torsdag 3 december 2009

En livsviktig bön!

Sent igår kväll fann jag en underbar bön i Drottning Silvias bönbok som är nyutkommen på Verbums förlag. Orden är skrivna av den katolske prästen Hèlder Camara:

Må jag aldrig
bli en port för min nästa
där han dras in
och tvingas
gå mina vägar
genom mina dörrar
- som om de vore hans -
och bli beroende av mina nycklar.
Om min port är Kristus
är ändå det viktigaste
att jag hjälper min broder
att vandra sin väg
till Fadern
och förbli sig själv.

Amen.

Låt oss be den bönen ofta och leva detta dagligdags i vår verklighet!

1 kommentar:

Lars Flemström sa...

Detta skrevs alltså av en katolsk präst. Och katolska präster är mycket tydliga med vilken väg man ska gå. Frågar du 20 katolksa präster får du identiska svar från 19 av dem, och ett nästan identiskt svar från den 20:e. Och då kan ju vara och en av dem säga "Det är inte MIN väg utan DIN väg." Jesus sa: "Jag är vägen, sanningen och livet". Finns bara en väg, en sanning och ett liv. Men för att gå den, måste jag göra den till MIN väg, och inte vara beroende av någon annans nycklar. Personlig tro på den enda sanningen, inte ett oreflekterat "Instämmer med föregående talare." Men säger vi inte så i vår kyrka också: "Att bekänna Jesus som min personliga frälsare"?