söndag 20 september 2009

Idag!!

Ett är nödvändigt är dagens tema. Det handlar om Gudstillit. Vi lever naturligtvis i en oro för morgondagen. Hur ska det bli när... Vem kommer att... Klarar jag av...? Var dag har nog av sin egen plåga, säger Jesus i dagens evangelium (Matt 6:31-34). Ordet plåga (kakos) på nytestamentlig grekiska kan också betyda ondska/den onde. Det ordet antyder att vi lever i en dualistisk tillvaro där ont och gott står i ständig strid mot varandra och den största och viktigaste striden är inom oss, inom Dig och inom mig. Vi har att i varje val, varje sekund, välja mellan ont och gott, mellan Gud och djävulen. Valet är Ditt och mitt - inte imorgon men idag! Det enda riktigt nödvändiga är då tilliten till Gud, att välja Gud, att välja kärleken till Gud och kärleken till vår nästa, vår medmänniska utan att för den skull nedvärdera och trampa på oss själva. Vi ska ju älska Gud över allting och vår nästa som oss själva. Det är nödvändigt - det enda nödvändiga, om jag ska förstå Jesus rätt. Resten vet Gud om att vi behöver.

Idag får vi också be för kyrkovalet, bedja och rösta! Det är oerhört viktigt att Du som är medlem i Svenska kyrkan och har fyllt 16 år går och röstar idag (om Du inte redan har gjort det). Valet är Ditt! Och Din röst behövs - idag!

11 kommentarer:

Maja sa...

Jg har en fråga om texten. Läses det grekiska ordet "kakos" alltså så att det onda är immanent, inom oss? Eller är det något annat ord i texten som skriver ut det? Eller är det en tolkning du själv gör utifrån andra bibelställen? Hoppas att du kan svara, tack.

Jonas sa...

Vi får be för valet idag att det blir ett högt valdeltagande och blir det resultat som Du vill Kristus. Be också för Biskop Bertil och hans anhöriga. Bertil avled i morse enligt Dagen. Så sent som igår skrev han i sin blogg.

Lars Flemström sa...

Jag kom till vallokalen bara en halvtimme efter att den öppnat, och då hade de redan hunnit vägra en annan person rösträtt, trots att hon också hade giltigt röstkort. Detta är inte ett demokratiskt val. Det är ett manipulerat val. I de allmänna valen kan man poströsta på valdagen. Det är orsaken till att de allmänna valen inte är färdigräknade förrän tidigast onsdag efter valdagen. Att 16 september var sista dag för alla som inte har möjlighet att rösta i vallokal i sin egen församling, har man informerat mycket dåligt om. Det borde ha stått på framsidan på all information och i alla annonser och banderoller.

Be för att valet ogiltigförklaras!

Åke Bonnier sa...

Maja gällande det nytestamentliga ordet "kakos" ont/ondska är den immanenta tolkningen (som är fullt möjlig) min tolkning. Men i den lutherska traditionen förstår vi just ondskan som skiljd från Gud (som är kärleken)och som en sorts Guds motståndare. Dock handlar det inte om en gubbe med bockfot och horn eller den typen av ondska som möter i skräckfilmer, med djävulsbesatthet, med siffrorna 666som brinnande på väggar etc, etc. Det är nog snarare en produkt av människans fantasi (även om talet 666 återfinns som odjurets tal i uppenbarelseboken).

Gällande Bertil Gärtner vars ämbetssyn jag inte delade, kan jag bara djupt beklaga hans familj. Han var på många sätt en spännande teolog, oerhört kunnig, och jag vet att Margit Sahlin (en av de tre första prästvigda kvinnorna) uppskattade honom mycket och inbjöd honom till S:ta Katharinastiftelsen.

Lars, jag vet inte vilken församling Du är skriven i men om denna kvinna var skriven i den församlingen och hade röstkort eller legitimation med sig skulle hon definitivt få rösta. det kan ju hända att hon bodde i en annan församling. Då kunde hon inte rösta där Du förhoppningsvis lade ned Dina valsedlar.

Jag ber snarare att många fler än förra gången ska rösta och att resultatet blir i enlighet med Guds vilja.

Lars Flemström sa...

Att det onda finns i varje människa (även hos de övervägande goda) är traditionell luthersk och svenskkyrklig teologi. Det är också ett argument för barndopet.

Biskop Bertils inte helt oväntade bortgång är en svår förlust för den svenska kristenheten, särskilt som han var aktiv in i det sista.

Jag var den andra inom en halvtimme som inte fick rösta i kyrkovalet. I de allmänna valen kan man poströsta på valdagen. Svk har informerat SÅ dåligt om att 16 sept var sista dag för oss om inte kunde rösta i vår hemförsamling, så att jag tänker överklaga valet och begära att det ogiltigförklaras.

