söndag 13 december 2009

Ring, klocka, ring...

Ring, klocka, ring i bistra nyårsnatten mot rymdens norrskenssky och markens snö; det gamla året lägger sig att dö...Ring själaringning över land och vatten! Så skriver Alfred Tennyson i sin berömda nyårsdikt. Nej, det är inte nyårsafton än. Men klockorna i många kyrkor ringde idag kl 15.00- så ock i Storkyrkan. Vi anslöt oss till den manifestation som ville uttrycka ett stöd för att hålla koldioxiden på en nivå av 350 ppm vilket anses vara säker för att vi ska förmå hålla den globala uppvärmningen under 2 grader och därmed förhindra kraftiga och plötsliga okontrollerbara förändringar i klimatet. (http://www.svenskakyrkan.se/). Kristen tro har också med klimtafrågor att göra. Den kristna tron uppmanar oss genom skapelseberättelserna att vara klimatsmarta. Frågan är bara vad Du och jag egentligen gör? Det är så lätt att säga att det egna hushållet ändå inte kan förändra. Men många bäckar små... Detta säger jag lika mycket till mig själv.

När Storkyrkans klockor ringde idag var det för att utmana till omtanke, att tänka om och att ha omtanke om närmiljön. Klockan 15.00 idag ringde kyrkklockor i Köpenhamn vid en ekumenisk gudstjänst vid klimatkonferensen.

När Gud skapade världen skapade han den god. Hela skapelsen är helig. Hela skapelsen andas helighet. Det finns inget profant, inget ickegudomligt i skapelsen. Sedan har människan profanerat skapelsen genom krig, terror, fiendskap, rovdrift, skövling, miljöförstöring.

Vi behöver en omvändelse med öppnade ögon. Vi behöver se att skapelsen är helig och förstå att det är vår gudagivna uppgift att vårda skapelsen, att vara Guds medskapare och att i detta vara klimatsmarta.

Storkyrkans klockor ringde för att påminna om det.

2 kommentarer:

Hippie Tanten sa...

@Åke
Förstår att du och andra som vill vara "klimatsmarta" vill väl. Dock visar all seriös forskning på att människan inte alls påverkar klimatets komplicerade processer på ett signifikant sätt. Det som styr klimatet är solens aktiviteter. Har skrivit om detta på min blogg

HS sa...

VAD GÖRA?

Istället för att
ta ett flyg till
Köpenhamn,
klimatdemonstrera,
kräva att
världens ledare
ska sätta ett
bra utsläppsmål,
går jag till en äng
som är granne med
skogsreservatet,
för att beundra
hur solen tinar upp
rimfrösten
och förvandlar den
till dagpärlor som
gnistrar på
varenda grässtrå.
Köper enbart frukt,
grönsaker och de
oförskämt dyra
lågenergilamporna
på vägen hem,
för att lugna
samvetet.
Kan en sådan insats
avvärja katastrofen,
rädda mänskligheten?!

H.S. 2009 12 13