, Maja, idag är det personer som har en traditionell kristen tro, som diskrimineras och baktalas av Göran Hägglund och Mona Sahlin.

Men det vore ju lika absurt om personer, som är för homovigslar i kyrkan, inte skulle få kandidera för kd. Partiledningarna ska öht inte blanda sig i vilka par som ska vigas i kyrkan. Men här står ju kd för det värsta angreppet på religionsfriheten hittills, när de vill avskaffa kyrkvigslarna (även för man och kvinna!) för att på det sättet förekomma att något homopar vigs i kyrkan. Detta måste väl för sjuttsingen varje kyrka själv få bestämma.

Och när kyrkan bestämmer om det, är det ett ytterst rimligt krav att varje ledamot är fri att rösta enligt sin religiösa övertygelse, utan någon partipiska!

Simon Wämmerfors sa...

Hej

Åke: jag tycker nog inte att kopplingen mellan Fredrik och nya idér på äktenskapsområdet är särskilt långsökt alls. Svenska kyrkan har på detta område haft samma lära i snart 1000 år, och dessförinnan under yttterligare 1000 år som en del av RKK på kontinenten. Man kan förstås hävda att det bara är en tillfällighet att dessa ändringar i läran som är på gång kommer nu i direkt anslutning till riksdagsbeslutet (dessutom med kovändning från läronämnden), men i mina öron låter det otroligt osannolikt.

Allt gott

Jonas sa...

Hoppas du känner dig nöjd Maja med ditt fina inlägg.

Anonym sa...

Åke!
Det är uppenbart att kyrkostyrelsen har svängt i frågan om äktenskapet på grund av sekulära påtryckningar och inte bara Fredrik. Den enda form av teologisk reflexion eller teologiserng som presterats är hänvisning till "störst är kärleken" oberoende och vid sidan av tron. Marcion läste åtminstone 11 paulusbrev och Lukas. Kyrkostyrelsen hänvisar bara till beslut och utredningar.