Detta har inte stått på framsidan i någon information, som jag har fått. Det är en ren manipulation av valet. Det var dessutom inte möjligt att nå någon vallokal i min församling med allmänna kommunikationer. Det hade kostat mig taxiresor för flera tusen kr att rösta - de rikas val!

Lars Flemström sa...

Den där kvinnan som nekades att rösta strax före mig, kunde inte heller nå sin vallokal med allmänna kommunikationer. Jag har kollat bussturlistan. Hon nekades alltså att rösta i närmaste vallokal, som hon kunde nå med allmänna kommunikationer. Är denna favorisering av bilägare en del i Svk:s klimatarbete? F.ö. är det miljöpartiet, som - i en uppgörelse med sossarna om sänkta biljettpriser i stadstrafiken, har dragit in busslinjer på landsbygden lördag - söndag.

Har någon koll på hur många ii hela landet som har nekats rösta trots att de har varit röstberättigade? Valindormationen har ju varit direkt vilseledande.

Maja sa...

Jag är inte medlem i Svenska kyrkan och fick därför inget röstkort, så därför undrar jag vilken information det stod på röstkortet. Jag menar alltså inte någon valsedel eller propaganda, utan det personliga kort som varje medlem får hemskickat. Stod det inte i vilket distrikt och krets som du skulle rösta i, Lars? Stod det ingen adress dit du skulle? Det brukar det göra i val till riksdagen och till EU.

Åke Bonnier sa...

Röstmottagningsställe står på röstkortet. Om man ska rösta på valdagen kan man bara gå till det stället. All information fanns tillgänglig som man behövde för att kunna rösta på rätt plats. Det är, formellt sett, vare sig kyrkans eller någon annan instans uppgift att ordna transporter. Sedan skulle man ju kunna tänka sig att man hade någon sorts valbuss som man kunde ringa och beställa transport genom eller ett antal "busstationer" som man meddelat i förväg. men detta hänger på t ex församlingens diakonala verksamhet att arrangera om man tycker det är lämpligt. I Stockholms domkyrkoförsamling hade vi två ställen där man kunde rösta: S:ta Clara lillkyrka och församlingsexpeditionen, Stortorget 1. Vi reflekterade inte över hur de röstande skulle ta sig dit. Det var vars och ens ensak. För 18, 2 % tycks det ha fungerat. Kanske skulle ytterligare någon procent kommit om vi ordnat skjuts, men en sådan verksamhet är svåradministrerad i vår församling - inte minst i Gamla stan.

Lars Flemström sa...

Inte ens kyrkoherden i den församling, som jag ville rösta i, lyckades tyda informationen. Så dålig var denna information. Hon trodde att det skulle gå att rösta i hennes församling. Den tillhör samma stift, och valsedlarna skulle ju skickas till stiftet för att räknas.

Rent praktiskt skulle det alltså gått att rösta i denna församling, men någon byråkrat på riksnivån har helt enkelt bestämt att rösning i annan församling skulle upphöra 16 september, utan att informera om det särskilt.

På kuvertet med röstkortet stod endast "kyrkoval 20 sept." Inuti kuvertet fanns en brocshyr med rubrik "När och hur kan man rösta", men där stod inte heller att rätten att rösta i annan församling än sin egen upphörde 16 sept. På kyrkans hemsida står endast 20 sept på startsidan, osv.

I förra kyrkovalet röstade jag i en annan församling, och kunde inte ana att man har försämrat den möjligheten utan att informera om det.

För att jämföra med de politiska valen, så röstade jag i EU-valet på fredagen för valdagenm i en annan kommun. Men i kyrkovalet upphörde alltså den möjligheten redan på onsdag före valdagen.

Lars Flemström sa...

Åke.
I den broschyr, som medföljde röstkortet står under rubriken "Var och när kan du rösta?" ingenting om att förtidsröstningen upphörde 16 sept. Varken i broschyren eller på röstkortet står att den som vill rösta i annan församling än sin egen måste förtidsrösta. Under rubriken "särskilda röstmottagningsställen" står endast "Tag med ditt röstkort när du ska rösta". Inte ens kyrkoherden lyckades tyda det till att det bara gällde församlingens egna medlemmar.

Kan du finna någon rimlig förklaring till att ha olika valdagar beroende på var man röstar - och att man inte har informerat ordentligt om detta? Om det hade varit ett politiskt val i ett uland, hade landets regering anklagats för valfusk.

Andreas Holmberg sa...

Tack, Åke, för ditt tydliga avståndstagande från politiska partier i kyrkan (kvällsnyheterna på TV). Nu måste vi bara bearbeta folkpartiet m.fl. så att man slutar agera i något trossamfunds val. (Bisarrt att så ännu sker!).